Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Słabe dane z kraju. Stromiennie krzywej SPW jeszcze przed nami.

  • Ten tydzień jest relatywnie ubogi w dane z głównych gospodarek. Nie spodziewamy się, aby publikowane w najbliższych dniach dane miały zmienić decyzję Fed w przyszłym tygodniu. O konieczności kolejnej, i najprawdopodobniej ostatniej, podwyżki (25pb) w tym cyklu przesądziły dane inflacyjne. Dużo większa niepewność dotyczy przyszłotygodniowej decyzji EBC. Zarówno napływające dane, jak i komentarze z Rady Prezesów sugerują, że ryzyko mniejszej podwyżki (25 zamiast 50pb) jest duże.
  • Marcowe dane ze sfery realnej w Polsce wskazują na spadek PKB w 1kw23, który aktualnie szacujemy na 1,5%r/r, wobec -1,2%r/r oczekiwanych dotychczas. Był to najprawdopodobniej dołek obecnego cyklu dekoniunktury, ale w kolejnych kwartałach należy się spodziewać nikłego wzrostu PKB w ujęciu rocznym (prawdopodobnie poniżej 1%). Nieco lepszych wyników spodziewamy się w 4kw23, a  w całym roku wzrost gospodarczy szacujemy na ok. 0,5% z rosnącym ryzykiem w dół.
  • Pomimo silnego hamowania koniunktury nie podzielamy oczekiwań rynkowych na ciecia stóp procentowych przed końcem tego roku, pomimo rozpoczętego trendu dezinflacji. Kształtowanie się inflacji bazowej wskazuje na dużą uporczywość wzrostu cen, co będzie wymagało utrzymywania stóp procentowych na obecnym wysokim poziomie przez dłuższy czas. Warto odnotować, że w ostatnich tygodniach NBP zmienił swoją retorykę i wycofał się z wcześniejszych deklaracji gotowości złagodzenia polityki pieniężnej przed końcem 2023, które byłoby przedwczesne. Naszym zdaniem pierwsze obniżki stóp NBP będą miały miejsce pod koniec 3kw24.
  • W ubiegłym tygodniu kurs €/US$ przeszedł w trend boczny, lekko poniżej 1,10. Doszło natomiast do dalszego umocnienia złotego – kurs €/PLN spadł z 4,64 do 4,61. Złoty radził sobie przy tym najlepiej na tle całego regionu, szczególnie HUF. Możliwe, że inwestorzy zamykali pozycje na osłabienie złotego np. na tle HUF, budowane w poprzednich miesiącach. Węgierski bank centralny zasugerował, że na najbliższym posiedzeniu może obniżyć górny przedział dopuszczalnych wahań dla stóp rynkowych.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki