Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Kryzys bankowy bardziej dotyka USA niż Europy, oznacza zacieśnienie warunków finansowych, hamowanie koniunktury, sytuacja inflacyjna jest niepewna.

  • Głównym wydarzeniem ubiegłego tygodnia na rynkach było posiedzenie Fed. Chociaż FOMC podniósł stopy o 25pb, to nie był w stanie przekonać rynków, że wkrótce nie będzie musiał ich obniżać w reakcji na napięcia w amerykańskim sektorze finansowym i związane z tym zacieśnienie warunków finansowych. Zmiany na €/US$ ostatecznie były jednak stosunkowo niewielkie, bo jednocześnie w Europie nastąpiła silna przecena banków, w tym giganta tj. Deutsche Banku. Na rynkach długu obserwowaliśmy dalsze umocnienie Treasuries, m.in. w reakcji na Fed. Solidny wynik usługowego PMI pozwolił jednak na wzrost dochodowości m.in. Niemieckich 2latek. W efekcie dochodowość amerykańskiej 2latki jest bardzo blisko tegorocznych minimów, podobnie spread między papierami amerykańskimi i niemieckimi w tym segmencie. Zmiany SPW były na tym tle kosmetyczne.
  • Najważniejsze dane w tym tygodniu zostaną opublikowane w piątek: w USA dochody i wydatki Amerykanów w lutym, a  w strefie euro dane o inflacji za marzec. Prognozujemy, że wydatki Amerykanów wzrosły o 0,2%m/m, konsensus zakłada wzrost o 0,3% po wzroście o 1,8% w styczniu. Konsensus prognoz wskazuje na utrzymanie deflatora konsumpcji prywatnej na poziomie ze stycznia 4,7%r/r i wzrost 0,4%m/m. Dla deflatora PCE w ujęciu bazowym prognozujemy wzrost o 0,4%m/m po 0,6% w styczniu. W strefie euro spodziewany jest wyraźny spadek inflacji HICP. Na ogólny indeks pozytywnie wpłynie wysoki punkt odniesienia sprzed roku (pierwsze tygodnie agresji Rosji na Ukrainę), ale inflacja bazowa utrzyma się na wysokim poziomie, ciągnięta przez usługi.
  • W tym tygodniu uwaga skupi się na doniesieniach z sektora finansowego, czy odpływ depozytów z banków regionalnych w USA się zatrzyma, notowaniach europejskich banków, ekspozycji na problematycznie nieruchomości komercyjne. Obawy o kondycję europejskich banków powinny być mniejsze niż w przypadku USA z uwagi na bardziej restrykcyjne / bezpieczne regulacje w UE. Co więcej, spread między swapami amerykańskimi i europejskimi w ubiegłym tygodniu znów przechylił się na korzyść euro. Dlatego w tym tygodniu oczekujemy raczej powrotu €/US$ do ostatnich szczytów ponad 1,09. W przypadku €/PLN spodziewamy się stabilizacji.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Alternatywne formaty publikacji

Załączniki