Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Zaskakująco mocne dane o PKB w 1kw23 w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

USA: Porozumienie ws limitu zadłużenia możliwe w tym tygodniu.

 • Po kolejnej rundzie negocjacji prezydenta J. Bidena ze spikerem Izby Reprezentantów K. McCarthy, ten ostatni stwierdził, że porozumienie w sprawie limitu zadłużenia jest możliwe jeszcze w tym tygodniu. McCarthy dodał jednak, że zgoda Republikanów wymaga ograniczenia wydatków publicznych, co jest trudne do zaakceptowania przez Demokratów.
 • Bez podniesienia pułapu długu od 1 czerwca (lub kilka tygodni po tej dacie) USA mogłoby przestać regulować swoje zobowiązania, co prowadziłoby do chaosu finansowego i negatywnych skutków dla gospodarki.

USA: Lekkie rozczarowanie w danych o sprzedaży detalicznej, ale zaskoczenie w produkcji przemysłowej za kwiecień.

 • Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,4%m/m w ujęciu odsezonowanym poniżej konsensusu 0,8% oraz po spadku o 0,7% w marcu (rewizja w górę z -1,0%). Po wyłączeniu sprzedaży samochodów, sprzedaż detaliczna wzrosła również o 0,4%m/m, zgodnie z oczekiwaniami, po spadku o 0,5% miesiąc wcześniej (rewizja w górę z -0,8%).
 • Pozytywnym zaskoczeniem był odczyt produkcji przemysłowej – wzrost o 0,5%m/m przy oczekiwaniach na 0,0% i po wzroście o 0,4% miesiąc wcześniej. Przemysł na wielu rynkach (Europa, Chiny) notuje słabe wyniki w ostatnich miesiącach i słabe odczyty danych miękkich jak PMI, być może kwietniowe dane z USA będą światełkiem w tunelu.
 • Dziś poznamy dane o rozpoczętych budowach domów w USA i wydane pozwolenia na budowę za kwiecień.

Niemcy: pogorszenie indeksu ZEW w maju.

 • Indeks zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych wyraźnie się pogorszył w maju do -10,7pkt. (indeks oczekiwań) z +4,1pkt. w kwietniu, przy oczekiwaniach na -5,0pkt. Subindeks ocen obecnej sytuacji wypadł nieznacznie lepiej od oczekiwań (-34,8pkt. vs -37,0pkt.), ale pozostał na bardzo niskich poziomach.
 • Gospodarka Niemiec, podobnie jak cała strefa euro, przechodzi w ostatnich miesiącach fazę stagnacji. Wczoraj Eurostat potwierdził wstępny odczyt PKB strefy euro na poziomie 0,1%kw/kw w ujęciu odsezonowanym, co odpowiada 1,3% wzrostu r/r.

Wiadomości krajowe

Niewielki spadek PKB w ujęciu rocznym pomimo bardzo wysokiej odniesienia.

 • Według wstępnych szacunków GUS w 1kw23 skurczył się tylko o 0,2%r/r (konsensus: -0,8%; ING: -1,5%), po wzroście o 2,3%r/r w 4kw22. Dane skorygowane o wpływ czynników sezonowych wskazują na wzrost PKB o 3,9%kw/kw, po spadku o 2,3%kw/kw w 4kw22, co oznacza że polska gospodarka uniknie technicznej recesji.
 • Spadek PKB w ujęciu rocznym to w dużym stopniu efekt bardzo wysokiej bazy odniesienia z 1kw22, kiedy gospodarka urosła o 4,4%kw/kw (SA).
 • Wczorajszy raport GUS nie zawierał danych o strukturze PKB, które poznamy dopiero 31 maja, jednak w naszej ocenie do spadku w ujęciu rocznym przyczyniło się przede wszystkim pogłębienie spadku spożycia gospodarstw domowych, po spadku o 1,1%r/r w 4kw23. Do spadku popytu krajowego przyczyniał się także najprawdopodobniej negatywny wkład zmiany stanu zapasów w związku z częściową normalizacją stanów magazynowych przedsiębiorstw, chociaż skala tego zjawiska mogła być niższa od naszych oczekiwań. Sprzyja temu normalizacja łańcuchów dostaw oraz wyhamowanie wzrostów, lub też wręcz spadki cen części komponentów.
 • Wsparciem dla PKB w 1kw23 była w naszej ocenie wymiana handlowa z zagranicą. Wzrostowi eksportu w ujęciu realnym towarzyszył spadek importu w ujęciu rocznym, związany z kurczącym się popytem krajowym (konsumpcja, zapasy). Normalizacja cen surowców przyniosła wyraźne wyhamowanie wzrostu cen importu, przy wolniejszym hamowaniu cen eksportu.
 • Zaczynaliśmy ten rok z bardzo optymistyczną prognozą wzrostu PKB na 2023 na poziomie +1%r/r (powyżej konsensusu), zakładającą mocny eksport netto. Potem skorygowaliśmy do +0,5%, z uwagi na słabość popytu krajowego.
 • Wciąż utrzymuje się wiele ryzyk. Jeżeli USA i Europa nie doświadczą jednak załamania akcji kredytowej - a ostatnie dane wskazują, że efekty kryzysu banków regionalnych w USA są nieco mniejsze od oczekiwań - to polski PKB w 2023 może wzrosnąć powyżej 1%r/r.
 • Nasz scenariusz bazowy zakłada, że 1kw23 był punktem zwrotnym, a kolejne kwartały przyniosą poprawę koniunktury, przy czym będzie ona umiarkowana. Wyraźniejszego odbicia spodziewamy się dopiero w 4kw23. Kluczowym warunkiem odbicia wzrostu gospodarczego jest dalszy spadek inflacji i odbudowa realnej siły nabywczej konsumentów, co pozwoli na ożywienie konsumpcji.
 • Dla tempa PKB w całym 2023 roku ważne będzie także utrzymanie dodatniego wkładu eksportu netto. Sytuacja za granicą wciąż jest jednak niepewna i widzimy szeroki przedział oczekiwań, od scenariuszy recesji w USA i Eurolandzie do takich bardziej optymistycznych.

RPP: Waloryzacja świadczenia wychowawczego będzie stymulować inflację – H. Wnorowski.

 • Podniesienie świadczenia 500+ do kwoty PLN800 będzie stymulować inflację – ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) H. Wnorowski. Zdaniem H. Wnorowskiego spadek PKB w 1kw23 ograniczyły eksport netto i inwestycje, natomiast pogłębił się spadek konsumpcji, co cieszy, gdyż sprzyja dezinflacji. Członek RPP zwrócił także uwagę, że nie ma prognoz wskazujących na spadek PKB w 2kw23.

PFR: Podniesienie świadczenia 500+ poprawia perspektywę wzrostu PKB w 2024.

 • Waloryzacja świadczenia 500+ do kwoty PLN800 poprawia perspektywę wzrostu PKB w przyszłym roku o 0,5pkt. proc. – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) P. Borys. Jednocześnie - w jego ocenie - nie zmieni to trendu inflacyjnego. Zdaniem prezesa PFR, tak długo jak gospodarka będzie się rozwijała poniżej potencjalnego wzrostu PKB, który dla Polski wynosi 3,5%, impuls fiskalny nie powinien generować presji inflacyjnej. W ocenie Borysa przy obecnym umocnieniu złotego jest pewne, że inflacja spadnie poniżej 10% na koniec 2023, a  w przyszłym roku powinna spaść poniżej 5%. Jednocześnie - jego zdaniem - RPP nie powinna się spieszyć z obniżkami stóp procentowych, a powrót inflacji do celu NBP zajmie co najmniej 2 lata. P. Borys dodał, ze rząd może wydłużyć mrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na przyszły rok.
 • W naszej ocenie, wpływ impulsu fiskalnego na (pożądane) wsparcie wzrostu gospodarczego lub (niepożądane) podbicie inflacji będzie uzależnione od luki produktowej (różnica między potencjalnym a rzeczywistym PKB).

Rząd: 14ta emerytura na stałe.

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wypłacaniu 14tej emerytury na stałe – poinformował premier M. Morawiecki. W przypadku tego świadczenia kryterium dochodowe to PLN2900 przy mechanizmie obniżania świadczenia o kwotę przekroczenia kryterium zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Koszt 14tej emerytury w 2023 wyniesie PLN11,6mld, a  w 2026 wzrośnie do PLN13,1mld.

MF: Zapowiedzi fiskalne PiS w skali nie wyższej niż 0,8% PKB nie wpłyną znacząco na stabilność finansów publicznych.

 • Koszt fiskalny przedstawionych w weekend na konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) działań fiskalnych nie powinien być wyższy niż 0,8% PKB i nie będzie tym samym miał znaczącego wpływu na stabilność finansów publicznych – oceniło Ministerstwo Finansów.

NBP: Inflacja bazowa obniżyła się do 12,2%r/r.

 • Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w kwietniu do 12,2%r/r z 12,3%r/r w marcu. Obniżyły się także pozostałe miary inflacji bazowej.

BGK: Emisja obligacji eurodolarowych o wartości $1,8mld.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 10-letnich euroobligacji w US$ o wartości nominalnej US$1,75. Popyt wyniósł US$6,4mld. Emisję przeprowadzono na potrzeby Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Papiery wy ceniono na 190pb powyżej rentowności U.S. Treasuries, uzyskując rentowność 5,406% przy płatnym co pół roku kuponie w wysokości 5,375% w ujęciu rocznym.
 • BGK zapowiedział, że w 2023 planuje kolejne emisje na zagranicznych rynkach, w tym na rynku japońskim.

MF: Obligacje o wartości PLN3,4mld uplasowane na przetargu zamiany.

 • Na wczorajszej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało 4 serie obligacji za PLN3,4mld, odkupując trzy serie papierów za PLN3,6mld.

Komentarz rynkowy

€/PLN kontynuuje spadek, €/US$ na razie stabilny.

 • Wtorek na €/US$ nie przyniósł większych zmian, kurs utrzymuje się blisko 1,0850. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na jakieś postępy w rozmowach o podniesieniu limitu zadłużenia w USA. Kurs €/PLN kontynuował natomiast spadek. Para w ciągu dnia cofnęła się poniżej 4,50, ale dziś rano jest na tym poziomie.
 • Rentowności na rynkach obligacji kontynuowały wzrost. Na rynkach niemieckim i amerykańskim rentowności podniosły się o 3-6pb, mocniej na krótkim końcu. Wygląda na to, że inwestorzy optymistycznie przyjęli m.in. dane ze sfery realnej w USA (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna). W przypadku SPW nastąpiło stromienie krzywej. Krótkie SPW przestały się wczoraj osłabiać, a na długim końcu rentowności podniosły się o kolejne 9pb. To prawdopodobnie nadal reakcja na weekendowe obietnice przedwyborcze partii rządzącej.

Rynek czeka na porozumienie dot. limitu zadłużenia w USA.

 • Zachowanie €/US$ w drugiej połowie tygodnia będzie zależeć od przebiegu rozmów politycznych nad limitem zadłużenia w USA. Pojawiły się informacje, że może ono zostać osiągnięte jeszcze w tym tygodniu. Byłoby to korzystne dla ryzykowych aktywów, a negatywne dla dolara. Krótkoterminowo liczymy na odbicie do 1,0950, a  w kolejnych dniach okolic 1,11. W razie niepowodzenia negocjacji dot. limitu długu liczymy na zejście pary do 1,08.
 • Nie zmieniają się również średnioterminowe perspektywy dla dolara. Gospodarkę USA najprawdopodobniej czeka spowolnienie w 2poł23 i  w ślad za tym obniżki stóp Fed. Stopy EBC będą natomiast prawdopodobnie jeszcze rosnąć. W efekcie para €/US$ pod koniec roku może zbliżyć się nawet do 1,20.
 • W dalszej części tygodnia kurs €/PLN może kontynuować próby przebicia poniżej 4,50, z poziomem docelowym na 4,47. Sentyment dla walut CEE pozostaje dobry i na razie nie widać sygnałów jego zmiany. Dodatkowym argumentem za mocniejszym złotym (i innymi walutami CEE) może okazać się ewentualnie słabszy dolar.

SPW nadal pod wpływem obietnic wydatkowych.

 • Zachowanie bazowych rynków długu w drugiej połowie tygodnia będzie zależeć od przebiegu rozmów nad limitem zadłużenia w USA. Stosunkowo szybki kompromis mógłby wpłynąć na odbicie rentowności, mocniej w USA niż strefie euro. Ostatnie dane z USA również wypadły raczej pozytywnie, podczas gdy europejskie zaskakiwały na minus.
 • Krajowy rynek długu powinien nadal radzić sobie nieco słabiej niż rynki bazowe. Niedzielne obietnice wydatkowe istotnie podnoszą przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe (około PLN25mld), a mamy też zapowiedzi odnośnie kolejnych. Impuls fiskalny, skoncentrowany na wydatkach socjalnych, prawdopodobnie utrwali podwyższoną inflację. To argument za wzrostem spreadu SPW do obligacji niemieckich na całej krzywej, zarówno z uwagi na wzrost asset swapów, jak i ograniczenie oczekiwań na obniżki stóp NBP.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.