Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Inflacja w USA może bardziej osłabić wiarę rynku w szybkie obniżki Fed. TSUE znów wypowie się o kredytach walutowych.

  • W ubiegłym tygodniu presja na spadek €/US$ wyraźnie osłabła, ale nie wygasła. Katalizatorem była seria zdecydowanie lepszych od oczekiwań danych z USA i spadek oczekiwań na obniżki stóp Fed w tym roku. W ubiegłym tygodniu nasiliła się natomiast presja na złotego. Powodów tego jest kilka: od niesprzyjającego dla walut CEE umocnienia dolara, czy niepokoju o sytuację na Ukrainie, po obawy przed zbliżającą się decyzją TSUE ws. kredytów walutowych. Złoty cały czas tracił też na tle regionu, np. względem HUF.
  • W tym tygodniu mamy kilka dużych wydarzeń zagranicznych, przede wszystkim inflację w USA. Oczekiwana ścieżka stóp w USA od ww. danych się podnosi (wyceniany moment rozpoczęcia obniżek Fed odsuwa się w czasie). Inflacja może ten trend zatrzymać lub jeszcze wzmocnić. Spodziewamy się wyników zgodnych z oczekiwaniami, ale ryzyko może być po wyższej stronie. Problemem jest m.in. wzrost cen używanych aut w portalach internetowych, co teraz może przełożyć się na inflację bazową. To kluczowe np. z punktu widzenia €/US$, gdzie pojawiają się sygnały, że korekta spadkowa może być głębsza (nawet okolice 1,04).
  • W kraju uwagę rynku raczej zdeterminuje czwartkowe wystąpienie rzecznika TSUE, które określi kierunek ostatecznego orzeczenia. Inwestorzy boją się niekorzystnego dla krajowych banków wyniku, co może je m.in. na jakiś czas skłonić do ograniczenia zakupów SPW. To wszystko odbywa się w miesiącu o stosunkowo wysokiej podaży i braku zapadalności krajowego długu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki