Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Mocne dane za styczeń osłabiły wiarę rynków w obniżki stóp Fed w 2poł23.

  • Ubiegły tydzień przyniósł wysoką zmienność i na rynkach długu i na rynku FX. Najpierw zarówno Fed, jak i EBC nie były w stanie przekonać inwestorów, że pozostają zdeterminowane do walki z inflacją mimo słabnącej koniunktury. Efektem był wzrost oczekiwań na obniżki stóp w 2pol23 i znaczący spadek rentowności po obu stronach oceanu oraz dalsza poprawa nastrojów na rynkach, skutkująca osłabieniem dolara. Inwestorów zaskoczyły jednak piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.
  • Zgodnie z payrolls, w styczniu w gospodarce amerykańskiej powstało aż 517tys. nowych miejsc pracy. To znacznie więcej od konsensusu na poziomie 189tys. i dwukrotnie więcej niż w grudniu, kiedy zatrudnienie w sektorach pozarolniczych wzrosło o 260tys. (korekta w górę z 223tys.). Stopa bezrobocia spadła do 3,4% w styczniu (najniżej od ponad 50 lat), przy konsensusie 3,6% i 3,5% miesiąc wcześniej. Stawki godzinowe (płace) wzrosły o 0,3%m/m i 4,4%r/r, blisko konsensusu. Wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,4% z 62,3% w grudniu.
  • Na ponad pół miliona nowych miejsc pracy w największym stopniu wpłynęły wzrosty w następujących sektorach: rekreacja i hotelarstwo (128tys.), usługi profesjonalne i biznesowe (82tys.), sektor rządowy (74tys.), opieka zdrowotna (58tys.), handel detaliczny (30tys.), budownictwo (25tys.).
  • Zaskakująco silny odczyt payrolls wywołał dyskusję nt. metodologii. W ujęciu nieodsezonowanym zatrudnienie/payrolls spadły 2,6 mln w sty-23. Dane które śledzimy to zmiana zatrudnienie/payrolls odsezonowana, co oznacza że skok o 516tys w sty-23 to zasługa statystycznego odsezonowywania, które mogło być zaburzone przez pandemiczne wahania danych.
  • Piątkowe dane obniżają prawdopodobieństwo recesji w 2023 oraz wydają się przesądzać o kolejnych podwyżkach stóp procentowych Fed w 1poł23, w tym o 25pb w połowie marca. Bardziej wątpliwe są cięcia stóp w 4kw23, co ostatnio mocno wycenia rynek.
  • W opinii Prezesa Fed J. Powella mamy do czynienia z rzadką sytuacją: spadek inflacji konsumenckiej, spowolnienie wzrostu płac, ale wciąż solidna gospodarka i rynek pracy – co jest dobrą informacją.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki