Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Gospodarka obiegu zamkniętego. Co na to konsument?

ING  Bank Śląski jest współautorem raportu postaw konsumenckich GOZ. Wyniki badania wskazują, że konsument chce postępować cyrkularnie, ale nie jest to łatwe i wygodne w obecnych warunkach.

Ich zmiana przez firmy i prawodawców powinna wprowadzić większą spójność między słowami, a czynami respondentów. Podstawowym działaniem jest identyfikacja czynników wsparcia gospodarki cyrkularnej, ale również barier, w celu ich ograniczenia.

Badanie „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?” zostało przeprowadzone wiosną 2021 r. i składało się z części jakościowej i ilościowej w kluczowych obszarach: RTV-AGD, ubrania, meble, opakowania i odpady. Sprawdziliśmy co sprzyja, a co hamuje wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce z perspektywy konsumenta, jakie znaczenie ma cena, trwałość czy jakość urządzeń i sprzętów, gdzie trafiają one, gdy się nam znudzą, czy Polacy lubią kupować dobra z drugiego obiegu oraz czy chętnie korzystamy z opakowań zwrotnych?

Raport powstał we współpracy Instytutu INNOWO, IKEA, ING Banku Śląskiego, Polish Cirular Hotspot, Politechniki Łódzkiej oraz Rekopol S.A. i obejmuje m.in.: analizę deklaracji i rzeczywistych zachowań konsumenta oraz wnioski odnośnie efektywnego wdrażania modelu cyrkularnego w wybranych sektorach.


Załączniki