Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Dane z USA wspierają dalsze podwyżki stóp Fed.

  • Głównym wydarzeniem tygodnia dla uczestników rynku finansowego będzie wrześniowy odczyt amerykańskiej inflacji w czwartek, który prawdopodobnie wzmocni argumenty za kolejną podwyżką stóp procentowych Fed o 75pb. Planowane są również wystąpienia bankierów centralnych – przedstawicieli Fed i prezesów głównych banków w Europie.
  • Tradycyjnie serię publikacji krajowych danych rozpoczynają dane dotyczące inflacji CPI i bilansu płatniczego. Oczekujemy, że GUS potwierdzi wstępny szacunek wrześniowej inflacji na poziomie 17,2%r/r, a szczegóły dotyczące źródeł wzrostu cen pozwolą na dokładniejsze przybliżenie skali wzrostu inflacji bazowej, którą szacujemy obecnie na 10,7%r/r. Spodziewamy się, że ponownie wzrost cen bazowych był dosyć szeroko rozlany, potwierdzając występowanie efektów wtórnych związanych z przerzucaniem wcześniejszych wzrostów cen energii i transportu na ceny finalne towarów i usług. Szacujemy, że deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego wyniósł w sierpniu €1573mln (konsensus: €1493mln), a  w ujęciu dwunastomiesięcznym rozszerzył się do ok. 4,2% PKB. Prognozujemy wzrost eksportu towarów w € o 14,7%r/r, przy wzroście importu o 16,3%r/r. Podtrzymujemy oczekiwania, że do końca roku deficyt będzie się pogłębiał w okolice 5% PKB.
  • Tydzień na rynkach powinien zacząć się spokojnie z uwagi na święto w USA w poniedziałek. W kolejnych dniach dominują jednak ryzyka na dalszy spadek €/US$. Ostatnie dane z USA i wypowiedzi z Fed wspierają scenariusz zdecydowanych podwyżek stóp Fed, większych niż w przypadku EBC. Najprawdopodobniej w taki scenariusz wpiszą się też publikowane w tym tygodniu dane o  i inflacji z USA, która choć naszym zdaniem nie zaskoczy, to i tak będzie niekomfortowo wysoka z punktu widzenia Fed.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki