Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Rynki czekają na kolejne sygnały dezinflacji w USA.

  • Wydarzeniem ubiegłego tygodnia były dane z rynku pracy w USA. W grudniu zatrudnienie wzrosło 223tys. osób (konsensus: 200tys.), po wzroście o 256tys. w listopadzie, co razem z dużym wzrostem ofert pracy (JOLTs) obrazuje solidny popyt na pracę. Jednocześnie tempo wzrostu płac spadło do 4,6%r/r (konsensus: 5,0%r/r) ws 5,5% w połowie 2022. Wsparło to popularny na rynku scenariusz szybkiej dezinflacji w USA i nieodległych obniżek stóp Fed. Z kolei ciepła zima spowodowała spadek cen gazu w Europie a dane inflacyjne z krajów Eurolandu wsparły oczekiwany spadek inflacji. Dane z Chin dają nadzieję, iż mijamy szczyt zachorowań. W efekcie giełdy mocno odbiły, szczególnie w krajach wschodzących, rentowności obligacji spadły, a dolar dalej tracił na wartości.
  • W kraju uwagę zdominowały grudniowe dane o CPI. Według wstępnego inflacja obniżyła się do 16,6%r/r (konsensus: 17,3%r/r) z 17,5%r/r w listopadzie. W porównaniu do listopada ceny wzrosły o zaledwie 0,2%, co było w dużej mierze zasługą spadku cen energii o 3,3%m/m. Wycofanie Tarczy Antyinflacyjnej i niska baza odniesienia związana z jej wprowadzeniem podbiją jednak CPI w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Lokalny szczyt jest więc nadal przed nami, jednak coraz bardziej prawdopodobne jest, że będzie on poniżej 20%r/r. Rosną też szanse, że na koniec 2023 inflacja może obniżyć się do jednocyfrowych poziomów. Oznacza to, że RPP najprawdopodobniej formalnie będzie mogła zakończyć obecny cykl. Naszym zdaniem, w tym roku nie będzie natomiast warunków do obniżek stóp procentowych z uwagi na wysoki poziom i uporczywość inflacji bazowej.
  • W tym tygodniu uwagę rynków skupią dane o CPI z USA. Inwestorzy szukają potwierdzenia dla popularnego scenariusza dezinflacji i to w razie zaskoczenia po niższej stronie spodziewamy się większej reakcji €/US$, czy obligacji. Oczekujemy jednak wyniku zgodnego z konsensusem, co powinno utrzymać €/US$ blisko 1,07. Mocne oczekiwania na spadki CPI w kolejnych miesiącach w USA, czy strefie euro sugerują większe pole do umocnienia obligacji w tym tygodniu niż do wzrostów rentowności. Dotyczy to szczególnie SPW. W styczniu zapada PLN30mld papierów przy tylko jednej aukcji. Oznacza to, że na rynek wtórny napłynie dużo środków, sugerując większe umocnienie SPW niż na rynkach bazowych w najbliższych tygodniach.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki