Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Słabe dane z USA ryzykiem dla dolara. Na rynkach długu trwa umocnienie.

  • Zgodnie z pierwszym szacunkiem amerykański PKB w ujęciu zanualizowanym (saar) spadł o  w 1kw22. Ponieważ w tym ujęciu amerykańska gospodarka skurczyła się również w 1kw22, oznacza to, że w 1poł22 znalazła się w technicznej recesji. Stosunkowo słabe wyniki w 2kw22 wzbudziły oczekiwania na rynkach, że Fed będzie musiał przedwcześnie skończyć swój cykl podwyżek stóp.

  • Dlatego w tym tygodniu punktem uwagi będą dane z USA, koniunktura w sektorze usług (środa) i szczególnie sytuacja na rynku pracy (piątek). Fed wielokrotnie podkreślał dobrą sytuację rynku pracy. W ocenie wielu inwestorów i analityków jej utrzymanie jest warunkiem do kontynuacji podwyżek stóp. Spodziewamy się niższego od oczekiwań wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem (choć nadal na solidnym poziomie). W naszej ocenie może to prowadzić do dalszego spadku oczekiwań na podwyżki stóp Fed. W efekcie oczekujemy utrzymania się presji na niższe rentowności po obu stronach oceanu. Piątkowe dane z Europy o PKB za 2kw22 zaskoczyły na plus, ale nie zmniejszyły się ryzyka związane z dostawami gazu z Rosji do UE.

  • Po serii rozczarowań danymi z USA i lepszych od oczekiwań wynikach PKB z Europy za 2kw22 do publikacji payrolls może utrzymać się presja na wzrost €/US$. Technicznie widzimy pole do wzrostu pary do około 1,0350. Słabszy dolar powinien pomóc walutom CEE. Mimo nadal raczej niekorzystnych fundamentów stojących za złotym, w tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób wyłamania się pary €/PLN poniżej 4,70. Ryzyko dla złotego pozostaje jednak istotne. Pogorszenie bilansu handlowego, złagodzenie retoryki NBP (dodatkowo wsparte stabilizacją CPI w wakacje) sugerują jednak istotne szanse na powrót €/PLN ponad 4,80 na przełomie miesiąca. W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek. Odnosimy wrażenie, że RPP preferuje słabego złotego zamiast dalszych podwyżek stóp.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki