Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: EBC deklaruje dalsze podwyżki stóp. Spadek akcji kredytowej w sektorze detalicznym w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Protokół z ostatniego posiedzenia wskazuje, że podwyżki stóp procentowych będą kontynuowane.

 • Zgodnie z protokołem z posiedzenia EBC w końcu października, podwyżki stóp EBC będą dalej podnoszone, aż do poziomu umożliwiającego osiągnięcie średniookresowego celu inflacyjnego 2%. W warunkach podwyższonej niepewności, dalsze decyzje będą uzależnione od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie. W październiku Rada Prezesów podniosła stopy procentowe o 75pb jako niezbędny krok w kierunku neutralnego poziomu – stopa podstawowych operacji refinansujących wynosi obecnie 2%. Niektórzy członkowie skłaniali się jednak do podwyżki o 50pb, wskazując na niestabilność nastrojów rynkowych i ryzyko znacznego spowolnienia gospodarczego.
 • Według protokołu, w grudniu EBC będzie dysponował większą ilością informacji oraz prognozami ekspertów banku do 2025, w tym w szczególności oceną wpływu zwiększonego ryzyka recesji na inflację w średnim terminie. Najbliższe posiedzenie EBC ws. stóp procentowych odbędzie się 1 grudnia.

Niemcy: lekki powiew optymizmu w ankietach przedsiębiorców.

 • Indeks Ifo, obejmujący badanie 9tys. niemieckich firm z różnych branż, wzrósł w listopadzie do 86,3pkt. przy konsensusie 85pkt. i 84,5pkt. w październiku. Poprawa ogólnego indeksu wynikała ze skoku indeksu oczekiwań do 80,0pkt. z 75,9pkt. miesiąc wcześniej (korekta w górę z 75,6pkt.). Konsensus zakładał 77,0pkt. Wskaźnik ocen obecnej sytuacji lekko spadł do 93,1pkt. z 94,2pkt., przy konsensusie 93,9pkt.
 • Poprawę Ifo można wiązać z olbrzymim rządowym pakietem osłonowym przed kryzysem energetycznym o wartości €200mld, ogłoszonym pod koniec września. Działania te, w powiązaniu z lepszą pogodą na początku sezonu grzewczego, obniżają ryzyko niedoborów energii, które miały przyczynić się do zimowej recesji w gospodarce niemieckich. Uniknięcie spadku PKB w 4kw22 będzie jednak trudne.

Decyzje banków centralnych: podwyżka o 75pb w Szwecji i obniżka o 150pb w Turcji.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, bank centralny Szwecji podniósł stopę benchmarkową o 75pb do 2,50%, najwyższego poziomu od 14 lat. Wcześniej Riksbank podnosił stopy o 25pb w kwietniu, 50pb w czerwcu i 100pb we wrześniu. Jednocześnie Riksbank zapowiedział, że na początku przyszłego roku stopa procentowa wzrośnie do poziomu nieco poniżej 3%, a wskazując na niepewność co do ścieżki inflacji, ogłosił gotowość dalszego dostosowania polityki pieniężnej, aby doprowadzić do osiągnięcia średniookresowego celu 2%.
 • Decyzja banku centralnego Turcji o obniżce jednodniowej stopy benchmarkowej o 150pb do 9% nie była zaskoczeniem dla analityków, na ostatnich 3 posiedzeniach stopy spadły o 350pb. Jednocześnie w komunikacie po posiedzeniu poinformowano o zakończeniu cyklu obniżek. Do obniżenia stóp do jednocyfrowego poziomu do końca roku wezwał wcześniej prezydent Turcji R. Erdogan. Inflacja CPI wyniosła 85,5%r/r w październiku - najwyżej od 24 lat.

Wiadomości krajowe

Stabilizacja stopy bezrobocia w październiku.

 • Dziś o 10:00 poznamy o stopie bezrobocia rejestrowanego. Nasze szacunki wskazują, że stopa bezrobocia pozostała w październiku bez zmian na poziomie 5,1%. Na taki poziom wskazują także szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dalszy spadek akcji kredytowej.

 • Podaż pieniądza (M3) wzrosła w październiku o 7,0%r/r (konsensus: 7,5%r/r), po wzroście o 7,7%r/r we wrześniu. Trwa kontynuacja odbudowy bazy depozytowej. W ujęciu transakcyjnym depozyty gospodarstw domowych wzrosły w ubiegłym miesiącu o PLN14,6mld, a depozyty przedsiębiorstw o PLN8,0mld. Jednocześnie w dalszym ciągu obserwujemy kurczenie się wartości portfela kredytów dla gospodarstw domowych. W październiku w ujęciu transakcyjnym miał miejsce spadek o PLN3,7mld.
 • Dokonane dotychczas podwyżki stóp NBP oraz zaostrzenie wymogów kapitałowych zgasiły popyt na kredyty mieszkaniowe z uwagi na wysoko ustawioną poprzeczkę dla zdolności kredytowej. Jednocześnie rosnące oprocentowanie depozytów przekłada się na wzrost lokat terminowych gospodarstw domowych w bankach.

Poprawa nastrojów konsumenckich i spadek oczekiwań inflacyjnych w listopadzie.

 • Listopad przyniósł poprawę nastrojów konsumencki. Wskaźnik bieżących nastrojów wzrósł do -44.0pkt z -45,5pkt w październiku, a wskaźnik wyprzedzający do -33,8pkt z -35,7pkt.
 • Oczekiwania gospodarstw domowych przesunęły się w listopadzie w kierunku niższej inflacji. Odsetek respondentów uważających, że ceny będą rosły szybciej obniżył się do 17,5% z 20,9% w październiku, a udział konsumentów spodziewających się wolniejszego wzrostu cen wzrósł do 16,7% z 14,5% miesiąc wcześniej. Ponad połowa badanych uważała, że ceny będą rosły w podobnym tempie jak obecnie.

MF: Po październiku budżet państwa z nadwyżką na poziomie PLN27,2mld.

 • Po 10 miesiącach tego roku budżet państwa odnotował w ujęciu kasowym nadwyżkę na poziomie PLN27,2mld – poinformował główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ł. Czernicki. Dochody z VAT wzrosły w samym październiku o 5,3%r/r, czyli ponad trzykrotnie wolniej od wzrostu cen konsumpcyjnych. Z kolei wpływy z PIT spadły w październiku o 53,1%r/r, a  z CIT wzrosły o 45,3%r/r.
 • Niska dynamika wpływów z VAT to pochodna obniżek stawek na energię, paliwa i żywność w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Z kolei spadek dochodów z PIT jest związany ze wzrostem kwoty wolnej od podatku i obniżką dolnej stawki podatkowej z 17% do 12% od lipca.

Komentarz rynkowy

Mniejsza zmienność w długi weekend w USA.

 • W USA trwa długi weekend. Przełożył się to na dość małe zmiany na rynku walutowym we czwartek (Święto Dziękczynienia w USA). Również opublikowane wczoraj dane (np. IFO z Niemiec), czy wypowiedzi z głównych banków centralnych nie zmieniły istotnie postrzegania inwestorów na kolejne posunięcia Fed, czy EBC. W efekcie kurs €/US$ utrzymał się nieco ponad 1,04, a €/PLN blisko 4,70.
 • Europejskie rynki długu umocniły się wczoraj. To reakcja na minutes Fed i spadek rentowności Treasuries, które poznaliśmy dzień wcześniej, ale już po zakończeniu handlu w Europie. Doszło do spłaszczenia krzywej np. niemieckiej. Bund zyskał ponad 5pb w ślad za Treasuries, ale już rentowności 2latek spadły zaledwie o 1pb, podtrzymywane przez solidne dane z Europy, np. niemieckie IFO.
 • Krajowe obligacje również wczoraj zyskały, ale tradycyjnie przy dużo wyższej zmienności. Doszło też do wystromienia krzywej, gdyż tym razem to rentowności na krótkim końcu spadły mocniej. 10latka zyskała 15pb (to poziomy z połowy września), ale już 2latka aż 25pb (jej rentowność jest już blisko dołków z tego półrocza).

Długi weekend w USA, zmienność na rynkach prawdopodobnie mniejsza.

 • Także dziś i na początku przyszłego tygodnia spodziewamy się stabilizacji na €/US$ w okolicach 1,04. W USA ciągle trwa długi weekend, co powinno sprzyjać ogólnie niskiej zmienności. Krótkoterminowe wskaźniki techniczne nadal też wskazują, że pole do wzrostu €/US$ na razie się wyczerpało, a na przełomie tygodnia nie ma kluczowych danych z głównych gospodarek. W przyszłym tygodniu spodziewamy się jednak ponownego spadku pary. Naszym zdaniem wystąpienia z Fed, w tym ostatnio relatywnie jastrzębiego J. Powella, przypomną inwestorom, że FOMC pozostaje zdecydowany do walki z inflacją.
 • Do końca roku para €/US$ może utrzymać się ponad parytetem lub blisko niego. Po danych o inflacji CPI z USA oczekiwania na dalsze podwyżki stóp Fed wyraźnie spadły. Mimo komentarzy z FOMC sugerujących utrzymanie cyklu podwyżek stóp, rynek niezmiennie wycenia też rozpoczęcie poluzowania polityki Fed już około połowy przyszłego roku. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w dolarowych stawkach IRS. Spread dolarowych swapów 2letnich wobec instrumentów w euro dość dobrze określał kierunek €/US$ w ostatnich latach. Dlatego bez odbudowy oczekiwań na podwyżki stóp w USA (i wzrostu dolarowych swapów), lub pogorszenia globalnego sentymentu, o większe umocnienie dolara będzie trudno.

