Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Noworoczny optymizm w niemieckim badaniu ZEW. Polski rząd chce ograniczyć wzrost cen ogrzewania.

Wiadomości zagraniczne

Japonia: Stopy procentowe bez zmian.

 • Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Japonii nie zmienił stóp procentowych. Główna stopa procentowa jest nadal ujemna na poziomie -0,1% i pozostaje niezmieniona od początku 2016. BoJ utrzymał również swój inny cel – rentowność 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie około 0,0%.

Niemcy: Fala noworocznego optymizmu w badaniu ZEW, subindeks oczekiwań na plusie.

 • Styczniowe wyniki badania wśród około 400 analityków i inwestorów instytucjonalnych wyraźnie przebiły konsensus, jeśli chodzi o komponent oczekiwań. Wyniósł on +16,9pkt. przy konsensusie -15,0pkt. i po -23,3pkt. w grudniu. Komponent „ocena sytuacji bieżącej” (-58,6pkt. po -61,4pkt. w grudniu) był zbieżny z konsensusem (-57,0) i wciąż wskazuje na olbrzymią przewagę ocen negatywnych.
 • Poprawę nastrojów w niemieckim biznesie można wiązać ze stabilizacją na rynku energii i niezmaterializowaniem się oczekiwań co do niedoborów energii oraz poprawą w sektorze motoryzacyjnym. Wyniki badania nieco lepiej rokują dla koniunktury w 2023 i zwiększają prawdopodobieństwo dalszego zacieśnienia polityki EBC.
 • Wczoraj pojawiły się jednak doniesienia prasowe o możliwym spowolnieniu tempa podwyżek stóp EBC w najbliższych miesiącach. O ile podwyżka o 50pb na początku lutego wydaje się przesądzona, to dyskutowana jest skala zacieśnienia w marcu.

KE: U. von der Leyen ostrzega przed protekcjonizmem Chin i USA.

 • Podczas forum ekonomicznego w Davos, Przewodnicząca KE U. von der Leyen skrytykowała wyścig Chin i USA w obszarze czystych technologii i ostrzegła przed rosnącym protekcjonizmem. Krytyka Chin dotyczyła zachęt to realokacji do Chin dla dużych europejskich koncernów energochłonnych oraz masowego subsydiowania rodzimego przemysłu. W odniesieniu do USA, niepokój w UE budzi plan wsparcia inwestycji w transformację energetyczną o wartości US$465mld, w tym hojne dotacje w branżach pojazdów eklektycznych czy baterii, w ramach ustawy o obniżaniu inflacji (Inflation Reduction Act). U. von der Leyen zapowiedziała regulacje unijne wspierające zielone technologie i neutralne klimatycznie inwestycje przemysłowe.

Chiny: Wicepremier Chin zapowiada szerokie otwarcie gospodarcze po pandemii.

 • Podczas forum w Davos, wicepremier Chin L. He wzywał do wzmocnienia współpracy międzynarodowej i zapowiedział szerokie otwarcie na inwestycje zagraniczne w Chinach po pandemii Covid-19. Stwierdził, że obecna sytuacja epidemiczna jest opanowana, a tempo powrotu ludzi do zdrowia po zakażeniach jest zaskakujące.

USA: Dziś dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w grudniu.

 • Dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA w grudniu (nasza prognoza -1,0%m/m, konsensus -0,8%, poprzednio -0,6%) i produkcji przemysłowej (nasza prognoza i konsensus -0,1%m/m, poprzednio -0,2%). Wczorajszy odczyt o załamaniu nastrojów wśród dyrektorów zarządzających dot. aktywności przemysłowej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu nie rokuje pozytywnie (-32,9pkt. w styczniu po -11,2pkt. w grudniu).

Wiadomości krajowe

Rząd przyjął nowe rozwiązania ograniczające wzrost cen ogrzewania.

 • Rada Ministrów przyjęła rozwiązania mające na celu dodatkowe wsparcie dla gospodarstw i instytucji użyteczności publicznej w celu zmniejszenia opłat dotyczących dostaw ciepła. Jeżeli w danym systemie ciepłowniczym ceny netto wzrosną o więcej niż 40% w stosunku do września 2022, to dostawcy otrzymają wyrównanie, tak aby nie dopuścić do wyższego wzrostu cen.

Komentarz rynkowy

Dosyć spokojny tydzień na rynkach.

 • Od początku tygodnia zmiany na rynku walutowym są dość niewielkie. W tym tygodniu nie ma praktycznie ważniejszych danych z głównych gospodarek. Zaskoczeniem nie były też np. dość jastrzębie komentarze z EBC. W efekcie wczoraj doszło do niewielkiej korekty na €/US$ - z 1,0830 na 1,0780. Zgodnie z oczekiwaniami przełożyło się to na kolejne próby osłabienia złotego. Jak na razie para €/PLN nie była jednak w stanie trwale wyłamać się ponad 4,70 i dziś rano utrzymuje się na tym poziomie.
 • Na rynki długu powróciły wczoraj spadki rentowności. Treasuries zyskały od 5pb na krótkim końcu do 7pb na długim. Na niemieckim rynku zmiany były jeszcze większe – od 10pb w przypadku Bunda do 13pb na krótkim końcu. SPW zakończyły natomiast dzień bez istotnych zmian. Np. dochodowość 10latki utrzymuje się w trendzie bocznym już półtorej tygodnia.

Niewielka korekta na €/US$.

 • Pole do dalszej korekty / spadku €/US$ jest raczej niewielkie. Pierwsze wsparcie jest już w okolicach 1,0740-50 i możliwe że to tam ruch się zakończy. Inwestorzy zbyt mocno wierzą w ograniczenie skali podwyżki Fed w lutym do 25pb i obniżki stóp w USA w 2poł23. Ogólnie dobre pozostają również nastroje na rynkach, co na ogół dolarowi nie pomaga. Do końca tygodnia nie ma też szczególnie ważnych danych z głównych gospodarek, co ogólnie powinno sprzyjać niższej zmienności.
 • Rośnie przy tym ryzyko, że wzrostowy trend na €/US$ utrzyma się na dłużej. Kondycja gospodarek europejskich jest nadspodziewanie dobra dzięki np. łagodnej zimie i braku konieczności reglamentowania gazu. Przedstawiciele EBC argumentują też konieczność dalszych zdecydowanych podwyżek stóp. Z kolei kondycja amerykańskiej gospodarki rozczarowuje, wspierając oczekiwania na szybkie obniżki Fed. W efekcie widzimy istotne szanse, że para €/US$ przekroczy 1,10 w przyszłym kwartale.

Powrót €/PLN ponad 4,70.

 • W naszej ocenie powrót €/PLN ponad 4,70 uda się w drugiej połowie tygodnia. Technicznie ruch powinien sięgnąć 4,72-73. Z uwagi na brak ważniejszych danych z głównych gospodarek w tym tygodniu na większy ruch na razie nie liczymy. Zmianę nastawienia inwestorów do złotego widać już od początku roku. Mimo trwającego osłabienia dolara, czy ogólnie dobrych nastrojów na rynkach, para €/PLN przeszła w trend boczny.
 • Stopniowe osłabienie PLN może też być dominującym trendem na dużą część 1kw23. Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal odbudowywać pozycje przeciwko złotemu, szczególnie, że koszty ich utrzymania wyraźnie spadły w porównaniu z 2poł22. Dokłada się do tego kilka ryzyk, jak ponowna eskalacja konfliktu na Ukrainie i kolejna duża ofensywa rosyjska. Z kwestii lokalnych czeka nas rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Negatywny dla banków wynik może zmusić je do rozpoznania bardzo wysokich strat. Już same problemy banków nie są dla PLN pozytywne, ale może też dojść do domykania wywołanych tą decyzją pozycji walutowych (poprzez sprzedaż złotego np. za euro).

SPW powinny w końcówce tygodnia zyskać.

 • Nie spodziewamy się, aby wczorajsze umocnienie na bazowych rynkach długu przerodziło się w trwalszy trend, przynajmniej już w tym tygodniu. Komentarze płynące z głównych banków centralnych nie są raczej szczególnie pozytywne dla papierów, a nowych istotnych danych z głównych gospodarek w tym tygodniu nie ma. W drugiej połowie tygodnia spodziewamy się natomiast umocnienia SPW. Krajowy dług powinien nadgonić spadki rentowności na rynkach bazowych. W tym miesiącu zapadnie też około PLN20mld POLGBs przy tylko jednej aukcji. To oznacza duży napływ środków na rynek wtórny.
 • Duża skala umocnienia obligacji krajowych i zagranicznych w ostatnich tygodniach, czy też agresywne oczekiwania na poluzowanie polityki Fed dają spore pole do korekty w dalszej części 1kw23, nawet na bazie samej realizacji zysków. Należy przy tym pamiętać, że sygnały płynące z Fed i EBC są zdecydowanie mniej gołębie niż wycenia to obecnie rynek. Banki centralne akcentują m.in. uporczywie wysoką inflację bazową, która utrzymuje się mimo hamowania cen np. paliw. Dlatego najbliższe posiedzenia obu instytucji mogą dać moment do realizacji zysków. W kraju dodatkowo rysuje się kilka ryzyk. Wspominana decyzja TSUE może przejściowo ograniczyć skłonność krajowych banków do zakupów SPW. Punktem uwagi będzie też faktyczna skala potrzeb pożyczkowych na 2023.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.