Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: W tym tygodniu posiedzenia Fed, EBC i BoE, kluczowe dane z USA. Solidne dane o krajowym PKB za 2022.

  • GUS wstępnie szacuje, że w 2022 roku wzrost PKB wyniósł 4,9% vs 6,8% w 2021. To implikuje tempo PKB ponad 2,0%r/r w 4kw22. Korzystne warunki pogodowe przełożyły się na wysokie wypełnienie magazynów gazu w Europie, dodatkowo otwarcie w Chinach także wspiera gospodarkę Eurolandu, dlatego widzimy wzrost prognoz PKB. Początek roku 2023 będzie jednak trudny. Sytuacja gospodarcza powinna się poprawiać w 2poł22. O ile Europa nie napotka problemów z zabezpieczeniem źródeł energii na kolejny sezon zimowy (2023/24), to w tym roku spodziewamy się wzrostu gospodarczego o ok. 1%. Powinien temu towarzyszyć szybki spadek CPI, przy uporczywe wysokiej inflacji bazowej. Wg badania NBP odsetek firm planujących podwyżki jest najwyższy w historii. To pokazuje, że 200pb obniżek wycenionych w krzywej dochodowości w PLN to raczej wpływ rynków globalnych niż polskich fundamentów.
  • Przed nami prawdopodobnie kluczowy tydzień na rynkach. Odbędą się posiedzenia trzech głównych banków centralnych (Fed, EBC, BoE). Poznamy tez ważne dane z amerykańskiej gospodarki (payrolls, ISM). Dotychczasowa komunikacja z Fed raczej zaprzeczała rynkowym oczekiwaniom na obniżki stóp i dlatego dosyć jastrzębi komunikat jest scenariuszem bazowym. Jednak po słabszych danych z USA i spadku inflacji, rynki finansowe będą wyczulone na każde sygnały złagodzenia nastawienia Fed. EBC powinien natomiast połączyć podwyżkę o 50pb z jastrzębim przekazem o konieczności walki z inflacją. Rozczarowanie inwestorów przekazem z ww. posiedzeń może skutkować ponownym spadkiem €/US$, a także osłabieniem na rynkach długu. SPW powinny jednak radzić sobie nieco lepiej niż np. Bund. W ubiegłym tygodniu zapadło około PLN20mld krajowego długu. Wobec niskiej podaży (zarówno SPW, jak i długu PFR oraz BGK) w styczniu część tych kapitałów mogła jeszcze nie powrócić na rynek.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki