Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Posiedzenie Fed w cieniu problemów w amerykańskim sektorze bankowym.

  • Obawy o sytuację w sektorze bankowym pozostały kluczowym czynnikiem determinującym sytuację na rynkach w ubiegłym tygodniu. Po problemach regionalnych banków w USA, w ub. tygodniu mocno straciły akcje Credit Suisse (główny udziałowiec odmówił dokapitalizowania banku), panikę zahamowała zapowiedź pomocy ze strony szwajcarskiego banku centralnego. Rynek dość spokojnie zareagował na decyzję EBC, bank podniósł stopy mocniej od oczekiwań (50pb, podczas gdy w cenach było około 40pb), ale uspokajająco podziała opinia ECB, że europejskie sektor bankowy jest mocny kapitałowo i płynnościowo. ECB porzucił także deklaracje dalszego zacieśnienia, sygnalizując że kolejne decyzje będą zależeć od danych makro i skali szoku w systemie finansowym.
  • Głównym wydarzeniem tego tygodnia będzie decyzja amerykańskiego FOMC ws. stóp procentowych. Przed zawirowaniami na amerykańskim rynku finansowym, podwyżka o 50pb wydała się przesądzona ze względu na serię kluczowych danych z gospodarki (m.in. mocne payrolls i sprzedaż detaliczna, podwyższona inflacja bazowa, stopniowe dostosowanie na rynku nieruchomości) oraz jastrzębią retorykę prezesa Fed. Sytuację zmienił upadek banków SVB i Signature, których problemy wynikały z materializacji niezabezpieczonego ryzyka stopy procentowej przy agresywnym zacieśnieniu monetarnym przez Fed.
  • Zakładamy, że bardziej realna jest łagodna podwyżkę o 25pb, będącą kompromisem między zdecydowaną walką z inflacją a chęcią stabilizacji napięć na rynku finansowym. Niewiele mniej realne jest pozostawienie stóp bez zmian, opóźnienie podwyżek nie pogorszy sytuacji inflacyjnej, a pozwoli lepiej ocenić sytuację. Minusem tego rozwiązania jest jednak wzbudzenie obaw, że „Fed wiec coś więcej”.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki