Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Ostatni tydzień normalnego handlu w 2022 pod dyktando posiedzeń Fed i EBC.

  • W tym tygodniu uwagę inwestorów przykuje inflacja CPI w USA, a następnie decyzje głównych globalnych banków centralnych: Fed, EBC i BoE. W danych o inflacji CPI w USA ważna będzie zmiana inflacji bazowej. Nieoczekiwane odbicie bazowego PPI w listopadzie, a  w szczególności skokowy wzrost cen żywności oraz usług handlowych w tym indeksie, sugeruje ryzyko dla przyśpieszenia inflacji bazowej w CPI w listopadzie. A to mogłoby stać się powodem istotnych zmian rynkowych, odwrotnych do tych przed 2 miesiącami po silnym spadku inflacji bazowej.
  • Punktem uwagi jest komunikacja Fed i to czy bank będzie chciał „poskromić” optymizm rynkowy i wyceniane obniżki stóp w 2poł23. Jednym ze sposobów na to może być zapowiedź podwyżek w USA do wyższego poziomu stopy docelowej. W ostatnich wypowiedziach przedstawiciele Fed przedstawiali umiarkowanie jastrzębie stanowisko – o ile przyznali, że tempo podwyżek spowolni już w grudniu, o tyle sugerowali, że docelowa stopa w USA będzie wyższa niż pokazywały to indywidualne prognozy członków FOMC poprzednio (w formie tzw. dot plot). Przedstawiciele Fed sugerowali również, że po podwyżkach nie będzie obniżek a stopy zostaną utrzymane na dłużej nawet do 2024.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki