Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Wyraźny wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro. Prezes NBP ostrożnie o ewentualnych obniżkach stóp.

Wiadomości zagraniczne

USA: Inflacja producencka spadła do 2,3%r/r w kwietniu, wyraźniejszy wzrost liczby nowych bezrobotnych w „tygodniówkach”.

 • Inflacja producencka PPI spadła do 2,3%r/r w kwietniu z 2,7% w marcu oraz przy konsensusie 2,5%. W ujęciu miesięcznym ceny producenta wzrosły o 0,2%m/m po spadku o 0,4% w marcu (korekta w górę z -0,5%). Bazowy wskaźnik PPI (po wyłączeniu cen żywności i energii) spadł do 3,2%r/r z 3,4% w poprzednim miesiącu.
 • Wczorajszy odczyt potwierdza stopniową dezinflację, podobnie jak środowy odczyt inflacji konsumenckiej CPI. Niemniej jednak spadek inflacji bazowej jest wolniejszy niż głównego indeksu, co świadczy o utrzymywaniu się podwyższonej presji inflacyjnej. Wczorajsze dane będą raczej neutralne dla decyzji Fed w połowie czerwca.
 • Dane tygodniowe o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zaskoczyły negatywnie, choć trudno zakładać, że rozpoczyna się nowy trend. W ostatnim tygodniu zarejestrowano 264tys. nowych bezrobotnych po 242tys. w poprzednim tygodniu oraz przy konsensusie 245tys. Pewne złagodzenie napięcia na amerykańskim rynku pracy byłoby pożądane z punktu widzenia polityki pieniężnej.
 • Dziś poznamy raport Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumenckich w USA w maju (spodziewamy się 62,5pkt., konsensus 63,1pkt. oraz 63,5pkt. w kwietniu).

Wielka Brytania: Bank Anglii podniósł stopy procentowe o 25pb.

 • Podobnie jak Fed i EBC w ubiegłym tygodniu, również Bank Angli (BoE) zdecydował się wczoraj na podniesienie stóp procentowych o 25pb, w tym główną stopę procentową do 4,5%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków. Za podwyżką głosowało 7 członków Rady Polityki Pieniężnej, 2 członków optowało za pozostawieniem stóp bez zmian. BoE stwierdził w komunikacie po posiedzeniu, że dalsze podwyżki mogą być właściwe. Punktem uwagi Rady jest podwyższona presja płacowa. BoE zakłada uniknięcie recesji w tym roku, spodziewa się jednak zaledwie 0,2% wzrostu w 1poł23. BoE spodziewa się zejścia inflacji do celu w połowie 2025.
 • W naszej ocenie, dalsze podwyżki stóp mogą zostać wymuszone przez nadchodzące dane o dynamice płac i cen. Jednakże, w scenariuszu bazowym zakładamy, że po wczorajszej podwyżce, stopy procentowe BoE osiągnęły poziom docelowy w bieżącym cyklu zacieśnienia, a pierwszej obniżki stóp spodziewamy się za rok.

EBC: Badanie EBC wskazuje na skokowy wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów w marcu.

 • Według comiesięcznego badania EBC w marcu istotnie wzrosły oczekiwania inflacyjne konsumentów. Oczekiwana inflacja 12 miesięcy naprzód wzrosła do 5% z 4,6% w lutym. Natomiast oczekiwana inflacja 3 lata naprzód wzrosła do 2,9% w marcu z 2,4% miesiąc wcześniej. Dane te mogą przemawiać za kontynuacją cyklu zacieśnienia przez EBC. Badanie wskazało ponadto na wzrost niepewności, słabsze oczekiwany wzrost PKB w najbliższych 12 miesiącach (-1,0% po -0,9% w poprzednim badaniu) oraz wyższe bezrobocie (11,7% po 11,5%). Marcowe badanie zostało przeprowadzone w kontekście zawirowań w amerykańskim systemie bankowym oraz przejęcia szwajcarskiego banku Credit Suisse.
 • Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że wysiłki na rzecz zwalczania podwyższonej inflacji nie zostały jeszcze zakończone. Wiceprezes EBC Luis de Guindos stwierdził, że mogą być dalsze podwyżki, ale ich skala będzie zależeć od nadchodzących danych i wpływu zaostrzenia warunków kredytowych na działalność gospodarczą. Natomiast Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że inflacja jest wciąż bardzo uporczywa i decyzja EBC we wrześniu pozostaje otwarta, a na najbliższych posiedzeniach spodziewa się dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Z drugiej strony, Prezes Banku Francji Francois Villeroy stwierdził, że jest jeszcze niewielka przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. Prezes Banku Hiszpanii Pablo Hernandez de Cos stwierdził, że stopy EBC już są w obszarze restrykcyjnym i ograniczają wzrost gospodarczy, a EBC jest bliski końca cyklu zacieśniania.

Wiadomości krajowe

Konferencja prezesa NBP: W RPP nie toczy się dyskusja na temat obniżek stóp procentowych.

 • Podczas wczorajszej konferencji prasowej Prezes NBP A. Glapiński stwierdził, że inflacja obniża się w sposób stopniowy, ale szybki, i jest najniższa od maja 2022. Zwrócił uwagę, że inflacja bazowa zmienia się z opóźnieniem względem CPI i obecnie jest blisko szczytu lub na szczycie. NBP oczekuje spadków inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach w ślad za głównym wskaźnikiem inflacji. Bank centralny spodziewa się, że do końca 2023 inflacja CPI obniży się do poziomu jednocyfrowego w przedziale 7-9%. Prezes NBP ma nadzieję, że będzie to bliżej 7%.
 • Prezes Glapiński odnotował spowalnianie aktywności gospodarczej, ale wyraził nadzieję, że nie wystąpi recesja. Pomimo pewnego osłabienia popytu na pracę, sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna, a stopa bezrobocia jest bardzo niska. Prezes banku centralnego zwrócił uwagę, że obserwowany spadek realnych wynagrodzeń dotyczy przeważającej grupy krajów europejskich, a skala tego spadku w Polsce była relatywnie niska na tle innych krajów w Europie. Bank centralny oczekuje, że płace realne zaczną rosnąć w drugiej połowie roku.
 • Prezes NBP oświadczył, że cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony. Podkreślił, że w warunkach podwyższonej niepewności decyzje w sprawie stóp procentowych będą zapadały z miesiąca na miesiąc. Rada nie dyskutuje na temat ewentualnych obniżek stóp procentowych, chociaż być może pod koniec roku pojawi się przestrzeń do takiej decyzji. Tym niemniej, A. Glapiński zasugerował, że nie ma powodów, aby obecnie podnosić ten temat i taka dyskusja byłaby przedwczesna. Jeśli są jakieś rozważania, to mogą dotyczyć ewentualnych podwyżek stóp – dodał. Prezes powtórzył, że rozmowy na temat obniżek stóp będzie można rozpocząć kiedy inflacja jednoznacznie będzie zmierzać do celu.
 • Podtrzymujemy opinię, że przed końcem 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że NBP rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w drugiej połowie 2024. Prezes Glapiński nie ogłosił końca cyklu podwyżek, ale wciąż ostrożnie wypowiadał się na temat ewentualnych obniżek stóp przed końcem 2023, chociaż sygnalizował taką możliwość w ostatnich wypowiedziach medialnych. Sam wydźwięk wczorajszej konferencji był mniej gołębi niż można się było obawiać. Główny przekaz z konferencji prezesa NBP: cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony, a mówienie o obniżaniu stóp jest przedwczesne.

Aukcja obligacji FPC.

 • Na wczorajszej aukcji Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o wartości PLN2,5mld.

Komentarz rynkowy

Dalsze umocnienie walut CEE, szczególnie złotego.

 • Kurs €/US$ kontynuował wczoraj spadek, docierając do 1,09. W końcu przerodziło się to w korektę na €/PLN. Kurs odbił się z 4,52 do 4,54, ale ciągle jest poniżej otwarcia ze środy (4,55). Straciły też inne waluty CEE, także w podobniej skali.
 • Amerykańskie i niemieckie 10latki umocniły się wczoraj o kolejne 7bp. Na krótkim końcu ruch był jednak mniejszy: 4pb w przypadku Treasuries i 2pb dla niemieckich 2latek. W ślad za tym zyskały też SPW, około 50b w przypadku 10latek i około 8pb na krótkim końcu. Wczorajsza konferencja Prezesa NBP nie przekonała rynku, że oczekiwania na obniżki stóp są przedwczesne.

Korekta na €/US$ powinna się kończyć.

 • Kurs €/US$ dotarł do technicznego wsparcia i raczej nie zanosi się aby miał kontynuować spadek poniżej 1,09. Liczymy raczej na powrót do 1,10 na przełomie tygodnia i kolejne próby powrotu ponad 1,11 w przyszłym. Ryzyka dla gospodarki USA, jak przedłużające się rozmowy o limicie zadłużenia, utrzymują się. Dokładają się do tego m.in. problemy w sektorze bankowym, które naszym zdaniem zahamują podaż kredytu i spowodują silne hamowanie koniunktury w 2poł23. W efekcie para €/US$ pod koniec roku może zbliżyć się nawet do 1,20.
 • Jeżeli dojdzie do ponownego odbicia na €/US$, to ryzyko powrotu €/PLN do spadku jest duże. Skala wczorajszej korekty jest raczej umiarkowana jak na ostatnie umocnienie PLN i na razie nie sugeruje zmiany trendu. Poniżej 4,50 w przeszłości NBP interweniował przeciw umocnieniu złotego, więc może być to potencjalnie bariera dla dalszego umocnienia złotego.

Sytuacja na rynkach długu sugeruje dalsze umocnienie SPW.

 • Komentarze Fed i EBC, ani bieżące dane nie przekonują rynku, że oczekiwania na poluzowanie polityki pieniężnej w USA i strefie euro są nadmierne. Nie kończą się też obawy o koniunkturę w USA m.in. wobec rosnącego ryzyka zatrzymania pracy w dużej części sektora publicznego. Dlatego na przełomie tygodnia oczekujemy stabilizacji lub dalszych spadków rentowności w USA i Niemczech.
 • Analogicznej sytuacji oczekujemy z kraju. Otoczenie międzynarodowe jest korzystne dla wycen. Nie widzimy też perspektyw, aby dane z kraju miały zmniejszyć oczekiwania na obniżki stóp NBP, szczególnie, że część banków centralnych w regionie już de facto zaczęła luzowanie.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.