Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Wynikom sprzedaży ciąży zmiana struktury konsumpcji i wzrost cen. W sierpniu odbiły inwestycje infrastrukturalne.

  • W sierpniu sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,4%r/r. To wynik nieco tylko lepszy od relatywnie słabego  lipca (3,9%r/r) i gorszy od konsensusu (5,7%r/r, my oczekiwaliśmy 5,0%r/r). W sierpniu niższa niż w ubiegłym roku była sprzedaż paliw i żywności, prawdopodobnie po części w związku z silnym wzrostem cen w tych kategoriach. Przyspieszyła za to sprzedaż odzieży, do 28,6%r/r z 15,8% w lipcu, prasy, do 7,9% z 2,6% i pozostałych artykułów, do 12,5% z 3,5%.  
  • Po odsezonowaniu sprzedaż w sierpniu wzrosła zaledwie o 0,4%m/m. To słaby wynik, tym bardziej po 1,5% spadku w lipcu. Poziom sprzedaży od maja utrzymuje się wprawdzie powyżej tego sprzed pandemii, ale momentum wyraźnie hamuje.sprzedaż
  • Naszym zdaniem ostatnio słabsze wyniki sprzedaży detalicznej to w dużej części efekt przesunięcia popytu konsumpcyjnego w kierunku usług, które stały się dostępne po poluzowaniu restrykcji sanitarnych. Wzmocnił to prawdopodobnie okres wakacji. Tej części popytu nie widzimy w wynikach sprzedaży publikowanych przez GUS. Popyt konsumpcyjny w Polsce jest silny. Mocno przyspieszył w 2kw21 i, biorąc pod uwagę szybki wzrost wynagrodzeń oraz niską stopę bezrobocia, nic nie wskazuje, by miał istotnie wyhamować. Co więcej, zmiany podatkowe Polskiego Ładu podbiją go jeszcze w przyszłym roku, kosztem niższej stopy oszczędności gospodarstw domowych.
  • Bez wątpienia na wynikach sprzedaży ciąży też wysoka inflacja. Sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 10,7%r/r, ale prawie połowa z tego to wzrost cen.

W końcu odbiły inwestycje infrastrukturalne.       

  • Produkcja budowlano-montażowa tym razem zaskoczyła na plus. Po dość słabym lipcu (+3,3%) w sierpniu wzrosła o 10,2%r/r, podczas gdy mediana prognoz ekonomistów wskazywała na 7,5%, nasza prognoza była nawet nieco niższa. 
  • Silną poprawę odnotowano w budownictwie infrastrukturalnym, które wzrosło o 6,8%r/r po 5,9% spadku w lipcu. Rozpędzają się też roboty specjalistyczne, w sierpniu ich wzrost realne sięgnął 29,7%r/r, w lipcu było to 17,1%. Kolejne miesiące mogą przynieść dalszą poprawę w tych obszarach. Wprawdzie przeciąga się akceptacja Polskiego KPO, który też miał w dużej części finansować modernizację infrastruktury w Polsce. Rząd planuje jednak nowelizację tegorocznego budżetu jeszcze w 3kw21. Przewiduje ona m.in. więcej środków na drogi i dofinansowanie inwestycji kolejowych.