Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Spadek inflacji w USA może skłonić Fed do tylko 25pb podwyżki stóp w lutym. Dziś finalny CPI w Polsce za grudzień.

Wiadomości zagraniczne

USA: Spadek inflacji CPI w grudniu dokładnie zgodny z oczekiwaniami analityków.

 • W pełni zgodnie z konsensusem prognoz, inflacja konsumencka CPI spadła w USA do 6,5%r/r (najniżej od października 2021) z 7,1% w listopadzie. Natomiast inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem energii i żywności) obniżyła się do 5,7%r/r z 6,0% miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym główny indeks CPI spadł o 0,1%m/m (najmniejsza zmiana od kwietnia 2020), po wzroście o 0,1% w listopadzie. Natomiast inflacja bazowa przyśpieszyła w ujęciu miesięcznym do 0,3%m/m w grudniu z 0,2% miesiąc wcześniej, również dokładnie tak jak zakładał konsensus. Dezinflacja jest bardzo wyraźna w odniesieniu do szczytów w trakcie 2022 (9,1%r/r dla CPI w czerwcu i 6,6%r/r dla inflacji bazowej we wrześniu).
 • Za spadek indeksu CPI w ujęciu miesięcznym odpowiadały m.in. taniejące ceny paliw o 9,4%m/m (spadek cen w tej kategorii o 1,5% r/r), oleju opałowego o 16,6% i używanych samochodów o 8,8% i generalnie ceny towarów. W ujęciu miesięcznym, w górę indeks CPI wciąż pchały ceny żywności (+0,3%m/m), ceny zakwaterowania (0,8%m/m), w mniejszym stopniu ceny biletów lotniczych (0,2%) i usług: rekreacyjnych (0,2%), edukacyjnych, komunikacyjnych i medycznych (we wszystkich kategoriach wzrosty o 0,1%m/m).
 • Dane z USA wciąż jednak wpisują się w scenariusz stopniowej dezinflacji, ceny dóbr (głównie samochodów) spadają 3 miesiąc z rzędu, czynsze wciąż mocno rosną i mają dominujący wkład w miesięczne wzrosty inflacji bazowej. Ale pamiętamy, że na rynku mieszkaniowym trwają spadki cen co przełoży się także na czynsze. Niepokojący jest wzrost cen usług powiązanych z płacami, ale jednocześnie ich wkład do miesięcznych zmian bazowej jest niewielki. Stąd ogólny obraz inflacyjny w USA to minęliśmy szczyt CPI i bazowej, miesięczny wzrost bazowej jest wysoki ale oczekiwane odwrócenie tendencji w czynszach przyniesie poprawę także tutaj.
 • Po publikacji danych, Prezes Fed z Filadelfii Harker stwierdził, że spodziewa się podwyżek stóp Fed o 25pb w najbliższym czasie i kilku podwyżek w tym roku. Wcześniej o zmniejszeniu tempa podwyżek stóp procentowych mówiła Prezez Fed w Bostonie S. Collins.
 • W naszej ocenie, wczorajsze dane i wciąż napięta sytuacja na rynku pracy (w ostatnim tygodniu zarejestrowano 205tys. nowych bezrobotnych, konsensus 215tys.) wspierają podwyżki stóp procentowych o 25pb w lutym i kolejne 25pb w marcu po czym nastąpi okres stabilizacji stóp, nad którym trwa debata. Rynki finansowe wyceniają wciąż obniżki, banki centralne (w tym Fed) przekonują że to za wcześnie, bo przeciętny poziom inflacji po pandemii i poziom neutralnej stopy w USA są wyższe niż przed pandemią.

Dziś produkcja przemysłowa w strefie euro za listopad.

 • Dziś poznamy dane o produkcji przemysłowej w strefie euro w listopadzie. Konsensus zakłada wzrost o 0,2%m/m, po spadku o 2,0%m/m w październiku.

Wiadomości krajowe

Dziś szczegóły grudniowej inflacji i bilans płatniczy za listopad.

 • Dziś o 10:00 poznamy szczegółowe dane o inflacji CPI w grudniu. Według wstępnego szacunku wzrost cen konsumpcyjnych wyhamował do 16,6%r/r z 17,5%r/r, głównie za sprawą spadków cen paliw i nośników energii. W tym drugim przypadku wynikało to przede wszystkim z silnego spadku cen węgla opałowego. W dalszym ciągu rosły natomiast ceny żywności, a nasze szacunki wskazują, ze wciąż rosła także inflacja bazowa, gdzie ujawniają się z opóźnieniem konsekwencje szoku energetycznego, który podbił koszty wielu firm, zmuszając je do podwyżek cen wyrobów i usług. Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła do ok. 11,7%r/r z 11,4%r/r w listopadzie.
 • Z kolei o 14:00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym w listopadzie. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących zamknęło się deficytem w wysokości €1014mln (konsensus: €973mln), przy wzroście eksportu wyrażonego w € o 20,3%r/r i importu o 19,4%r/r. Szacujemy, że w ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt obrotów bieżących obniżył się do 3,6% PKB z 3,7% PKB w październiku

RPP podzielona w kwestii ewentualnych podwyżek pod koniec 2023.

 • Jest duże prawdopodobieństwo, że na przełomie 2023 i 2024 pojawi się przestrzeń do obniżek stóp procentowych – powiedział członek RPP I. Dąbrows Jednocześnie dodał, że nadal nie można ogłosić końca cyklu podwyżek, przede wszystkim za sprawą niepewnych konsekwencji otwarcia gospodarki Chin na ceny surowców.
 • Z kolei członek RPP L. Kotecki po raz kolejny powtórzył, że w jego ocenie nie ma przestrzeni do cięcia stóp procentowych, a samo mówienie o nich rodzi ryzyko osłabienia oddziaływania polityki pieniężnej. Kotecki uważa jednocześnie, że Rada nie podniesie już stóp w tym roku, chociaż inflacja będzie średniorocznie zbliżona do 14%, a jej szczyt w lutym wyniesie ok. 20%. Zdaniem Koteckiego w 2024 inflacja będzie oscylować w okolicach 10%, przy czym prognozy są obarczone dużą niepewnością.
 • Inny członek RPP H. Wnorowski stwierdził, że przy silnym impulsie inflacyjnym w 1kw23 możliwa jest jedna lub dwie niewielkie podwyżki stóp procentowych, chociaż jego zdaniem inflacja nie przekroczy 20%r/r.

Komentarz rynkowy

Rosną oczekiwania na ograniczenie lutowej podwyżki Fed do 25pb.

 • Sytuację na rynkach zdeterminowały wczoraj dane o CPI z USA. Szereg komentarzy przed danymi podkreślał, że rynek jest już spozycjonowany na spadek dynamiki cen i dopiero większe zaskoczenie pozwoli na kontynuację np. umocnienia obligacji. Jednak chociaż odczyt nie zaskoczył (zarówno sama CPI, jak i inflacja bazowa), to zmiany na rynkach były istotne. Umocnienie kontynuowały Treasuries (6pb na krótkim końcu, 8pb na długim), a €/US$ wzrósł z 1,0760 na 1,0840. Komentarze po danych sugerowały, że spadek dynamiki cen jest na tyle duży, że w połączeniu ze słabszymi wynikami koniunktury w USA, wystarczy to aby Fed ograniczył skalę podwyżki w lutym do 25pb. Zmiany obligacji niemieckich były mniejsze – rentowności spadły o 2-3pb.
 • Nadal nie widać było natomiast pozytywnej reakcji złotego na teoretycznie pozytywne wydarzenia globalne. Z niecałych 4,69 kurs €/PLN dotarł wczoraj prawie do 4,70, kończąc handel na 4,6950. Mimo trwającej od kilku dni poprawy nastrojów na rynkach np. akcji kurs €/PLN przeszedł w trend boczny wokół 4,69 i pozostaje w nim ponad tydzień. SPW kontynuowały wczoraj umocnienie, ale skala spadków rentowności była mała. 2latki umocniły się zaledwie o 3pb, a 10latki o 8pb.

Przerwa w trendzie wzrostowym na €/US$.

 • Dziś w kalendarium nie ma ważniejszych danych z rynków bazowych. Powinno to pozwolić na wyhamowanie wzrostu €/US$, lub na niewielką korektę. Wskaźniki techniczne cały czas sugerują, że skala dotychczasowego wzrostu pary była zbyt duża, ale przy silnych oczekiwaniach na obniżki stóp w USA w 2poł23, inwestorzy będą do gry na mocniejszego dolara raczej niechętni. Dlatego paliwem do ruchu może być co najwyżej realizacja zysków po wczorajszych danych z USA. Nie spodziewamy się, aby w najbliższym czasie możliwe było większe zejście kursu niż 1,0750.

Niepokoi brak pozytywnej reakcji złotego na osłabienie dolara.

 • Zachowanie złotego od początku roku niepokoi. Chociaż sentyment na rynkach pozostaje dobry, to krajowa waluta nie chce się umacniać. Prawdopodobnie z początkiem nowego roku obserwujemy odbudowę pozycji na osłabienie złotego, które były domykane w 4kw22. Rosnące oczekiwania na szybkie poluzowanie polityki Fed na razie prawdopodobnie nie pozwolą jednak na większy wzrost €/PLN. Na przełomie tygodnia para powinna utrzymać się blisko 4,70. W razie jakiejś korekty na €/US$, para €/PLN szybko powinna wrócić do 4,72-73.
 • Stopniowe osłabienie PLN może też być dominującym trendem na dużą część 1kw23. Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal odbudowywać pozycje przeciwko złotemu, szczególnie, że koszty ich utrzymania wyraźnie spadły w porównaniu z 2poł22. Dokłada się do tego kilka ryzyk, jak ponowna eskalacja konfliktu na Ukrainie i kolejna duża ofensywa rosyjska. Z kwestii lokalnych czeka nas rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Negatywny dla banków wynik może zmusić je do rozpoznania bardzo wysokich strat. Już same problemy banków nie są dla PLN pozytywne, ale może też dojść do jakiegoś domykania wywołanych tą decyzją pozycji walutowych (poprzez sprzedaż złotego np. za euro).

Rozkład ryzyk dla SPW na razie nadal pozotywny.

 • Na przełomie tygodnia szanse na dalsze umocnienie na rynkach długu pozostają dość duże. Na rynkach rośnie przekonanie o zmniejszeniu skali podwyżek stóp Fed do 25pb w lutym i rozpoczęciu obniżek w 2poł23. Ważniejszych danych makro z głównych gospodarek dziś nie ma, więc skala ew. spadków rentowności powinna być mał Nieco lepiej prezentują się przy tym perspektywy SPW niż rynków bazowych. Na krajowym rynku kluczową rolę odgrywa duża zapadalność papierów w tym miesiącu (po ostatniej aukcji zamiany około PLN20mld). Przy tylko jednej aukcji w styczniu będzie to oznaczać duży napływ środków na rynek wtórny.
 • Duża skala umocnienia obligacji krajowych i zagranicznych w ostatnich tygodniach, czy też agresywne oczekiwania na poluzowanie polityki Fed dają spore pole do korekty w dalszej części 1kw23, nawet na bazie samej realizacji zysków. Należy przy tym pamiętać, że sygnały płynące z Fed i EBC są zdecydowanie mniej gołębie niż wycenia to obecnie rynek. Banki centralne akcentują m.in. uporczywie wysoką inflację bazową, która utrzymuje się mimo hamowania cen np. paliw. Dlatego najbliższe posiedzenia obu instytucji mogą dać moment do realizacji zysków. W kraju dodatkowo rysuje się kilka ryzyk. Wspominana decyzja TSUE może przejściowo ograniczyć skłonność krajowych banków do zakupów SPW. Punktem uwagi będzie też faktyczna skala potrzeb pożyczkowych na 2023.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.