Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Pandemia przyśpieszyła odchodzenie od węgla

W związku z pandemią koronawirusa i załamaniem gospodarki, gwałtownie spadł popyt na energię elektryczną w Polsce. Mniejsze zapotrzebowanie na nią stworzyło presję na przestarzałe jednostki węglowe i wzrost importu tańszego prądu z rynków w dużym stopniu opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), którą charakteryzują niemalże zerowe zmienne koszty wytwarzania. Rola OZE w krajach UE będzie systematycznie rosła. W odpowiedzi na pandemię Covid-19 rządy krajów UE, w szczególności Niemiec, zmobilizowały pokaźne zielone pakiety stymulujące gospodarkę  i ograniczające emisje gazów cieplarnianych. Dodatkowo, nowa unijna perspektywa finansowa 2021-27 i nowy Fundusz Odbudowy będą wdrażane zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu i celem neutralności klimatycznej 2050 w ramach podejścia BuildBackBetter.


Załączniki