Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Początek spadku CPI, jednak inflacja bazowa pozostaje uporczywie wysoka.

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI obniżyła się w marcu – do 16,2%r/r (ING: 16,0%; konsensus: 15,8%) z 18,4%r/r w lutym. Wstępne szacunki GUS wskazują na wzrost cen o 1,1%m/m wobec 1,2%m/m w lutym, więc inflacja pozostaje rozpędzona.

Powody spadku CPI są jednak mało optymistyczne: odwrócenie wojennych zakupów paliwa, które rok temu wywołały niemal 30% skok ich cen dlatego dzisiaj roczna inflacja w tej kategorii spadła z 30,7%r/r do 0,2%r/r, drugi powód to spadek cen regulowanej energii i rocznej inflacji w tej kategorii do odpowiednio 26,0%r/r z 31,1%r/r.

Jednocześnie wciąż drożeje żywność. W porównaniu do lutego ceny w tej kategorii zwiększyły się o 2,3%, po wzroście o 1,8%m/m miesiąc wcześniej, do czego w naszej ocenie przyczyniły się wzrosty cen warzyw i mięsa.

Dodatkowo inflacja bazowa przyspieszyła. Podtrzymujemy szacunek marcowej inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) na poziomie 12,3%r/r wobec 12,0%r/r w lutym.

Marzec przyniósł początek trendu dezinflacyjnego, ale obecnie kluczowe będzie obserwowanie jego tempa (zmiany cen m/m) oraz kształtowanie się inflacji bazowej, która najprawdopodobniej będzie „lepka” i uporczywie wysoka.

Także marcowe dane z innych krajów UE sugerują, że spadek inflacji do dotychczas to głównie efekt wysokiej bazy statystycznej na cenach energii.

W kolejnych miesiącach inflacja CPI obniży się a przed końcem roku osiągnie jednocyfrowe poziomy, jednak inflacja bazowa pozostanie wysoka. Marcowa projekcja NBP wskazuje, że w scenariuszu braku zmian stóp inflacja CPI wraca do celu dopiero w 2025. W takim otoczeniu nie znajdujemy uzasadnienia dla oczekiwań rynkowych na obniżki stóp w 2023. W naszej ocenie do końca tego roku nie będzie warunków do poluzowania polityki pieniężnej NBP.

Obawiamy się jednak scenariusza stagflacyjnego, rośnie ryzyko credit crunch w USA, które może pogorszyć perspektywy wzrostu gospodarczego w USA ale również Eurolandzie oraz osłabić polski eksport, który miał być główny motorem wzrostu w Polsce, w 2023 roku.

wykres1 2023-03-31

wykres2 2023-03-31

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.