Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Podwyżka stóp procentowych o 25pb lecz jastrzębia retoryka.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Podwyżka stóp procentowych o 25pb i to jeszcze nie koniec cyklu zacieśniania.

 • Zgodnie z konsensusem analityków, EBC podniósł wczoraj stopy procentowe o 25pb, w tym stopę podstawowych operacji refinansujących do 3,75%, a stopę depozytową do 3,25%. EBC będzie kontynuował zmniejszanie portfela programu APP w ustalonym tempie średnio €15mld miesięcznie do końca czerwca 2023 i zaprzestanie reinwestycji w ramach tego programu od lipca 2023, lecz będzie to elastycznie robić jeśli chodzi o program PEPP.
 • Rada Prezesów stwierdziła w komunikacie, że dalsze decyzje w sprawie stóp procentowych będą zależne od danych gospodarczych i finansowych. W komunikacie odnotowano spadek głównego wskaźnika inflacji, ale wciąż utrzymywanie się silnej presji cenowej, co może wymagać odpowiednio restrykcyjnych warunków pieniężnych. Rada jest zdeterminowana w dążeniu do 2% celu inflacyjnego.
 • Podczas konferencji prasowej, Prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła, że obecny poziom stóp procentowych nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjny i EBC nie robi pauzy w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Wczorajsza decyzja o podwyżce była prawie jednogłośna, gdyż niektórzy członkowie Rady Prezesów sugerowali 50pb podwyżkę, ale nikt nie postulował jej braku. Według Lagarde, EBC nie może zobowiązać się do obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie.
 • W kontekście zawirowań na amerykańskim rynku bankowym w marcu, Lagarde powiedziała, że system bankowy strefy euro jest odporny. Podwyżki stóp EBC przekładają się na osłabienie popytu na kredyt, a po ostatnich zawirowaniach banki jeszcze silniej zaostrzyły standardy pożyczkowe. Wśród ryzyk dla inflacji, Lagarde wspomniała o cenach energii i żywności, wzroście oczekiwań inflacyjnych oraz wzroście płac i marż handlowych. Ryzykiem dezinflacyjnym i dla wzrostu PKB byłyby ponowne napięcia na rynkach finansowych. Według Lagarde, zatrzymanie reinwestycji w ramach programu APP będzie odpowiadać redukcji portfela średnio o €25mld miesięcznie począwszy od lipca.
 • Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 14-15 czerwca i zostanie wówczas przedstawiona aktualizacji projekcji makroekonomicznej. W naszej ocenie EBC jest coraz bliżej docelowego poziomu stóp procentowych w obecnym cyklu zacieśniania.

USA: Amerykański rynek pracy hamuje.

 • Dziś poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy za kwiecień. Spodziewamy się, że powstało 175tys. nowych miejsc pracy (konsensus 181tys.), wobec 236tys. miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia wzrosła natomiast do 3,6% (zgodnie z konsensusem) z 3,5% w marcu.
 • Badania ankietowe wśród przedsiębiorstw wskazują na przyjęcie defensywnego nastawienia, np. optymizm małych firm jest słabszy niż w najniższym punkcie pandemii. Widać to np. w danych o wakatach, których liczba w marcu do 9,59mln z 9,97mln w lutym. Dane tygodniowe o nowych zasiłkach pozostają w granicach 220-250tys. (wczorajsze dane 242tys.). Dane o zapowiadanych zwolnieniach wg raportu firmy Challenger, Gray & Christmas wkazują na wzrost zapowiadanych zwolnień o 176%r/r w kwietniu lecz po wzroście o prawie 320%r/r w marcu.
 • Skutki dotychczasowych podwyżek stóp Fed oraz ograniczenia dostępu do kredytu z uwagi na problemy w amerykańskim sektorze bankowym dopiero uwidaczniają się w danych ankietowych. Na amerykańskiej sferze realnej, w tym na rynku pracy, w pełni odbiją się dopiero w 3-4kw23. Dlatego mimo solidnych danych bieżących z USA nadal spodziewamy się obniżek stóp Fed przed końcem roku.

Chiny: Silne PMI w usługach w kwietniu, ale słabiej niż w marcu.

 • Indeks PMI w sektorze usług w Chinach (według Caixin i Markit Economics) spadł w kwietniu do 56,4pkt. z 57,8pkt. w marcu i przy konsensusie zakładającym 57,0pkt. Indeks pozostaje zatem w obszarze wskazującym na silne ożywienie w sektorze.
 • W połączeniu z nieco słabszym od konsensusu odczytem PMI w przemyśle w kwietniu (49,5pkt. vs 50,0pkt.), dzisiejsze dane mogą sugerować umiarkowane ożywienie w gospodarce chińskiej, co wpływa na perspektywy dla gospodarki światowej i mniejszą presję na światowe ceny surowców.

Norwegia: Podwyżka stóp procentowych o 25pb.

 • Podobnie jak ECB, również bank centralny Norwegii podniósł wczoraj stopy procentowe o 25pb, w tym stopę depozytową do 3,25%. Jednocześnie Norges Bank zapowiedział możliwą kolejną podwyżkę w czerwcu.         

Wiadomości krajowe

NBP: Poprawia się popyt na kredyt mieszkaniowy, spadek popyt ze strony przedsiębiorstw.

 • Według badania NBP w 2kw23 banki oczekują spadku popytu na kredyt dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem finasowania krótkoterminowego dla dużych firm. To efekt słabszego popytu na finansowanie inwestycji. Taką sytuację (zwłaszcza po stronie MPS) potwierdzają m.in. ankiety GUS. Banki zapowiadają przy tym zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla MSP z uwagi na pogorszenie jakości portfela i wzrost niepewności gospodarczej.
 • W przypadku kredytów konsumpcyjnych planowane jest ponowne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, największe wśród kredytów objętych badaniem. Banki spodziewają się słabego popytu w tej kategorii z uwagi na pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych.
 • Jedynie w przypadku kredytów mieszkaniowych banki chcą złagodzić warunki udzielania kredytów. Jest to spowodowane niskim popytem oraz złagodzeniem przez UKNF kryteriów wyznaczania zdolności kredytowej. Banki raportują przy tym wyraźną poprawę popytu na kredyty mieszkaniowe m.in. z uwagi na łagodniejsze warunki udzielania kredytów.
 • Obraz wyłaniający się z badania jest spójny z naszymi założeniami dot. tegorocznego PKB. Inwestycje prywatne prawdopodobnie będą słabe, zarówno z uwagi na plany inwestycyjne firm, jak i budownictwo mieszkaniowe. Popyt na nieruchomości poprawia się, ale nie na tyle, aby szybko wchłonąć dużą liczbę mieszkań w ofercie. Z kolei spadające wynagrodzenia realne będą barierą dla wydatków konsumpcyjnych.

Komentarz rynkowy

Europejskie rynki długu zyskują po EBC.

 • Europejskie rynki długu kontynuowały wczoraj umocnienie. Rentowność Bunda spadła 6pb, ale już niemieckiej 2latki 12pb. Inwestorzy spodziewają się szybkiego końca podwyżek EBC, co wczorajszy przekaz z Rady Prezesów tylko wzmocnił. Dochodowość amerykańskiej 2latki wczoraj praktycznie bez zmian, a 10latki nawet 3pb wyżej. €/US$ w ciągu dnia cofnął się z prawie 1,11 do 1,10, ale dziś rano znów jest przy 1,1050.
 • Reakcji €/PLN na wczorajsze wydarzenia brak, kurs cały dzień utrzymał się przy 4,59 na małej zmienności. SPW kontynuowały natomiast umocnienie w ślad za krzywą niemiecką. Od 6pb na długim końcu do około 10pb na krótkim. Oczekiwania na szybki koniec podwyżek w strefie euro wspierają też nadzieje na szybkie obniżki w kraju.

Przerwa w trendzie wzrostowym na €/US$.

 • Spodziewamy się, że na przełomie tygodnia kurs €/US$ może znów wrócić do wczorajszych dołków lub nawet je pogłębić. Krótkoterminowe wskaźniki techniczne sugerują raczej kolejne próby korekty po ostatnich wzrostach pary. Także publikowane dziś dane z USA (payrolls) powinny być solidne. Będzie to prawdopodobnie jednak przerwa przed dalszym ruchem w górę do około 1,12. Rynek ciągle liczy, że Fed rozpocznie swoje obniżki stóp jeszcze w tym roku, na długo przed EBC. Dlatego na koniec 2023 widzimy €/US$ pomiędzy 1,12, a 1,15.
 • Nadal liczymy raczej na wybicie €/PLN do około 4,61 na przełomie tygodnia. Reakcja krajowej waluty na wydarzenia zagraniczne jest jednak jak na razie mała, choć np. forint radził sobie wczoraj nieco lepiej niż PLN. Od dołu technicznym wsparciem jest 4,57.

Dalsze umocnienie na rynkach długu.

 • Rozkład ryzyk wskazuje raczej na dalsze, ale niewielkie, spadki rentowności w USA i Niemczech. Powinno przy tym dojść do stromienia krzywych. Rynek liczy, że cykl podwyżek w USA już się zakończył, a obniżki będą wkrótce. W Europie inwestorzy zakładają blisko koniec podwyżek stóp. Także publikowane dziś payrolls powinny okazać się solidne, ale zbliżone do konsensusu.
 • Zachowanie SPW na przełomie tygodnia powinno wyglądać analogicznie jak wczoraj – spadki rentowności w ślad za rynkami bazowymi, połączone ze spłaszczeniem krzywej. Stromienia krzywej spodziewamy się od przyszłego tygodnia. Ostatnie komentarze z RPP i prawdopodobnie słabe dane z kraju powinny podnieść skalę wycenianych na przełomie roku obniżek stóp.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.