Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Polska w globalnych łańcuchach dostaw w czasie pandemii i wojny

Pandemia na początku 2020 roku była szokiem dla gospodarki światowej i dała początek wielu zmianom strukturalnym (m.in. wzrost roli przemysłu kosztem usług, praca zdalna), inne zmiany/megatrendy przyśpieszyła (automatyzacja, digitalizacja, zrównoważony rozwój).

Polskie firmy, dotknięte szokiem pandemicznym różnorodnie (w zależności od sektorów) stawiły czoła pandemii - poprzez zmianę w podejściu do zakupów i gospodarowania zapasami, dywersyfikację podwykonawców.

Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 była kolejnym olbrzymim szokiem podażowym.Ta wojna pociąga za sobą wiele podobnych skutków, które wywołała pandemia, w niektórych obszarach nawet głębszych np. na rynku energii, metali czy żywności.

Przed nami nowa fala perturbacji w globalnych łańcuchach dostaw. Wojna oznacza nową falę zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i pociągnie za sobą kolejne dostosowania w polskich firmach; bezpośrednio w tych, które operowały na wschodzie, pośrednio – całej gospodarki. Do ograniczeń wynikających z dystansu geograficznego czy rosnących kosztów transportu międzynarodowego doszły kolejne czynniki przemawiające za zmianą polityk i inwestycjami we wspólnym obszarze gospodarczym, takim jak Unia Europejska. Po szoku pandemicznym, który dotknął głównie usługi, szok wojenny dotknie głównie przemysł i - pośrednio - całą gospodarkę. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Oby!


Załączniki