Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Global supply chain disruption during the pandemic and war. Insights from Polish enterprises

Summary

  • In early 2020, the outbreak of the Covid-19 pandemic was a huge shock to the global economy and triggered many structural changes (e.g. increased the role of industry at the expense of unavailable services, remote work), and accelerated other megatrends (automatisation, digitalisation, sustainability).
  • Polish firms were affected differently by the pandemic, depending on the sector. But they weathered the shock well – with a diversified approach to purchasing policy, changes in inventory management, and a diversified base of subcontractors.
  • The Russian invasion in Ukraine on 24 February, 2022 brought about similar economic effects as the pandemic, with some of a higher magnitude – e.g. on the energy, metals and food markets. The West reacted to the Russian aggression with financial and economic sanctions. Many foreign firms suspended or closed their operations in Russia.
  • The war means a new wave of global supply chain disruption. It will lead to another adjustment by Polish enterprises – directly by those trading in the East, and indirectly – by the economy as a whole. In addition to the limitations resulting from the geographic distance and the rising cost of international transport, other arguments speak in favour of changing polices and investment in the EU. A forced reallocation of capital from the (far and near) East could benefit Poland as a so-called frontier area. This will, however, require investor confidence, specifically that the eastern NATO flank is secure.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki