Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Lepsze od oczekiwanych dane z gospodarki Chin za grudzień. Rząd zapowiada wniosek o uruchomienie środków z KPO.

Wiadomości zagraniczne

Chiny: Dane o wyższej od oczekiwań aktywności gospodarczej w grudniu zwiększają szanse na mocne ożywienie gospodarcze w 2023.

 • W kontekście informacji o eksplozji zakażeń na Covid-19 po zniesieniu restrykcji epidemicznych w grudniu, spadek sprzedaży detalicznej w Chinach o 1,8%r/r można uznać za płytki. W listopadzie sprzedaż detaliczna obniżyła się o 5,9%r/r, a konsensus na grudzień zakładał spadek o 9,0% (nasza prognoza -12,5%). Co zrozumiałe, w kontekście danych epidemicznych, silnie wzrosła sprzedaż farmaceutyków (39,8%r/r), żywności (10,5%), ale także samochodów (4,9%).
 • Wzrost produkcji przemysłowej zwolnił w grudniu w Chinach do 1,3%r/r z 2,2% miesiąc wcześniej, ale był to wynik lepszy od oczekiwań (+0,1%). Według wstępnych danych poziom PKB w ujęciu odsezonowanym był w 4kw22 na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale (0,0%kw/kw), co również było wynikiem lepszym od konsensusu, który zakładał spadek PKB o 1,1%. W ujęciu rocznym wzrost zwolnił w 4kw22 do 2,9% z 3,9% r/r w 3kw22.
 • Obecnie spodziewamy się 3% wzrostu gospodarczego w całym 2022, wcześniej zakładaliśmy 2%. Oczekujemy wyraźnego przyśpieszenia wzrostu od 2kw23 (ponad 5%r/r) po ustabilizowaniu sytuacji zdrowotnej oraz przy stymulacji fiskalnej administracji lokalnej i wzroście inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie spodziewamy się 5% wzrostu w całym 2023, co zmniejsza szanse na dalsze poluzowanie fiskalne. Przyśpieszenie wzrostu w Chinach będzie wspierać wzrost światowego PKB. Jednocześnie może spowodować rosnącą presję na ceny surowców (energetycznych).

Niemcy: Finalne dane o inflacji. Dziś ZEW za grudzień.

 • Ostateczne dane o inflacji CPI okazały się zgodne z odczytem flash (-0,8%m/m i 8,6%r/r). Wyhamowanie wzrostu cen konsumpcyjnych wynikało w dużej mierze ze spadku cen energii w kategorii utrzymanie mieszkania (-12,9%m/m) oraz ze spadku cen paliw o 8,9%m/m. Jednocześnie istotnie zwolnił wzrost cen żywności (0,7%m/m), którego tempo wzrostu w ostatnich 6 miesiącach było średnio dwukrotnie szybsze.
 • Dziś poznamy wyniki badania nastrojów przedsiębiorców ZEW. Choć nastroje są generalnie negatywne, to konsensus zakłada poprawę wskaźników oczekiwań (-15pkt) i ocen sytuacji bieżącej (-57pkt) w grudniu wobec odpowiednio -23,3pkt. oraz -61,4pkt. w listopadzie. Mniej pesymistyczne nastroje można wiązać ze spadkami cen energii w grudniu, częściowo wynikającymi z łagodniejszej pogody.

EBC: Jastrzębie głosy z EBC.

 • Główny ekonomista EBC P. Lane stwierdził, że ECB musi dalej podnosić stopy procentowe, aby zwalczyć inflacje, do osiągnięcia poziomu restrykcyjnego (obecnie jest neutralny). Kwestia podnoszenia stóp nie dotyczy następnego posiedzenia EBC, ale następnych kilku posiedzeń.
 • Na konieczność dalszych podwyżek stóp ECB zgodnie z wcześniejszą deklaracją zwrócił uwagę również Pablo Hernandez de Cos, Członek Rady Zarządzającej EBC. Stopy EBC mają wzrosnąć do poziomu zapewniającego powrót inflacji do celu 2%. Natomiast inny członek tego samego gremium Olli Rehn stwierdził, że wyprzedzające podwyżki stóp EBC mają zapobiec drastycznym podwyżkom w przyszłości – chodzi o uniknięcie tzw. szoku Volckera (restrykcyjna polityka Fed na początku lat 1980-tych za czasów Prezesa Paula Volckera).

Wiadomości krajowe

Inflacja bazowa wzrosła na koniec 2022 do 11,5%r/r.

 • Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w grudniu do 11,5%r/r z 11,4%r/r w listopadzie. Pozostałe miary inflacji bazowej obniżyły się lub pozostały bez zmian.

Premier zapowiada, że termin złożenia wniosku o środki z KPO jest bliski.

 • Wniosek w sprawie wypłaty środków z KPO zostanie złożony do Komisji Europejskiej, kiedy będzie procedowana ustawa wiatrakowa – powiedział premier M. Morawiecki. Rząd złożył projekt ustawy w tej sprawie, która jest przedmiotem jednego z tzw. „kamieni milowych” został złożony do Sejmu i ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Sugeruje to, że wniosek może zostać złożony w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Parlament proceduje także obecnie zmiany w Sądzie Najwyższym, które mają pozwolić na wypełnienie horyzontalnego kamienia milowego, związanego z funkcjonowaniem sądownictwa.

Rząd proponuje kolejne rozwiązanie ograniczające presję na ceny energii.

 • Rada Ministrów przygotowuje przepisy, które mają ograniczać wzrost cen ciepła po wygaśnięciu wprowadzonego w 2022 wsparcia w tym zakresie. Rozwiązanie przewiduje, że obecny mechanizm zostanie zakończony i rozliczony na dzień 31 stycznia 2023, a nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lutego do końca tego roku. Zgodnie z nową regulację jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła wyższy niż 40%, w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022, to firmy energetyczne dostaną wyrównanie.

RPP: L. Kotecki oczekuje wzrostu CPI w styczniu o ok. 3,5%m/m.

 • W styczniu główny wskaźnik inflacji CPI ukształtuje się najprawdopodobniej na poziomie ok. 3,5%m/m i przebije 18%r/r – powiedział członek RPP L. Kotecki. Jego zdaniem wygaszenie tarcz antyignlacyjnych i podwyżki VAT, głównie na energię, może podbić w styczniu inflację CPI o ok. 6-8pkt. proc. Wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że Kotecki oczekuje w styczniu wzrostu cen o 6-8%m/m, co wynikało z nieporozumienia.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS będzie nadal rosła.

 • Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach liczba pracowników, którzy nie mają polskiego obywatelstwa ubezpieczonych w ZUS będzie rosła, co przełoży się na lepszą kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – powiedziała prezes ZUS G. Uścińska. Na koniec 2022 liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wyniosła 1 063mln osób.

Na jutrzejszej aukcji BGK zaoferuje 4 serie obligacji FPC.

 • W środę BGK zaoferuje 4 serie obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na kwotę co najmniej PLN250mln. Łączna wartość emisji BGK na rzecz tego funduszu nie przekroczy w 2023 kwoty PLN23mld.

Wzrost stanu środków walutowych na rachunkach rządowych.

 • Na koniec 2022 na rachunkach budżetowych znajdowały się środki walutowe o wartości €8,9mld, wobec €7,6mld na koniec listopada – poinformowało Ministerstwo Finansów. Minister finansów M. Rzeczkowska zapowiedziała, że w 2023 będą miały emisje euroobligacji w $ i €, ale ich terminy będą uzależnione od warunków rynkowych.

Komentarz rynkowy

Małe zmiany na rynkach na początku tygodnia.

 • Początek tygodnia nie przyniósł większych zmian na rynkach. Ważniejszych danych z głównych gospodarek nie było, a rynki z USA były zamknięcie z uwagi na święto. Kurs €/US$ utrzymał się nieznacznie powyżej 1,08. Para €/PLN bezskutecznie próbowała wybić się ponad 4,70. Dziś rano kurs znów waha się przy 4,69.
 • Niemieckie obligacje zakończyły poniedziałek albo praktycznie bez zmian (np. Bund), albo 2pb mocniej (na krótkim końcu). Z uwagi na święto handel U.S. Treasuries nie odbywał się. W przypadku SPW obserwowaliśmy natomiast wystromienie krzywej. Dłuższe papiery zakończyły handel bez zmian, a krótkie 5-6pb mocniej.

€/US$ nadal w trendzie bocznym.

 • Dziś inwestorzy z USA wracają na rynek, ale nie zapowiada się na większe zmiany €/US$. Ani dziś ani przez resztę tygodnia nie ma już szczególnie ważnych danych z USA i innych głównych gospodarek. Para €/US$ powinna przejść w trend boczny, blisko 1,08. Wskaźniki techniczne nadal sugerują lekką korektę / spadek kursu, ale nie widać gotowości inwestorów do większych zakupów dolara. Uczestnicy rynku nastawiają się na dalsze spowolnienie tempa podwyżek stóp w USA do 25pb w lutym. Chwilowo jedynym wsparciem dla dolara może okazać się jakaś realizacja zysków z dotychczasowego wzrostu €/US$. Nie spodziewamy się jednak, aby w najbliższym czasie możliwe było większe zejście kursu niż 1,0750.

Kolejne próby powrotu €/PLN ponad 4,70.

 • W dalszej części tygodnia spodziewamy się kolejnych prób powrotu €/PLN ponad 4,70. Brak pozytywnej reakcji złotego na słabszego dolara, czy wzrosty na rynkach akcji, sugerują, że trwa odbudowa pozycji przeciw PLN. W przypadku korekty €/US$, para €/PLN szybko może wrócić do 4,72-73. Przy braku ważniejszych danych z głównych gospodarek na większe zmiany na razie się nie zapowiada.
 • Stopniowe osłabienie PLN może też być dominującym trendem na dużą część 1kw23. Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal odbudowywać pozycje przeciwko złotemu, szczególnie, że koszty ich utrzymania wyraźnie spadły w porównaniu z 2poł22. Dokłada się do tego kilka ryzyk, jak ponowna eskalacja konfliktu na Ukrainie i kolejna duża ofensywa rosyjska. Z kwestii lokalnych czeka nas rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Negatywny dla banków wynik może zmusić je do rozpoznania bardzo wysokich strat. Już same problemy banków nie są dla PLN pozytywne, ale może też dojść do domykania wywołanych tą decyzją pozycji walutowych (poprzez sprzedaż złotego np. za euro).

Małe zmiany na rynkach bazowych, ale SPW mogą kontynuować umocnienie.

 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji na bazowych rynkach długu. Ważniejszych danych makro z głównych gospodarek w najbliższych dniach praktycznie nie ma. Zmniejszenie skali podwyżki stóp Fed w lutym do 25pb jest też już praktycznie w cenach. Widzimy natomiast szanse na dalsze umocnienie SPW. W tym miesiącu zapadnie około PLN20mld papierów przy tylko jednej aukcji. To oznacza duży napływ środków na rynek wtórny.
 • Duża skala umocnienia obligacji krajowych i zagranicznych w ostatnich tygodniach, czy też agresywne oczekiwania na poluzowanie polityki Fed dają spore pole do korekty w dalszej części 1kw23, nawet na bazie samej realizacji zysków. Należy przy tym pamiętać, że sygnały płynące z Fed i EBC są zdecydowanie mniej gołębie niż wycenia to obecnie rynek. Banki centralne akcentują m.in. uporczywie wysoką inflację bazową, która utrzymuje się mimo hamowania cen np. paliw. Dlatego najbliższe posiedzenia obu instytucji mogą dać moment do realizacji zysków. W kraju dodatkowo rysuje się kilka ryzyk. Wspominana decyzja TSUE może przejściowo ograniczyć skłonność krajowych banków do zakupów SPW. Punktem uwagi będzie też faktyczna skala potrzeb pożyczkowych na 2023.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.