Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Inflacja w USA hamuje, Fed ostrzega, że cykl zacieśnienia trwa, rynek przestał grać skrajne scenariusze. RPP pozostawiła stopy bez zmian, de facto kończy cykl.

  • W tym tygodniu uwagę inwestorów przyciągną m.in. wystąpienia przedstawicieli EBC oraz Fed i ich komentarze po publikacji niższej inflacji z USA, publikacja budżetu Wielkiej Brytanii (czwartek) po zmianie premiera, szczyt G20 na Bali w Indonezji (środa-czwartek).
  • W październiku inflacja CPI w USA spowolniła do 7,7%r/r vs 8,2% w IX, co istotniejsze wzrost bazowej wyniósł tylko 0,27%m/m vs oczekiwane 0,4%m/m. Reakcja rynkowa na te dane była ogromna (umocnienie giełd, obligacji i osłabienie dolara), po wielu miesiącach inflacja przestała zaskakiwać wyższymi odczytami, więc spadły obawy o najbardziej skrajne scenariusze z podwyżkami stóp ponad 5% w USA.. W XII Fed prawdopodobnie spowolni tempo podwyżek do 50pb, choć przed tym jeszcze 1 odczyt CPI i payrolls.
  • Minister finansów Wielkiej Brytanii ma przedstawić projekt konsolidacji budżetu i dojścia do deficytu na poziomie 1-1,5%PKB w roku budżetowym 2026-27. Co jest zdecydowanym zwrotem w stosunku do planów rządu poprzedniej premier.
  • W listopadzie Rada nie zmieniła stóp a prezes NBP ocenił, że dotychczasowe zacieśnienie pozwoli na sprowadzenie inflacji do celu w (wydłużonym) horyzoncie projekcji, tj. do 2025 roku. RPP wybiera ścieżkę stopniowego a nie gwałtownego powrotu inflacji do celu. Tymczasem NBP ponownie podniósł projekcję CPI na 2023 (o 0,8pp), przy bardzo niepokojącej strukturze: pomimo włączenia tarcz antyinflacyjnych (w 50%), niższym wzroście energii, głębszym spowolnieniu PKB, ale przy skoku inflacji bazowej o 1/3! Nasze obawy budzą silne efekty drugiej rundy i wysokie oczekiwania inflacyjne, które mogą powodować utrzymanie uporczywie wysokiej inflacji.
  • Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach stopy NBP pozostaną stabilne, a impulsem do ewentualnych korekt mogłoby być duże osłabienie PLN i obligacji, ewentualnie mocne zanegowanie scenariusza spadku inflacji od 2kw23. Wszystko wskazuje na to, że osiągnęliśmy docelowy poziom stóp w obecnym cyklu, chociaż będzie to skutkowało wydłużonym okresem podwyższonej inflacji.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki