Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Solidna koniunktura w USA sugeruje podwyżki Fed również po marcu. W tym tygodniu decyzja RPP, ale zmian stóp nie będzie.

  • Wydarzeniem tygodnia będzie publikacja raportu o amerykańskim rynku pracy. Dane obarczone są dużą niepewnością bo bardzo wysoki styczniowy wzrost zatrudnienia był m.in. efektem statystycznego odsezonowywania Wciąż jednak inne sygnały z gospodarki wskazują, że rynek pracy jest mocny i scenariusz recesji o wiele mniej realny niż rynek oceniał na początku stycznia. Taki wynik wpisze się w dominująco ostatnio narrację „wyższe stopy procentowe na dłużej”, ale powrót Fed do podwyżki stóp o 50bp w marcu nie jest naszym zdaniem konieczny. Wyceny rynkowe sugerują raczej podwyżkę o 25pb, tak jak na początku lutego.
  • Dzisiaj rozpoczeło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), a  w środę poznamy jej decyzję w sprawie stóp procentowych. Podobnie jak konsensus oczekujemy, że stopy NBP pozostaną bez zmian (główna: 6,75%). Poznamy także główne zmienne z marcowej projekcji makroekonomicznej. W 4kw22 inflacja była niższa niż zakładana w listopadowej projekcji, a szczyt w 1kw23 będzie również najprawdopodobniej na niższym poziomie niż oczekiwano jesienią. Z uwagi na niższy punkt startowy oraz dalsze spadki cen surowców ścieżka inflacji będzie niższa niż w listopadowej projekcji.
  • W naszej ocenie, na uporczywie wysokim poziomie będzie się jednak kształtowała inflacja bazowa, co uniemożliwi RPP obniżki stóp procentowych przed końcem 2023. Zwracamy także uwagę, że w wystąpieniach medialnych, w lutym prezes NBP studził oczekiwania na szybkie cięcia stóp, mówił że to może nastąpić raczej w 2024 roku, a „dobry poziom” inflacji zobaczymy dopiero w 2025 roku. Także wzrost rynkowych oczekiwań na podwyżki poza Polską nie pozwalają na zbytnie złagodzenie języka RPP.
  • W tym tygodniu spodziewamy się utrzymania pary w trendzie bocznym, bliżej 1,06. Dane z USA powinny potwierdzić, że Fed może kontynuować stóp również po marcu. Dokładają się do tego korzystne wskaźniki koniunktury z USA, czy wątpliwości co do skali poprawy koniunktury w Chinach w tym roku. To prawdopodobnie jednak za mało, aby sprowadzić €/US$ znów do dołków na 1,0550, w sytuacji gdy podniosły się oczekiwania na podwyżki stóp EBC.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki