Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dane z USA zmniejszają obawy recesyjne. Przejściowa korekta na rynku długu. Dziś grudniowy raport z polskiego rynku pracy.

Dane z USA zmniejszają obawy recesyjne. Przejściowa korekta na rynku długu. Dziś grudniowy raport z polskiego rynku pracy.

Wiadomości zagraniczne

USA: Dane z rynku pracy i indeksy wyprzedzający z przemysłu łagodzą recesyjna obawy w USA.

 • W ostatnim tygodniu zarejestrowano istotny spadek wniosków o zasiłek dla nowych bezrobotnych, liczba wniosków wyniosła 190tys. Wbrew oczekiwaniom konsensusu na poziomie i 205tys. w poprzednim tygodniu.
 • Miękkie dane za styczeń sugerują, że dekoniunktura w przemyśle, widoczna we wtorkowych danych o produkcji przemysłowej, nie powinna się istotnie pogarszać. Wprawdzie indeks Philadelphia Fed o aktywności w przemyśle wyniósł w styczniu -8,9pkt., ale analitycy spodziewali się -11,0, a  w grudniu zanotowano -13,7pkt.
 • Także dane z rynku mieszkaniowego pokazały wolniejsze hamowanie tego sektora. W grudniu liczba rozpoczętych budów domów w USA wyniosła 1,382mln w ujęciu zanaualizowanym (saar), wyraźnie powyżej konsensusu 1,358mln, ale słabiej niż po listopadzie 1,401mln (korekta w dół z 1,427mln). Dane o nowych pozwoleniach na budowę domów były jednoznacznie negatywne: 1,33mln w ujęciu zanualizowanym to wynik gorszy od konsensusu 1,365mln i gorszy od wyniku po listopadzie 1,351mln (korekta w górę z 1,342mln).
 • Dostosowanie w dół wydatków inwestycyjnych, odbijające się w dużej mierze na wynikach budownictwa i przemysłu, może w mniejszym stopniu dotyczyć konsumpcji prywatnej ze względu na wciąż pozytywny obraz rynku pracy. Mocny rynek pracy to główny argument wskazujący, że nawet jeżeli gospodarka USA doświadczy recesji to będzie ona płytka.

USA: W nowym Kongresie spór o wokół limitu zadłużenia wraca jak bumerang.

 • Sekretarz Skarbu Yellen poinformowała Kongres, że limit zadłużenia USA przekroczył ustawowy limit i podjęła nadzwyczajne środki (m.in. wstrzymanie części inwestycji funduszu emerytalnego urzędników federalnych), aby uniknąć formalnego bankructwa kraju do czerwca 2023. Yellen wezwała Kongres do podniesienia limitu zadłużenia (obecnie US$31,4bln), ustanowionego w grudniu 2021.
 • Republikanie mający obecnie większość w Izbie Reprezentantów, uzależniają jednak poparcie podniesienia tego limitu w zamian za cięcia budżetowe. Dla przypomnienia, w 2011 ostry spór w Kongresie dot. limitu zadłużenia doprowadził do obniżenia ratingu amerykańskich obligacji.

Niemcy: Ceny producenta zaskoczyły in minus w grudniu, ale pozostają w trendzie dezinflacyjnym.

 • Ceny producenta PPI spadły w grudniu o 0,4%m/m po spadku o 3,9%m/m w listopadzie i zwolniły w ujęciu rocznym do 21,6%r/r z 28,2%, ale konsensus zakładał wyraźnie głębszy spadek (o 1,2%m/m) i spowolnienie do 20,7%r/r. Dezinflacja w ostatnich miesiącach wynikała ze głębokich spadków cen energii o 10,4%m/m w październiku i  o 9,6% w listopadzie, po zdecydowanej interwencji UE i krajów członkowskich na rzecz stabilizacji cen gazu i energii elektrycznej. W grudniu spadek cen energii wyniósł tylko 1,0%m/m, a indeks PPI po wyłączeniu cen energii nie zmienił się w grudniu (0%). W porównaniu do listopada przyśpieszył wzrost cen dóbr konsumpcyjnych do 0,5%m/m z 0,2%, dobra kapitałowe rosły w średnim tempie z ostatnich 4 miesięcy 0,3%, spadły natomiast ceny dóbr podstawowych o 0,4%m/m, po spadku o 0,7% w listopadzie.
 • Spodziewamy się, że indeks PPI wróci do wyraźnego trendu dezinflacyjnego w styczniu ze względu na wyraźne spadki hurtowych cen gazu i energii elektrycznej w Niemczech, związane z rekordowo ciepłym styczniem w Europie. W pierwszych dwóch dekadach stycznia ceny benchmarku gazowego TTF były średnio o około 45% niższe niż średnia za grudzień, w którym ceny gazu praktycznie się nie zmieniły w stosunku do listopada (spadek o zaledwie 2%).  

EBC: Prezes ECB interweniuje słownie przeciw wcześniejszym doniesieniom medialnym wskazującym na łagodzenie podejścia ECB. Podobnie jastrzębioa brzmiało minutes z  z grudniowego posiedzenia.

 • W odpowiedzi na wcześniejszy artykuł w Bloombergu, sugerujący złagodzenie podejścia ECB i przejście na mniejszą skalę podwyżek (do 25pb w lutym), prezes ECB Lagarde wypowiedziała się w jastrzębim tonie. Podobnie odbieramy przekaz z grudniowego posiedzenia EBC.
 • To zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia EBC, na którym podniesiono stopy procentowe o 50pb. Miało ono jednoznacznie jastrzębi przekaz i sugeruje kontynuację podwyżek stóp w tym tempie. Członkowie zarządu ECB wskazują również, że oczekiwania w rynkowych instrumentach finansowych nie są wystarczająco restrykcyjne, aby obniżyć inflację do celu inflacyjnego w odpowiednim czasie. Niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC postulowali podwyżkę o 75pb i szybsze tempo redukcji reinwestycji w ramach programu APP. Jastrzębie nastawienie jest dominujące w EBC i dlatego podwyżka o 50pb w lutym wydaje się przesądzona, a kolejna w takiej samej skali w marcu – wysoce prawdopodobna.

Banki centralne: stopy procentowe bez zmian w Norwegii i Turcji.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, bank centralny Norwegii utrzymał wczoraj stopy procentowe bez zmian. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 2,75%. Zasugerował jednak możliwą podwyżkę o 25pb w marcu. W grudniu inflacja CPI wyniosła 5,9%r/r.
 • Również bank centralny Turcji pozostawił stopy bez zmian, w tym główną stopę repo na poziomie 9%. Na poprzednich trzech posiedzeniach obniżył ją łącznie o 350pb. W grudniu inflacja CPI wyniosła 64,3%r/r.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy grudniowe dane z rynku pracy.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje grudniowy raport z rynku pracy (sektor przedsiębiorstw). Prognozujemy, że przeciętne wynagrodzenie wzrosło w ostatnim miesiącu 2022 o 13,4%r/r (konsensus: 12,6%), a zatrudnienie o 2,3%r/r (konsensus na tym samym poziomie). Na tempo płac dwukierunkowo oddziaływały dwa czynniki. Z jednej strony, pod koniec roku tradycyjnie część pracowników otrzymuje premie i nagrody roczne, które w ubiegłym roku mogły być wysokie z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe firm i rekompensaty za podwyższoną inflację. Z drugiej strony, rekordowa w obecnym sezonie fala zachorowań na grypę mogła ograniczać nieco wynagrodzenia pracowników, w tym tych, którzy są opłacani w oparciu o stawki godzinowe.

Poprawa nastrojów konsumentów.

 • Styczeń przyniósł dalszą poprawę nastrojów konsumenckich. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -38,1 z -41,9 w grudniu, a wskaźnik wyprzedzający do odpowiednio -27,6 z -30,7. Oba wskaźniki pozostają na niskich poziomach na tle ostatnich lat. Największa poprawa nastąpiła w ocenach przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych trzeci miesiąc przesunęły się w kierunku nieco niższej inflacji.

Na grudniowym posiedzeniu RPP odrzucono wnioski o podwyżki stóp o 100pb, 50pb i 25pb.

 • W grudniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) głosowała trzy wnioski o podwyżki stóp procentowych – o 100pb, 50pb i 25pb. Za podwyżką o 100pb głosowała jedynie J. Tyrowicz, za wnioskiem o podwyżkę o 50pb J. Tyrowicz i L. Kotecki, a wniosek o podniesienie stóp o 25pb poparł tylko P. Litwiniuk. Większość opowiedziała się za pozostawieniem stóp NBP bez zmian (stopa referencyjna: 6,75%).

Projekcje demograficzne wskazują na spadek ludności i starzenie społeczeństwa.

 • Liczba ludności Polski spadnie w 2060 do 32,5mln osób, a  w 2080 do 28,2mln osób – wynika z projekcji demograficznej Ministerstwa Finansów opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nastąpi także wyraźne przesunięcie struktury wiekowej populacji w kierunku osób starszych. Udział populacji w wieku produkcyjnym spadnie z 58,8% w 2022 do 46,2% w 2080. Populacja w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z odpowiednio 23,0% do 38,8% ludności ogółem.

Na poniedziałkowym przetargu MF zaoferuje obligacje za PLN5-9mld.

 • Na aukcji 23 stycznia Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje skarbowe o wartości PLN5-9mld. W miesięcznym planie podaży przewidywano ofertę na poziomie PLN4-9mld.

Komentarz rynkowy

Słabszy dolar i obligacje.

 • W czwartek nastroje na rynkach nieco się poprawiły. Na rynkach akcji dominowały spadki, ale w zdecydowanie mniejszej skali niż we środę, a presja na umocnienie dolara zniknęła. Kurs €/US$ wzrósł z 1,08 do 1,0830. Wraz z osłabieniem dolara złoty przestał się osłabiać. Para €/PLN wczoraj w ciągu dnia dotarła do 4,74, ale na koniec handlu wróciła do 4,72, czyli dość blisko otwarcia.
 • W czwartek na bazowych rynkach długu pojawiły się wzrosty rentowości, choć w skali zdecydowanie mniejszej niż spadki z poprzednich dni. Krzywe w USA i Niemczech przy tym się spłaszczyły. W obu przypadkach mocniej osłabiły się 2latki (5-6pb), podczas gdy w segmencie 10lat ruch był o połowę mniejszy. Papierom nie pomogły m.in. jastrzębie minutes z EBC, czy lepsze od oczekiwań dane z USA (m.in. rynek nieruchomości, tygodniowe informacje z rynku pracy). Krajowa krzywa podniosła się natomiast o około 10pb równolegle w górę.

€/US$ na razie w trendzie bocznym, ale ryzyko osłabienia dolara pozostaje.

 • Na przełomie tygodnia para €/US$ powinna utrzymać się w trendzie bocznym blisko 1,08. Krótkoterminowo ważne jest to iż rynek w dużym stopniu zdyskontował już scenariusz zakończenia cyklu podwyżek stóp Fed w lutym. Jednocześnie jednak rosną wątpliwości co do dalszych posunięć EBC po ostatnim przecieku prasowym, sugerującym także wolniejsze zacieśnienie EBC. W końcówce tygodnia nie ma także ważniejszych danych z głównych gospodarek, a wystąpienia przedstawicieli EBC raczej rynku nie zaskoczą.
 • W dalszej części roku, rośną szanse, że wzrostowy trend na €/US$ utrzyma się na dłużej, nawet na większą część 2023. Kondycja gospodarek europejskich jest nadspodziewanie dobra dzięki np. łagodnej zimie i braku konieczności reglamentowania gazu. Przedstawiciele EBC argumentują też konieczność dalszych zdecydowanych podwyżek stóp. Z kolei kondycja amerykańskiej gospodarki rozczarowuje (np. sektor usług), a inflacja spowalnia, wspierając oczekiwania na szybkie obniżki Fed (w 2poł23). W efekcie widzimy istotne szanse, że para €/US$ przekroczy 1,10 w przyszłym kwartale.

PLN pozostanie pod presją, ale skala osłabienia na razie ograniczona.

 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się kolejnych prób dotarcia do wczorajszych szczytów na 4,74, lub lekko powyżej. Wyłamanie ponad 4,70 dało techniczny sygnał do dalszego zajmowania pozycji na osłabienie złotego. Na razie skalę ruchu hamuje jednak zakończenie korekty / spadku przez €/US$. Skuteczne wyłamanie ponad 4,73 otworzy drogę do zdecydowanie większego ruchu, nawet ponad 4,80. Na razie może się to jednak nie zrealizować. Naszym zdaniem spadające oczekiwania na podwyżki stóp przez główne banki centralne podtrzymają ogólnie nienajgorszy sentyment na rynkach, przynajmniej w najbliższych dniach.
 • Stopniowe osłabienie PLN może być jednak dominującym trendem na dużą część 1kw23. Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal odbudowywać pozycje przeciwko złotemu, szczególnie, że koszty ich utrzymania wyraźnie spadły w porównaniu z 2poł22. Dokłada się do tego kilka ryzyk, jak ponowna eskalacja konfliktu na Ukrainie i kolejna duża ofensywa rosyjska. Z kwestii lokalnych czeka nas rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Negatywny dla banków wynik może zmusić je do rozpoznania bardzo wysokich strat. Już same problemy banków nie są dla PLN pozytywne, ale może też dojść do domykania wywołanych tą decyzją pozycji walutowych (poprzez sprzedaż złotego np. za euro).

Osłabienie rynków długu raczej nietrwałe.

 • Wczorajsze wzrosty rentowności na rynkach długu mogą potrwać parę dni. Przed nami posiedzenia banków centralnych i odczyty styczniowej inflacji. Jednak taki wzrost rentowności będzie traktować jako techniczną korektę. Inwestorzy pozostają skupieni na globalnej dezinflacji, oczekiwanym spadku CPI w największych gospodarkach a ostatnio także na sygnałach spowolnienia koniunktury m.in. w USA. Wycenom pomagają też dane, czy ostatnie doniesienia jednej z agencji informacyjnych sugerujące, że skalę podwyżek może również zmniejszyć EBC. Perspektywy SPW są w najbliższym czasie nawet lepsze niż na rynkach bazowych. W tym miesiącu zapadnie około PLN20mld POLGBs przy tylko jednej aukcji. To oznacza duży napływ środków na rynek wtórny.
 • Duża skala umocnienia obligacji krajowych i zagranicznych w ostatnich tygodniach, czy też agresywne oczekiwania na poluzowanie polityki Fed dają pole do korekty w najbliższym czasie, nawet na bazie samej realizacji zysków. Powodem mogą być posiedzenia banków centralnych czy odczyty styczniowej inflacji. Należy przy tym pamiętać, że sygnały płynące z Fed i EBC są zdecydowanie mniej gołębie niż wycenia to obecnie rynek. Banki centralne nie akceptują m.in. uporczywie wysokiej inflacji bazowej, która utrzymuje się mimo hamowania cen np. paliw. Dlatego najbliższe posiedzenia obu instytucji mogą dać moment do realizacji zysków. W kraju dodatkowo rysuje się kilka ryzyk. Wspominana decyzja TSUE może przejściowo ograniczyć skłonność krajowych banków do zakupów SPW. Jednak po takiej korekcie wielu inwestorów zacznie ponownie kupować obligacje, ostatnie umocnienie rynków długu w Polsce i zagranicą było tak znaczące, że wielu inwestorów wciąż czeka na spadek cen obligacji, aby pokryć swoje krótkie pozycje, albo zwiększy portfele obligacji, w oczekiwaniu na spadek inflacji w trakcie 2023 roku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.