Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Wysokie ceny i zmiana struktury konsumpcji ograniczają sprzedaż detaliczną. We wrześniu rozczarowało budownictwo.

  • W wrześniu sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,1%r/r wobec 5,4% wzrostu w sierpniu. Wynik był zgodny z konsensusem prognoz Parkietu i bliski naszej prognozie (5,3%). Sprzedaż odzieży wzrosła o 14,5%r/r wobec 28,6% w sierpniu, mebli o 8% wobec 0,1% w sierpniu. Sprzedaż paliw i żywności zwiększyła się zaledwie o 0,4% i 0,3% r/r. To kategorie, gdzie ostatnio utrzymuje się wysoki wzrost cen, co może wpływać na wybory gospodarstw domowych w ramach ograniczeń budżetowych, tym bardziej, że trzeba jeszcze opłacić wysokie rachunki za prąd i gaz.  W ujęciu rocznym sprzedaż pojazdów spadła o 4,1% po 5,7% wzroście w sierpniu. Ograniczenia podażowe wpływają nie tylko na produkcję, również konsumpcję dóbr. Na część z nich, jak choćby właśnie  samochody, trzeba czekać w wielomiesięcznych kolejkach.
  • Po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna wzrosła względem sierpnia zaledwie o 0,2% wobec wzrostu o 0,4% w poprzednim miesiącu. To już kolejny miesiąc słabego wyniku w takim ujęciu. Wprawdzie realny poziom sprzedaży jest wciąż wyższy niż przed pandemią, ale po gwałtownym skoku w maju na fali otwarcia gospodarki, dalszy wzrost jest już umiarkowany. Sprzedaż wrzesien
  • Ograniczeniem dla wzrostu sprzedaży może być wzrost cen. W ujęciu nominalnym, sprzedaż we wrześniu wzrosła o 11,1%r/r, w sierpniu było to 10,7%. Dobre dane z rynku pracy, w tym spadająca stopa bezrobocia i szybszy od oczekiwań wzrost płac sugerują, że dochody gospodarstw domowych rosną, choć przyspieszająca równolegle inflacja ogranicza ich siłę nabywczą.  
  • Dodatkowo na wynikach sprzedaży wciąż może odbijać się zmiana struktury konsumpcji. Gospodarstwa domowe pewnie korzystają z większej dostępności usług, których nie obejmują wyniki sprzedaży detalicznej.

Gorszy od oczekiwań wynik budownictwa.        

  • Po pozytywnym zaskoczeniu w sierpniu, wrzesień przyniósł rozczarowanie w budownictwie.  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła realnie o 4,3%r/r, podczas gdy mediana prognoz ekonomistów wskazywała wzrost o 8,3%. W budownictwie infrastrukturalnym odnotowano wzrost o 1,2%r/r wobec 6,8% w sierpniu. Roboty specjalistyczne wzrosły realnie o 21,7% wobec 29,7% przed miesiącem. Za to budowa budynków spadła o 3,4%r/r po zaledwie 0,4% wzroście w sierpniu.
  • Budownictwu infrastrukturalnemu i robotom specjalistycznym może w najbliższych miesiącach pomagać zwiększenie przez rząd w nowelizacji budżetu środków na drogi i inwestycje kolejowe. W przypadku wznoszenia budynków, ciążyć może wzrost cen materiałów budowlanych i dostępność atrakcyjnych gruntów. Pomimo ostatniej podwyżki stóp, realnie są one wciąż mocno ujemne, co przy silnym rynku pracy powinno utrzymać wysoki popyt na mieszkania.