€/PLN ciągle w trendzie bocznym przy 4,70.

 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się stabilizacji pary €/PLN przy 4,70. Rynek ostatnio słabo reagował na wydarzenia zagraniczne i krajowe. Presja na umocnienie złotego skończyła się mimo wzrostu €/US$, czy nieco lepszych od oczekiwań danych z Europy (np. PMI). Inwestorzy prawdopodobnie chcieliby znów zagrać na wzrost €/PLN, ale jak na razie zniechęca do tego ciągle wysoki koszt utrzymywania takich pozycji.
 • Wygaszenie oczekiwań na podwyżki stóp NBP w naszej ocenie oznacza, że to otoczenie międzynarodowe zadecyduje o kierunku €/PLN w grudniu. Na razie nie widać czynników które mogłyby mocniej popsuć sentyment na globalnych rynkach, choć ponowny spadek €/US$ jest zdecydowanie ryzykiem, np. gdyby sytuacja covidowa w Chinach dalej się pogarszała. Nie widać perspektyw na szybki koniec wojny na Ukrainie, a postęp w rozmowach Polski z KE o odblokowaniu KPO będzie wymagać czasu. Rozkład ryzyk jest więc umiarkowanie negatywny dla złotego. W końcówce roku spodziewamy się osłabienia krajowej waluty, ale ryzyko powrotu €/PLN ponad 4,80 znacząco spadło.

Inwestorzy nadal wyczuleni na globalne symptomy dezinflacji.

 • Pod nieobecność inwestorów z USA nie spodziewamy się dziś dużych zmian na rynkach długu. Sytuację obligacji mogą zmienić publikowane w przyszłym tygodniu wstępne odczyty inflacji konsumenckiej z Europy. Po zaskoczeniu niższym odczytem CPI z USA inwestorzy będą szczególnie wyczuleni na podobne tendencje w strefie euro. Dokładają się do tego obawy o dalsze rozprzestrzenianie się Covid-19 w Chinach. Dlatego mimo nienajgorszych danych makro z rynków bazowych, rozkład ryzyk sugeruje raczej spadki rentowności lub ich stabilizację w Europie przyszłym tygodniu. W USA odbędzie się m.in. seria wystąpień z Fed, m.in. J.Powella. Spodziewamy się dość jastrzębiego przekazu, w reakcji na niepożądane złagodzenie warunków finansowych, co utrudnia walkę z inflacją. Sugeruje to wzrost spreadu między krzywą amerykańską w niemiecką w przyszłym tygodniu.
 • Do krajowych danych o inflacji w przyszłym tygodniu sytuacja międzynarodowa pozostanie kluczowym czynnikiem dla SPW. Na razie sugeruje to raczej stabilizację krajowych obligacji na przełomie tygodnia, po silnych spadkach rentowności w poprzednich dniach. Rozkład ryzyk sugeruje raczej umocnienie rynków bazowych długu w przyszłym tygodniu, co powinno wspierać długie SPW. Z kolei krajowe dane o inflacji nie powinny wspierać oczekiwań na jakiekolwiek obniżki stóp NBP w najbliższych kwartałach. Taki scenariusz wskazuje na spłaszczenie krzywej.
 • Ponownego stromienia krzywej spodziewamy się jednak w grudniu. Zarówno retoryka jak i konkretne działania głównych banków centralnych powinny okazać się bardziej zdecydowane niż obecnie uważają inwestorzy. Obawiamy się również, że optymizm inwestorów co do możliwości ograniczenia podaży SPW na 2023 rok jest przedwczesny. O przełom w relacjach z KE i odblokowanie KPO może być trudno. Także próby przeniesienia kosztów walki z inflacją na spółki energetyczne niekoniecznie mogą się udać. To również czynniki, które powinny odbić się głównie na długim końcu krzywej SPW.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.