Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Tydzień banków centralnych: podwyżki stóp Fed, Banku Anglii i innych.

  • W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem z punktu widzenia rynków będzie prawdopodobnie posiedzenie i środowa decyzja amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej (Fed). Spodziewamy się, że FOMC zdecyduje się podnieść stopy o kolejne 75pb po raz trzeci z rzędu. Tyle zakłada też konsensus. Stawki rynku pieniężnego wyceniają nawet pewne szanse (20%) na 100pb podwyżki.
  • Inflacja w USA pozostaje uporczywie wysoka, co pokazało ostatnie zaskoczenie danymi za sierpień. Wzrost cen rozlewa się też na szereg kategorii, co uwidocznił kolejny wzrost inflacji bazowej. Dlatego nie wykluczamy, że na kolejnych posiedzeniach (listopad i grudzień) Fed może zdecydować się na bardziej j agresywne podwyżki stóp niż zakładaliśmy dotychczas (odpowiednio 50 i 25pb). W konsekwencji w zależności od zaprezentowanej retoryki Fed możemy zdecydować się na podniesienie oczekiwanego docelowego poziomu stóp Fed z 3,75-4% na 4,25-4,5%.
  • W czwartek odbędzie się z kolei posiedzenie Banku Anglii. Także w tym przypadku spodziewamy się wzrostu stóp. Naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny jest podwyżka o 50pb. Jednak szanse na 75pb są również wysokie i kliku bankierów centralnych prawdopodobnie opowie się za taką opcją. Naszym zdaniem mniej agresywną podwyżkę stóp uzasadnia m.in. wprowadzony przez rząd limit cen energii. Drastycznie obniży on krótkoterminowy wskaźnik CPI, zmniejszając obawy o zakotwiczenie się oczekiwań inflacyjnych konsumentów na podwyższonym poziomie.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki