Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Mała reakcja rynków na opinię TSUE. Krajowy rynek pracy ciągle mocny.

  • Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ocenił, że bank nie może domagać się dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy. Przy założeniu, że orzeczenie TSUE będzie zgodne opinią rzecznika, to będzie ono niekorzystne dla banków. Banki nie będą mogły żądać od kredytobiorców opłaty za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy przez sąd. Z kolei kredytobiorcy mogą domagać się dodatkowych świadczeń, ale lokalny sąd będzie decydował, czy mogą to zrobić. W praktyce oznacza to, że banki będą zobowiązane do zawiązywanie dodatkowych rezerw obciążających bieżące wyniki finansowe, które KNF szacuje nawet na PLN100mld. Dotychczas banki zawiązały rezerwy na ryzyko portfela kredytów walutowych na ok. PLN30mld.
  • W tym tygodniu zostaną opublikowane wstępne wskaźniki PMI za luty dla strefy euro oraz największych gospodarek. Wskaźniki zaufania konsumentów czy inne wskaźniki (np. niemieckie Ifo) wskazują na ożywienie, szczególnie w usługach, ale z niskich poziomów. W 1kw23 zakładamy kontynuację stagnacji gospodarczej obserwowanej w 4kw22. Poznamy także na ogół drugorzędne wskaźniki aktywności w USA, m.in. sprzedaż domów, wydatki konsumentów oraz deflator konsumpcji prywatnej i jego wartość bazową. W środę zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Fed z przełomu stycznia i lutego.
  • Taki układ danych, szczególnie PMI ze strefy euro, powinien co najmniej utrzymać parę €/US$ blisko obecnych poziomów lub pozwolić na lekki wzrost. Technicznie lokalnym poziomem docelowym wydaje się 1,08.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Alternatywne formaty publikacji

Załączniki