Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Emisje długu zrównoważonego: boom przed nami.

Instrumenty dłużne są kluczową grupą instrumentów finansowych, także tych zrównoważonych. Wzrost emisji zrównoważonego długu na świecie w ostatnich latach był spektakularny i dotyczył wszystkich segmentów rynku – przedsiębiorstw, instytucji finansowych i sektora publicznego. Obecnie zielone obligacje to poniżej 2% globalnych emisji (10% obligacji w euro), spodziewamy się dynamicznego wzrostu na rynkach bazowych i  wschodzących, także w Polsce. Zmobilizowanie pierwszego biliona dolarów długu zrównoważonego trwało 13 lat, natomiast - przy utrzymaniu dynamiki ostatnich lat - emisja kolejnego biliona zajmie tylko 2 lata. Wzrost prywatnego finansowania na te cele przyspieszy realizację polityki ochrony klimatu na świecie i  w UE.  Szerokie spektrum instrumentów pozwala na adresowanie celów społecznych i środowiskowych i otwiera stronom transakcji nowe możliwości współpracy.


Załączniki