Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Stopy NBP bez zmian. Rada ostrożnie nt. powrotu do celu inflacyjnego.

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe bez zmian (główna nadal 6,75%). W komunikacie odnotowujemy niewielkie zmiany. W części zagranicznej RPP zwraca uwagę na zwiększoną niepewność co do globalnej koniunktury w zawiązku z zawirowaniami w sektorze bankowym w USA i Europie, ale jednocześnie zauważa, że Fed i ECB kontynuuje podwyżki stóp.

Komunikat w części krajowej nie różni się znacząco od marcowego. W części dotyczącej oceny perspektyw gospodarczych i polityki pieniężnej w Polsce nie ma żadnych zmian. Rada nadal uważa, że dotychczasowe podwyżki stóp będą prowadzić do obniżania się inflacji w kierunku celu NBP. Powrót CPI do celu będzie jednak następował stopniowo.

RPP wydaje się usatysfakcjonowana oczekiwanym tempem dezinflacji. Najwyraźniej RPP ocenia, że po stronie schładzania popytu polityka pieniężna wykonała zasadniczą część pracy, a tempo i skala dezinflacji będzie przede wszystkim uzależniona od czynników podażowych, jak ceny surowców energetycznych i normalizacja globalnych łańcuchów dostaw. 

Od poprzedniego posiedzenia Rady pojawiły się obawy o stabilność finansową w USA. W efekcie rynek wycenia agresywne cięcia stóp Fed i niemal płaskie stopy EBC. Prezes NBP A. Glapiński deklarował wcześniej, że podwyżki stóp przez główne banki centralne będą sprzyjały dezinflacji także w Polsce. Marcowe dane o CPI w kraju potwierdziły punkt zwrotny w CPI, jednak tempo spadku CPI jest na razie wolne, a inflacja bazowa ponownie wzrosła.

Oczekujemy, że podczas jutrzejszego wystąpienia prezesa NBP A. Glapińskiego jeszcze słabiej niż wcześniej będzie wybrzmiewała gotowość do ewentualnej obniżki stóp procentowych przed końcem 2023. Zwłaszcza, że zapowiadany przez prezesa spadek inflacji do 6% na koniec 2023 jest pod dużym znakiem zapytania. Naszym zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca 2023 roku, pierwsze obniżki widzimy w 2poł2024 roku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.