Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Przemysł pozytywnie zaskoczył we wrześniu. Pomaga zróżnicowana struktura produkcji w Polsce, choć rośnie presja inflacyjna.

  • We wrześniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 8,8%r/r, mocniej niż wskazywał konsensu prognoz (8,2%) i nasze oczekiwania. Względem sierpnia silnie we wrześniu przyspieszyło wydobywanie węgla, gdzie produkcja wzrosła o 19,6%r/r. Pomaga wzrost globalnego popytu i cen. Węgiel to wciąż główny surowiec energetyczny w Polsce, a kolejny istotny (gaz) mocno zdrożał.
  • Ale widzimy także inne powody solidnego wzrostu produkcji. Polski zróżnicowany przemysł radzi sobie lepiej niż monokultury samochodowe (fabryki aut w Czechach zamknięte w 4kw21 z powodu zakłóceń w dostawach). W polskich danych przyspieszyła produkcja odzieży, do 22,3%r/r z 14,1% w sierpniu. Być może producenci w obliczu rosnących kosztów frachtu i wydłużających się czasów dostaw zwiększają moce w kraju by realizować zamówienia. 
  • Pogarsza się za to sytuacja w branży motoryzacyjnej. We wrześniu produkcja samochodów spadła o 17,3%r/r po 12,9% spadku w sierpniu.  Problemy z dostępnością mikroprocesorów przedłużają się, co zmuszą część firm do wstrzymywania pracy zakładów. To generuje kolejne zaburzenia w łańcuchach logistycznych, produkcja aut jest jednym z najbardziej logistycznie złożonych procesów wytwórczych. We wrześniu udział firm przetwórstwa przemysłowego, które jako barierę dla działalności wskazało niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów wzrósł już do 28,3%, najwyżej w historii badań GUS.

IP bariery

  • Wyniki produkcji w ujęciu rocznym obciążone są bazą z ubiegłego roku i często różnicą w ilości dni roboczych, które w mają duże znaczenie. Dlatego w ocenie bieżących tendencji lepiej posługiwać się zmianami m/m  po odsezonowaniu. Te, na poziomie zagregowanym również wskazują na poprawę w przemyśle po słabszych ostatnich miesiącach. We wrześniu produkcja wzrosła o 0,9%m/m, co było najlepszym wynikiem od marca tego roku. Zagregowanej produkcji w Polsce może pomagać jej mocno zróżnicowana struktura, zwłaszcza na tle sąsiadów w regionie.

produkcja MoM

  • W warunkach utrzymującego się popytu firmom udaje się przenosić koszty na ceny wyrobów końcowych.  We wrześniu inflacja cen producenta (PPI) znowu wzrosła, do 10,2%r/r z 9,6% w sierpniu. Firmy wciąż są w stanie znaleźć odbiorców, pomimo wzrostu cen, co sugeruje, że presja inflacyjna w gospodarce pozostanie z nami dłużej. Naszym zdaniem dzisiejsze wyniki przemysłu i inflacji PPI zwiększają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp w Polsce już w listopadzie.
  • Nie znamy jeszcze wszystkich danych za wrzesień, ale wstępnie szacujemy PKB za 3kw21 na około +5%r/r.