Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Inflacja w USA. Decyzja RPP w środę.

  • Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia będzie prawdopodobnie CPI z USA za październik. Dane poznamy we czwartek. Uważamy, że inflacja CPI spadła w ujęciu r/r z 8,2% do 7,9% (konsensus 8,0%). Kluczowa będzie jednak inflacja bazowa. W naszej ocenie utrzymała się ona na niekomfortowo wysokim z punktu widzenia poziomie 6,6%r/r (wzrost o 0,5%m/m). Takie są też oczekiwania rynkowe. W ciągu ostatnich miesięcy w ujęciu m/m mieliśmy jeden odczyt 0,7%, cztery 0,6% i jeden 0,3%. Dopiero trwałe zejście do około 0,2%m/m oznacza powrót inflacji do celu na 2%r/r w średnim terminie. To jeden z dwóch odczytów inflacji, jaki poznamy przed grudniową decyzją Fed. Utrzymanie wzrostu inflacji bazowej bliżej 0,5%m/m w czwartek i  w grudniu istotnie podniosłoby szanse na kolejną podwyżkę stóp Fed o 75pb na ostatnim w tym roku posiedzeniu.
  • W środę odbędą się również wybory uzupełniające w USA. Badania opinii publicznej pokazują, że zdobycie większości w obu izbach Kongresu przez Republikanów wydaje się najbardziej prawdopodobnym wynikiem. Oznaczałoby to, że zdolność prezydenta J.Bidena do uchwalania ustaw zostanie poważnie ograniczona. W efekcie prawdopodobieństwo wsparcia fiskalnego dla gospodarki byłoby mniejsze niż gdyby Demokraci zachowali kontrolę nad Kongresem. Taki rozwój wypadków zwiększyłby szanse na szybsze obniżki stóp w USA w celu pobudzenia gospodarki inaczej niż fiskalnie. Większe poparcie dla Demokratów oznacza wyższy impuls fiskalny oraz dłuższe utrzymanie stóp. W horyzoncie 2023 byłoby to dla dolara korzystne.
  • W kraju wydarzeniem tygodnia będzie środowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Pomimo wniosku 3 członków RPP o zwołanie dwudniowego posiedzenia, będzie ono ponownie jednodniowe. Rada ma się na nim zająć m.in. opinią do projektu budżetu państwa na 2023, analizą najnowszej projekcji makroekonomicznej oraz zmianami w regulaminie RPP. W czwartek o 15:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego.
  • Zakładamy, że po zapoznaniu się z listopadową projekcją oraz biorąc pod uwagę siłę presji na wzrost CPI i inflacji bazowej, którą sugerują wstępne szacunki październikowej inflacji, Rada zdecyduje się na podwyżkę stóp NBP o 25pb. Nie wykluczamy także scenariusza, w którym stopy procentowe drugi miesiąc z rzędu pozostaną bez zmian. W obu wariantach decyzji będzie towarzyszył gołębi przekaz sugerujący bliskie zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki