Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Trend wzrostowy na €/US$ może potrwać dłużej.

  • Wydarzeniem ubiegłego tygodnia była CPI z USA. Dane były w pełni zgodne z konsensusem – CPI spadła z 7,1% r/r w listopadzie do 6,5% w grudniu, a inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem energii i żywności) obniżyła się do 5,7%r/r z 6,0% miesiąc wcześniej. Za spadek indeksu CPI odpowiadały m.in. niższe ceny paliw o 9,4%m/m (spadek cen w tej kategorii o 1,5% r/r) i używanych samochodów o 8,8% oraz, ogólnie, ceny towarów. W górę indeks CPI wciąż pchały ceny żywności (+0,3%m/m) i zakwaterowania (0,8%m/m).
    Dane z USA wciąż jednak wpisują się w scenariusz stopniowej dezinflacji, ceny dóbr (głównie samochodów) spadają 3 miesiąc z rzędu, czynsze wciąż mocno rosną i mają dominujący wkład w miesięczne wzrosty inflacji bazowej.
  • Po publikacji danych, Prezes Fed z Filadelfii P. Harker stwierdził, że spodziewa się podwyżek stóp Fed o 25pb w najbliższym czasie i kilku podwyżek w tym roku. Wcześniej o zmniejszeniu tempa podwyżek stóp procentowych mówiła Prezez Fed w Bostonie S. Collins. To utwierdziło rynek w przekonaniu, że Fed spowolni swoje podwyżki stóp, skutkując umocnieniem Treasuries i osłabieniem dolara.
  • Ten tydzień jest bardzo ubogi w dane z głównych gospodarek. Najciekawsze mogą okazać się wystąpienia z Fed i EBC, ale jak dotychczas nie widać na nie dużej reakcji. Komentarze z obu instytucji sugerują dalsze podwyżki stóp i brak ich obniżek w tym roku.
  • Z krajowych danych makro poznamy grudniowy raport z rynku pracy. Prognozujemy, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ostatnim miesiącu o 13,4%r/r (konsensus: 12,4%), a zatrudnienie o 2,3%r/r (konsensus na tym samym poziomie). Na tempo płac dwukierunkowo oddziaływały dwa czynniki. Z jednej strony pod koniec roku tradycyjnie część pracowników otrzymuje premie i nagrody roczne, które w ubiegłym roku mogły być wysokie z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowej firm i rekompensaty za podwyższoną inflację. Z drugiej strony rekordowa w obecnym sezonie fala zachorowań na grypę mogła ograniczać nieco wynagrodzenia tych pracowników, w tym tych, którzy są opłacani na podstawie czasu pracy.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki