Serwis Ekonomiczny ING

ESG i zrównoważony rozwój |

Raport „Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne“

Pandemia i wojna w Ukrainie, zawirowania finansowe, załamanie handlu z Rosją i Białorusią, czy wzrost presji cenowej na rynkach energii, metali i zboża – to wszystko mocno wpłynęło na polską gospodarkę. Ma to odzwierciedlenie w danych makro, oraz opiniach 20 wiodących polskich firm z różnych branż oraz 3 izb handlowych (niemieckiej, skandynawskiej i włoskiej) działających w Polsce. Na potrzeby tego raportu wywiady przeprowadzili dziennikarze portalu WNP.pl w okresie styczeń-marzec 2023 r.

Wyzwania ostatnich lat to także szansa na większe zainteresowanie Polską firm globalnych czy europejskich, co może przynieść wzrost zamówień i inwestycji zagranicznych w naszym kraju.

Raport ujawnia, że kluczem do wykorzystania szans globalnych pozostaje ograniczenie ryzyk lokalnych, takich jak podwyższona presja inflacyjna, spirala cenowo-płacowa, niedobory wykwalifikowaych pracowników, blokada funduszy unijnych (KPO) i zbyt powolna transformacja energetycznego i wdrażanie czynników ESG w firmach, szczególnie w sektorze MŚP.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki