Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: W tym tygodniu kolejna podwyżka stóp Fed i szacunek CPI z kraju.

  • Wydarzeniem tygodnia będzie środowe posiedzenie amerykańskiego Fed. Spodziewamy się podwyżki o 75pb, zgodnie z konsensusem, do poziomu 2,5%. W naszej ocenie podwyżka o 75pb będzie kompromisem między argumentami za podwyżką o 100pb (inflacja CPI 9,1%r/r w czerwcu, mocne payrolls) a podwyżką o 50pb, do której mogłaby skłaniać wskaźniki osłabienia koniunktury i lekki spadek oczekiwań inflacyjnych. Ponadto, w ostatnich tygodniach wypowiedzi jastrzębi z Fed (min. J. Bullarda czy C. Wallera) nie sygnalizowały mocnego przekonania do podwyżki o 100pb.
  • Inwestorów zaskoczyła skala pogorszenia PMI z sektora usług USA w piątek i część z nich zastanawia się, czy spowolnienie gospodarcze zmusi Rezerwę Federalną do ograniczenia podwyżek stóp. Wzrost gospodarczy powinien pozostać dość słaby (choć biski konsensusowi). Przewidujemy również, że Fed, zgodnie z oczekiwaniami, podniesie stopy o 75pb. W Europie spodziewamy się inflacji zgodnej z oczekiwaniami oraz słabych wyników PKB za 2kw22, gorszych od oczekiwań (zwłaszcza w głównych gospodarkach). W połączeniu z niesłabnącymi napięciami geopolitycznymi sugeruje to stabilizację pary €/US$ przy obecnych poziomach lub jej ponowny spadek. Powrót do ostatnich dołków w okolicach parytetu jest jednak w najbliższym czasie mało prawdopodobny.
  • W piątek GUS opublikuje wstępny szacunek lipcowej inflacji. Nasze wstępne prognozy wskazują, że w tym miesiącu inflacja CPI mogła się nieznacznie obniżyć względem czerwca (15,5% r/r), m.in. z uwagi na wyraźny spadek cen paliw po wprowadzeniu przez dominującego gracza na tym rynku letniej promocji, która skłoniła innych sprzedawców do obniżek cen w podobnej skali. Rozbieżności między analitykami są w tym miesiącu duże, nie tylko co do skali ale nawet kierunku (tzn. wzrostu lub spadku inflacji).

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki