Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Po rozczarowujących danych z USA, cykl podwyżek Fed może zakończyć się w lutym.

Wiadomości zagraniczne

USA: Sygnały recesyjne w grudniowych danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i cenach producenta.

 • Grudzień przyniósł głębsze niż miesiąc wcześniej spadki amerykańskiej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, a dane za listopad zostały istotnie zrewidowane w dół.
 • Sprzedaż detaliczna w USA spadła w grudniu o 1,1%m/m po -1,0% w listopadzie (korekta w dół z -0,6%), konsensus zakładał spadek o 0,9%. Po wyłączeniu sprzedaży samochodów spadek również wyniósł 1,1% z -0,6% (korekta w dół z -0,2%), lecz przy oczekiwaniach na -0,5%. W strukturze sprzedaży odnotowano spadki m/m w 11 z 14 głównych kategorii, w tym m.in. samochody i części (-1,2%), meble (-2,5%), elektronika (-1,1%), stacje benzynowe (-4,6%, tutaj głęboki spadek wynika z obniżek cen paliw), domy towarowe (-6,6%) oraz mniejsze sklepy (-1,1%). Trzy kategorie, które nie doświadczyły spadków to żywność/napoje, towary sportowe i materiały budowlane. Sprzedaż detaliczna stanowi niespełna połowę wydatków konsumpcyjnych Amerykanów.
 • Spadek w ujęciu miesięcznym kontynuowała produkcja przemysłowa, był to trzeci miesięczny spadek z rzędu. W grudniu spadła o 0,7%m/m po -0,6% miesiąc wcześniej (korekta w dół z -0,2%), a konsensus zakładał -0,1%. Produkcja w przetwórstwie przemysłowym spadła o 1,3%m/m w grudniu po spadku o 1,1% w listopadzie (korekta w dół z -0,6%) przy konsensusie -0,2%. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło w grudniu do 78,8% z 79,4% w listopadzie. W strukturze produkcji odnotowano m.in. spadki w kategoriach samochody i części o 1,0%, maszyny o 3,4% i komputery/elektronika o 1%. Spadło również górnictwo i wydobycie o 0,9%m/m, niższe ceny ropy i gazu mogły zniechęcić do wzrostu liczby odwiertów. Wzrost o 3,8% odnotowano w sektorach komunalnych, z powodu fali zimna dostawy ciepła wzrosły o 8,2%. Dane te zwiększają obawy, że gospodarka amerykańska już weszła w płytką recesję.
 • Ceny producenta PPI spadły w grudniu o 0,5%m/m (konsensus -0,1%) po wzroście o 0,2% w listopadzie (rewizja w dół z 0,3%), a roczne tempo wzrostu obniżyło się wyraźnie do 6,2%r/r z 7,3% w listopadzie przy konsensusie 6,8%. Bazowa inflacja producenta (PPI z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrosła tylko o 0,1%m/m i 5,5%r/r, zgodnie z oczekiwaniami, po 0,2%m/m i 6,2%r/r miesiąc wcześniej.
 • Wczorajsze dane przybliżają nas do końca cyklu podwyżek stóp procentowych Fed. O ile 25pb podwyżka w lutym wciąż wydaje się przesądzona, o tyle uzasadnienie dla kolejnych jest mniej przekonujące.
 • Dziś poznamy dane z rynku nieruchomości USA za grudzień (rozpoczęcie nowych budów, pozwolenia na budowę).

Strefa euro: Grudniowa inflacja zgodnie z odczytem flash. Dziś minutes EBC.

 • Zgodnie ze wstępnym odczytem flash, wzrost cen konsumpcyjnych w grudniu zwolnił do 9,2%r/r (-0,4%m/m) z 10,1% w listopadzie. Inflacja bazowa wzrosłą jednak do 5,2%r/r z 5,0% miesiąc wcześniej. Dziś poznamy protokół z grudniowego posiedzenia EBC, podczas którego podniesiono stopy procentowe o 50pb, a prezes C. Lagarde zapowiedziała dalsze podwyżki po 50pb przez pewien czas.

Wiadomości krajowe

Premier: Polska uniknie recesji w 2023.

 • Nikt nie przewiduje recesji w Polsce, o ile nie nastąpi jakieś gwałtowne wydarzenie pogarszające sytuacje gospodarczą w Europie, na przykład ponowny, długotrwały wzrost cen energii – powiedział premier M. Morawiecki w Davos. Dodał, że w ocenie uczestników szczytu Niemcy, Włochy, czy Wielka Brytania nie unikną recesji.

MKiŚ: Ceny gazu na rynkach będą stopniowo rosły.

 • W ocenie Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy ceny gazu na rynkach będą stopniowo rosły. Obecnie magazyny są pełne, zima łagodna, a zużycie gazu w przemyśle spadło o 17-35%. Jednocześnie jednak w warunkach trwającej wojny w Ukrainnie rozpoczęcie tłoczenia gazu do magazynów spowoduje, że wysokie ceny tego surowca będą stopniowo wracały.

BGK: Niska sprzedaż obligacji FPC przy wysokim popycie.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał wczoraj dwie serie obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za PLN270mln, przy popycie na poziomie PLN5mld.

Komentarz rynkowy

Osłabienie złotego nabiera na sile.

 • Próby większej korekty na €/US$ jak na razie nie zakończyły się powodzeniem. Kolejne rozczarowujące dane z USA (więcej w wiadomościach zagranicznych) wzmocniły oczekiwania, że koniec cyklu podwyżek Fed jest już blisko i może to okazać się luty. Para €/US$ jak na razie utrzymuje się przy 1,08. Względnie stabilny €/US$ nie zatrzymał jednak osłabienia złotego. Zgodnie z oczekiwaniami para wyłamała się ponad 4,70 i obecnie utrzymuje się przy 4,73. Złoty traci przy tym również na tle regionu, np. forinta.
 • Na bazowych rynkach długu miały miejsce dalsze spadki rentowności. Dotyczyło to szczególnie Treasuries, gdyż ww. dane znów ograniczyły oczekiwania na dalsze podwyżki stóp Fed. Amerykańska 10latka zyskała nieco ponad 20pb, a 2latka 15pb. Na niemieckim rynku zmiany były mniejsze – od 7pb na długim końcu do praktycznie zera na krótkim. SPW zyskały mniej więcej równolegle 20pb.

Małe pole do korekty na €/US$.

 • W naszej ocenie pole do korekty / spadku na €/US$ pozostaje niewielkie. Dolar wybronił się wczoraj przed osłabieniem mimo słabych danych z USA, ale nadal nie widać gotowości do większych zakupów amerykańskiej waluty. Zachowanie rynku długu nadal wskazuje, że hamują przede wszystkim oczekiwania na podwyżki stóp Fed, a EBC w mniejszym stopniu. Pierwsze wsparcie dla €/US$ jest już w okolicach 1,0740-50 i możliwe że to tam ruch się zakończy.
 • Rośnie przy tym ryzyko, że wzrostowy trend na €/US$ utrzyma się na dłużej. Kondycja gospodarek europejskich jest nadspodziewanie dobra dzięki np. łagodnej zimie i braku konieczności reglamentowania gazu. Przedstawiciele EBC argumentują też konieczność dalszych zdecydowanych podwyżek stóp. Z kolei kondycja amerykańskiej gospodarki rozczarowuje, wspierając oczekiwania na szybkie obniżki Fed. W efekcie widzimy istotne szanse, że para €/US$ przekroczy 1,10 w przyszłym kwartale.

Złoty znów pod presją.

 • Po wyłamaniu ponad 4,70 para €/PLN bardzo szybo dotarła do pierwszej strefy oporu przy 4,73. Widać pierwsze efekty odbudowy pozycji przeciw PLN z nowym rokiem. Skuteczne wyłamanie się ponad ten poziom otworzy drogę do zdecydowanie większego ruchu, nawet ponad 4,80. Na razie może się to jednak nie zrealizować. Naszym zdaniem spadające oczekiwania na podwyżki stóp przez główne banki centralne podtrzymają ogólnie nienajgorszy sentyment na rynkach, przynajmniej w najbliższych dniach.
 • Stopniowe osłabienie PLN może być jednak dominującym trendem na dużą część 1kw23. Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal odbudowywać pozycje przeciwko złotemu, szczególnie, że koszty ich utrzymania wyraźnie spadły w porównaniu z 2poł22. Dokłada się do tego kilka ryzyk, jak ponowna eskalacja konfliktu na Ukrainie i kolejna duża ofensywa rosyjska. Z kwestii lokalnych czeka nas rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Negatywny dla banków wynik może zmusić je do rozpoznania bardzo wysokich strat. Już same problemy banków nie są dla PLN pozytywne, ale może też dojść do domykania wywołanych tą decyzją pozycji walutowych (poprzez sprzedaż złotego np. za euro).

SPW powinny kontynuować umocnienie.

 • Znów spadające oczekiwania na podwyżki stóp przez główne banki centralne oznaczają większe szanse na umocnienie obligacji w styczniu. Komentarze płynące z głównych banków centralnych nie są raczej szczególnie pozytywne dla papierów, ale rynek te bardziej jastrzębie niezmiennie ignoruje. Wycenom pomagają też dane, czy ostatnie doniesienia jednej z agencji informacyjnych sugerujące, że skalę podwyżek może również zmniejszyć EBC. Perspektywy SPW są w najbliższym czasie nawet lepsze niż na rynkach bazowych. W tym miesiącu zapadnie około PLN20mld POLGBs przy tylko jednej aukcji. To oznacza duży napływ środków na rynek wtórny.
 • Duża skala umocnienia obligacji krajowych i zagranicznych w ostatnich tygodniach, czy też agresywne oczekiwania na poluzowanie polityki Fed dają spore pole do korekty w dalszej części 1kw23, nawet na bazie samej realizacji zysków. Należy przy tym pamiętać, że sygnały płynące z Fed i EBC są zdecydowanie mniej gołębie niż wycenia to obecnie rynek. Banki centralne akcentują m.in. uporczywie wysoką inflację bazową, która utrzymuje się mimo hamowania cen np. paliw. Dlatego najbliższe posiedzenia obu instytucji mogą dać moment do realizacji zysków. W kraju dodatkowo rysuje się kilka ryzyk. Wspominana decyzja TSUE może przejściowo ograniczyć skłonność krajowych banków do zakupów SPW. Punktem uwagi będzie też faktyczna skala potrzeb pożyczkowych na 2023.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.