Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Mieszane dane z USA za październik. Dalszy wzrost miar inflacji bazowej w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

Wybuch rakiety w Polsce przy granicy z Ukrainą to raczej nieszczęśliwy wypadek.

 • Prezydent A. Duda powiedział, że wiele wskazuje na to, że rakieta, która wybuchła we wtorek na terytorium Polski przy granicy z Ukrainą, została wystrzelona przez siły obronne Ukrainy. Do podobnego wniosku skłania się również szef Pentagonu L. Austin. Jednocześnie dodał, że świat wie, że Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za ten incydent.

USA: Mieszane dane za październik.

 • Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w październiku o 1,3%m/m przy konsensusie 1,0% oraz 0% we wrześniu. Natomiast produkcja przemysłowa spadła w październiku o 0,1%m/m przy konsensusie zakładającym wzrost o 0,2% oraz po 0,1% wzroście we wrześniu (korekta w dół z 0,4%). Wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgnęło 79,9% w październiku po 80,3% miesiąc wcześniej.
 • W listopadzie osłabia się koniunktura w firmach budowlanych – indeks stowarzyszenia NAHB spadł w do 33pkt. przy konsensusie 36pkt. oraz po 38pkt. w październiku.
 • Wczorajsze dane wpisują się w scenariusz tzw. miękkiego lądowania w gospodarce amerykańskiej, nie powinny mieć dużego znaczenia dla dalszych kroków Fed i kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu, choć raczej o 50pb, a nie 75pb jak to miało miejsce na czterech ostatnich posiedzeniach FOMC.

Wiadomości krajowe

Inflacja bazowa wzrosła w październiku do 11,0%r/r.

 • Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w październiku do 11,0%r/r z 10,7%r/r we wrześniu – poinformował Narodowy Bank Polski. Wzrosły także pozostałe miary inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 18,7%r/r, inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych 14,4%r/r, a 15% średnia odcięta 14,3%r/r.
 • Według naszych ocen uporczywość inflacji bazowej będzie jednym z czynników ograniczających tempo dezinflacji w 2022. Gospodarka nadal absorbuje wzrost kosztów wywołany przez szok energetyczny, po w postaci efektów wtórnych przekłada się na podwyżki cen szeregu kategorii dóbr i usług.

RPP: Oczekiwania inflacyjne mocno się odkotwiczyły.

 • Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych odkotwiczyły się na tyle, że konsumenci długo nie będą się spodziewać jednocyfrowej inflacji – powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej L. Kotecki. W jego ocenie wydłużenie horyzontu ostatniej projekcji inflacyjnej to błąd komunikacyjny banku centralnego. Zdaniem Koteckiego jest miejsce na dalsze działanie po stronie polityki pieniężnej, a ścieżka dezinflacji w 2023 w najnowszej projekcji jest „super optymistyczna”. Na koniec przyszłego roku inflacja może zdaniem Koteckiego wynieść 12-13%r/r.

PFR: Nie ma silnych argumentów za podwyższaniem stóp procentowych.

 • Tak długo jak kurs złotego jest stabilny, nie ma silnych argumentów za mocniejszym podwyższaniem stóp procentowych – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju P. Borys.

MF nie widzi przestrzeni na nowe wydatki, ale proponuje poluzowanie reguły wydatkowej.

 • W 2023 i kolejnych latach nie ma przestrzeni na nowe wydatki ponoszone z budżetu państwa – napisało Ministerstwo Finansów w opinii do jednego z projektów ustaw. Z kolei wiceminister finansów P. Patkowski powiedział wczoraj w Sejmie, że proponowane przepisy dotyczące reguły wydatkowej dają przestrzeń do dodatkowych wydatków w wysokości ok. PLN30mld. Sejm przyjął wczoraj ustawę, która pozwala na wyłączenie w tym roku z reguły wydatkowej koszty związane ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz finansowaniem sił zbrojnych. Ponadto ustawa wyłącza z podatku bankowego obligacje gwarantowane przez skarb państwa oraz wartość aktywów wynikających z transakcji repo.

NBP: Dalszy wzrost cen nieruchomości w 3kw22.

 • Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 największych miastach w 3kw22 wzrosły o 17,5%r/r i były o 2,9% wyższe niż w 2kw22 – poinformował Narodowy Bank Polski.

Komentarz rynkowy

Szok na rynkach szybko ustąpił, a złoty odrobił straty.

 • Szok na rynkach po wybuchu rakiet na terytorium Polski nie trwał długo. Inwestorów uspokoiły informacje, że był to najprawdopodobniej ukraiński pocisk przeciwlotniczy, więc nie ma bezpośredniego ryzyka dalszej eskalacji napięć między NATO, czy UE, a Rosją. Efekt było przede wszystkim widać na złotym. Z porannego szczytu na 4,78, dziś rano kurs jest już znów poniżej 4,70. Kurs €/US$ był natomiast względnie stabilny cały dzień. Dolar dość słabo zareagował m.in. na lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej z USA. Para podjęła nieudaną próbę wybicia ponad 1,0450. Dziś rano waha się przy 1,0330.
 • Na bazowych rynkach długu trwało natomiast umocnienie. Inwestorzy ciągle liczą na zmianę nastawienia Fed i nieodległe obniżki stóp. Amerykańskie i niemieckie 10latki zyskały po około 7pb. Amerykańskie 2latki zakończyły dzień bez dużych zmian, ale niemieckie zyskały kolejne 9pb. Mimo dalszego umocnienia na rynkach bazowych, dochodowości SPW wyhamowały spadki. Krajowa 10latka zakończyła dzień z małymi zmianami, a 2latka 5pb słabiej.

€/US$ na razie w trendzie bocznym.

 • Wskaźniki techniczne nadal sugerują, że po zeszłotygodniowym wzroście €/US$ para powinna przejść do stabilizacji lub korekty. W końcówce tygodnia nie ma też z resztą na tyle istotnych danych z głównych gospodarek, aby jeszcze mocniej zmienić oczekiwania rynku co do dalszych posunięć Fed. Dolara wspiera też lekkie osłabienie juana. Należy jednak podkreślić, że po zeszłotygodniowej inflacji z USA (spore zaskoczenie po niższej stronie) wyraźnie spadły oczekiwania na kolejne podwyżki stóp Fed, co przełożyło się na niższe swapy w US$, które nie odbiły się do tej pory. Poza okresem prezydentury D.Trumpa spread tych instrumentów wobec krzywej niemieckiej dobrze określał kierunek €/US$. Stąd nawet powrót €/US$ do parytetu będzie problematyczny, o ile nie dojdzie do pogorszenia nastrojów na rynkach i powrotu kapitałów do USA.

Szybka odbudowa wartości złotego.

 • Wyraźnie pozytywna reakcja złotego na wczorajsze doniesienia o przyczynach wybuchu rakiety na terytorium Polski daje dziś nadzieje na kontynuację spadku €/PLN. Najbliższa strefa wsparcia to okolice 4,67-68. Nie da się jednak wykluczyć zejścia nawet do 4,65 w horyzoncie kilku dni. Nastroje na rynkach szybko poprawiły się, a wiara inwestorów w szybkie obniżki stóp Fed premiuje waluty rynków wschodzących.
 • Kierunek dla €/PLN na przełomie roku w dużym stopniu wyznaczy otoczenie międzynarodowe. Nasze szacunki wskazują, że złoty jest ciągle o około 3% słabszy wobec euro (w ujęciu wartości godziwej) z uwagi na czynniki polityczne, jak konflikt z UE, czy wojna na Ukrainie. Chociaż wiele czynników ciągle przemawia przeciw złotemu, to rosnący €/US$ znacząco podnosi szanse, że para €/PLN zakończy ten rok poniżej 4,80. Na razie ciągle nie jest to nasz bazowy scenariusz, ale inwestorów cieszą postępy militarne Ukrainy, czy próby osiągnięcia porozumienia przez polski rząd z KE. Rozkład ryzyk nadal sugeruje przecenę złotego pod koniec roku, ale jej skala będzie prawdopodobnie mniejsza niż dotychczas zakładaliśmy.

Nadzieje na zmianę nastawienia Fed nadal wspierają rynki długu.

 • Na bazowych rynkach długu spodziewamy się stabilizacji lub dalszych, ale niewielkich spadków rentowności. Rynek nie dał się przekonać wystąpieniom z FOMC i niezmiennie zakłada zmianę (czy też pivot) w polityce Fed. W końcówce tygodnia nie ma tez danych, które mogłyby to zmienić. To tym bardziej prawdopodobne, że rynek zignorował wczoraj udane dane o sprzedaży detalicznej z USA.
 • Odreagowanie na krajowym rynku po silnym umocnieniu SPW z poprzednich dwóch tygodni może nie potrwać zbyt długo. Na razie dominują pozytywne czynniki, zarówno zagraniczne (wiara w zmianę nastawienia Fed), jak i lokalne (koniec cyklu podwyżek NBP, nadzieje na mniejsze niż obawiano się jeszcze jakiś czas temu plany emisji SPW w 2022.).
 • Obawiamy się jednak, że optymizm inwestorów co do możliwości ograniczenia podaży SPW na 2023 rok jest przedwczesny. O przełom w relacjach z KE i odblokowanie KPO może być trudno. Także próby przeniesienia kosztów walki z inflacją na spółki energetyczne niekoniecznie mogą się udać. Zdecydowanym pozytywem dla SPW jest finansowanie w walutach twardych, ale raczej nie zatrzyma to stromienia krzywej SPW w grudniu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.