Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Spokojny tydzień na rynkach bazowych w oczekiwaniu na Fed i EBC. RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian.

  • Po publikacji danych o mocnym rynku pracy w USA w piątek, najbliższy tydzień powinien być w miarę spokojny. Na początku tygodnia poznamy wskaźniki koniunktury w USA i Europie. Przedstawiciele Fed nie będą się już wypowiadać przed posiedzeniem FOMC 13-14 grudnia, natomiast w tym tygodniu zaplanowano wystąpienia przedstawicieli EBC (m.in. prezes Banku Francji w poniedziałek, główny ekonomista EBC w środę, Prezes Lagarde w czwartek). Zapewne odniosą się oni do dalszej ścieżki stóp procentowych w świetle wyhamowania inflacji w listopadzie w porównaniu z październikiem (CPI do 10%r/r z 10,6% miesiąc wcześniej). Wzrost cen producenta (PPI) w strefie euro także obniżył się istotnie - do 30,8%r/r w październiku z 41,9% we wrześniu.
  • W kraju wydarzeniem tygodnia będzie środkowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Po spadku inflacji CPI w listopadzie oraz słabej strukturze PKB w 3kw22 Rada będzie miała kolejne argumenty za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian, aby ocenić efekty dotychczasowych podwyżek. Zwłaszcza w kontekście stabilnych notowań PLN.
  • W drugiej części tygodnia będzie miała miejsce konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego. Spodziewamy się, że prezes będzie prezentował względnie neutralne nastawienie. Z jednej strony należy oczekiwać zadowolenia ze spadku inflacji, chociaż trudno to będzie przypisać efektom dotychczasowych działań w polityce pieniężnej. Z drugiej, wydaje się, że profil inflacji nadal nie pozwala na rozważanie obniżek stóp procentowych jeszcze przed końcem 2023.
  • Zachowanie złotego w tym tygodniu najprawdopodobniej zdeterminuje sytuacja międzynarodowa. Odbędzie się wprawdzie posiedzenie RPP, ale nie ma oczekiwań na jakiekolwiek zmiany polityki NBP. Rynek będzie też z bardzo dużą rezerwą podchodzić do ew. zmian forward guidance.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki