Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Rynki czekają na decyzje głównych banków centralnych.

  • Początek pierwszego pełnego tygodnia września powinien być na rynkach spokojny z uwagi na święto w USA. W kolejnych dniach inwestorzy prawdopodobnie skupią się na danych o koniunkturze w amerykańskim sektorze usług (ISM). Wskazania wskaźników koniunktury w słuchach wg badania PMI pokazywały znaczące pogorszenie sytuacji, które jak dotychczas nie znalazło odzwierciedlenia w uznawanym za ważniejszy wskaźniku ISM.

  • Wydarzeniem tygodnia będzie jednak czwartkowa decyzja EBC. Uważamy, ze Rada Prezesów zdecyduje się na podwyżkę o 50pb, chociaż szanse na 75pb nie są wiele niższe niż 50%. Wskazuje na to jednaj z informacji medialnych sugerująca taką możliwość – historycznie kontrolowane przecieki z EBC miały stosunkowo wysoką sprawdzalność. Stawki rynku pieniężnego w euro wskazują, że również inwestorzy wyceniają taki scenariusz na 50-50. Może to okazać się ostatnia zmiana stóp w strefie euro przed dłuższą przerwą.

  • Perspektywy €/US$ na najbliższy tydzień mocno zależą od decyzji EBC. Podwyżka o 50pb prawdopodobnie zepchnie parę znów istotnie poniżej parytetu. W tych okolicach może też pozostać przez dużą część końcówki roku, najprawdopodobniej nie będzie w stanie zbliżyć się do 1,05. Dolara nadal premiują oczekiwania na podwyżki stóp Fed. Z kolei nad Europą nadal wisi widmo kryzysu energetycznego i związanej z tym recesji.

  • We wrześniu ryzyko ponownego osłabienia złotego jest istotne. Szereg banków zaczęło sygnalizować duże szanse na 50pb podwyżki stóp NBP w tym miesiącu. My ciągle stawiamy raczej na 25pb. Również przekaz z Rady może nie być tak jastrzębi jak oczekiwałby tego rynek. Jeżeli dołoży się do tego trwały powrót €/US$ poniżej parytetu, to presja na osłabienie złotego (i innych walut naszego regionu) powróci. Dlatego ryzyko powrotu €/PLN w okolice 4,80 we wrześniu - październiku jest istotne.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki