Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Waluty CEE nadal pod presją. W tym tygodniu decyzja RPP. Obawy o stabilność finansową mogą spowolnić zacieśnienie polityki pieniężnej w Europie.

  • W tym tygodniu uwagę rynków powinny skupić dane z USA, m.in. badania koniunktury ISM oraz payrolls. Spodziewamy się zaskoczeń lekko po niższej stronie. Sugeruje to powrót €/US$ w pobliże parytetu (0,99-0,9950). O większy ruch może być jednak trudno. Dolara niezmiennie wspierają obawy o konsekwencje rosyjskich działań, czy skalę energetycznego szoku w europejskiej gospodarce zimą.
  • Nerwowe zachowanie i osłabienie walut CEE nawet przy rosnącym €/US$ z ubiegłego tygodnia może być początkiem kolejnej fali przeceny. Ryzyko, że obserwowane w poniedziałek odreagowanie / umocnienie walut naszego regionu będzie tymczasowe jest w naszej ocenie duże. Czynniki geopolityczne, np. groźba użycia broni nuklearnej na Ukrainie, prawdopodobnie pozostaną kluczowe dla zachowania złotego i innych walut CEE także w tym tygodniu. Nie pomagają także sygnały z lokalnych banków centralnych.
  • Wydarzeniem tygodnia w kraju będzie środowa decyzja RPP oraz konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. W kontekście dalszego znaczącego wzrostu inflacji (więcej na ten temat poniżej) RPP będzie zapewne zmuszona do kontynuacji cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Spodziewamy się kolejnej podwyżki stóp o 25pb i wzrostu stopy referencyjnej do 7%. Biorąc pod uwagę jak rozpędzoną inflację (w tym bazową), wejście głównych banków centralnych w okres zdecydowanych podwyżek stóp procentowych oraz presję na osłabienie PLN, prezes Glapiński raczej powściągliwie powinien wypowiadać się w kwestii gotowości zakończenia cyklu podwyżek i/lub ewentualnych obniżek w 2023.
  • Ogromna skala przeceny krajowego krótkiego końca w ubiegłym tygodniu pokazuje, że rynek przestał wierzyć w zakończenie cyklu podwyżek w Polsce. I to wydarzyło się jeszcze przed danymi o inflacji z kraju. Można zakładać, że stał za tym wzrost oczekiwań na podwyżki stóp w Europie, jakie widzieliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, będący reakcją na wcześniejszą decyzję Fed i zapowiedź niezmienionych stóp w USA, w 2024. Wysoka inflacja z Polski wspiera nasze oczekiwania zakładające, że nie będzie stabilizacji inflacji po wakacjach oraz to iż RPP będzie zmuszona zakończyć cykl później niż zakłada (raczej 7,5% niż 7% jak przewiduje konsensus).

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki