Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Mniejsza zmienność na rynkach przed nowym rokiem.

  • W tygodniu przedświątecznym zaplanowano posiedzenia kilku banków centralnych (Japonia, Węgry, Czechy, Turcja). Poznamy także indeks cen konsumpcji prywatnej PCE w USA. Fala zacieśnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne w ubiegłym tygodniu raczej nie wpłynie na zmiany parametrów w polityce pieniężnej w tym tygodniu. M.in. w Japonii główna stopa procentowa pozostanie na poziomie -0,1%.
  • Do Bożego Narodzenia pozostał ostatni tydzień roboczy. W kraju poznamy kluczowe dane dotyczące aktywności gospodarczej w listopadzie. Prognozujemy, że produkcja przemysłowa spowolniła. Spodziewamy się, że efekt nadrabiania zaległości produkcyjnych, po udrożnieniu łańcuchów dostaw, zaczyna wygasać. Jednocześnie będziemy się mierzyli z wysoką bazą w produkcji energii.
  • Szacujemy, że przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 13,3%r/r, a przeciętne zatrudnienie o 2,3%r/r. Płace rosną wyraźnie poniżej inflacji, a pracodawcy starają się rekompensować pracownikom wzrost cen przez świadczenia jednorazowe w oczekiwaniu na podwyżkę płacy minimalnej. Z kolei w przypadku zatrudnienia sytuacja pozostaje korzystna. Pomimo sygnałów spowolnienia firmy mają tendencję do chomikowania pracy w związku z obawami o problemy z pozyskaniem niezbędnych pracowników po odbiciu wzrostu koniunktury.
  • Od wielu miesięcy obserwujemy niekorzystne nastroje konsumenckie, a wysoka niepewność co do przyszłości dodatkowo przekłada się na ostrożność wydatkową. Spodziewamy się, że pomimo bardzo niesprzyjającego otoczenia (wysokie stopy procentowe, załamanie rynku hipotecznego) nieco lepiej wygląda sytuacja na rynku budowlanym. Prognozujemy, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 2,5%r/r, czemu sprzyjały korzystne dla prowadzenia prac budowlanych warunki pogodowe.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki