Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Coraz większy rozziew między PMI w przemyśle i usługach w Europie i USA. Kwiecień przyniósł dalszy spadek sprzedaży detalicznej w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

Europa Zachodnia i USA: Większy rozziew między słabym przemysłem i mocnymi usługami.

 • Wstępne odczyty majowych indeksów PMI wskazują na pogłębiającą się dekoniunkturę w przemyśle (wyjątkiem Francja, ale przy niskim poziomie) oraz dobrą koniunkturę w usługach (znów z wyjątkiem Francja, przy wysokim poziomie wskaźnika). Odczyty dla przemysłu utrzymują się wyraźnie poniżej 50pkt, natomiast dla usług kształtują się około 55pkt. lub powyżej (dla Niemiec 57,8pkt.), z wyjątkiem Francji (52,8pkt.).
 • Z perspektywy aktywności w polskim przemyśle niepokojący jest spadek PMI w przemyśle dla całej strefy euro poniżej 45pkt., w tym spadek PMI dla Niemiec do zaledwie 42,9pkt. Załamanie przemysłowego PMI pociągnęło za sobą spadek zbiorczego PMI dla strefy euro do 53,3pkt. w maju z 54,1pkt. w kwietniu.
 • Silna koniunktura w usługach stwarza przestrzeń do podwyżek cen i płac w tych branżach, co będzie miało istotny wpływ na kształtowanie się inflacji bazowej i decyzje EBC w polityce pieniężnej.
 • Nie widać oznak ożywienia w przemyśle i perspektywy pozostają słabe. Przykładowo, w USA wczoraj opublikowany wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w maju do -15pkt. z -10pkt. w kwietniu przy konsensusie -8pkt.

Wstępne PMI w maju w porównaniu z konsensusem i odczytami za kwiecień

 

PMI w przemyśle

PMI w usługach

PMI composite

pkt

V

kons

IV

V

kons

IV

V

kons

IV

USA

48,5

50,0

50,2

55,1

52,6

53,6

54,5

53,0

53,4

W.Brytania

46,9

48,0

47,8

55,1

55,3

55,9

53,9

54,6

54,9

Strefa euro

44,6

46,0

45,8

55,9

55,5

56,2

53,3

53,5

54,1

Niemcy

42,9

45,0

44,5

57,8

55,0

56,0

54,3

53,4

54,2

Francja

46,1

46,0

45,6

52,8

54,0

54,6

51,4

52,0

52,4

 

USA: Odbicie sprzedaży nowych domów w kwietniu.

 • Sprzedaż nowych domów w kwietniu wyniosła 683tys. w ujęciu zanualizowanym wobec 656tys. w marcu oraz przy konsensusie 665tys. W ujęciu miesięcznym sprzedaż domów wzrosła o 4,1%m/m po wzroście o 4,0% w marcu (rewizja w dół z 9,6%). Odczyt ten będzie wspierał argumenty za restrykcyjną polityką pieniężną w USA.

Węgry: MNB nie zmienił stopy referencyjnej, ale obniżył stopę overnigt o 100pb.

 • Na wczorajszym posiedzeniu Narodowy Bank Węgier (MNB) pozostawił 3-miesięczną stopę depozytowa na niezmienionym poziomie 13%.
 • Jednakże, MNB zawęził przedział dla stóp overnight efektywnie o 100bp do przedziału 17%-19,5%. Dolny przedział stanowi stopa depozytowa overnight, górna stawka jest odpowiednikiem stopy lombardowej w NBP.
 • Wczorajsza decyzja byłą zgodna z oczekiwaniami analityków i jest postrzegana jako początek ery normalizacji w polityce pieniężnej, choć przy utrzymaniu jastrzębiego nastawienia, uzasadnionego najwyższy poziomem inflacji CPI na Węgrzech (24%r/r w kwietniu) na tle krajów UE.

Dziś: IFO dla Niemiec i protokół z majowego posiedzenia FOMC.

 • Dziś poznamy indeks IFO dla Niemiec za maj (konsensus zakłada lekkie pogorszenia w porównaniu z kwietniem) oraz minutes Fed z majowego posiedzenia. Zapowiedziane są również wystąpienia EBC (Lagarde) i Fed (Waller).

Wiadomości krajowe

Dziś GUS opublikuje wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 1kw23.

 • Dziś o 10:00 poznamy wyniki finansowe przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe za 1kw23, w tym dane o nakładach inwestycyjnych dużych firm.

Kwietniowy spadek sprzedaży detalicznej taki sam jak w marcu.

 • Sprzedaż detaliczna towarów spadła w kwietniu o 7,3%r/r (ING: -8,4%; konsensus: -8.0%) tj. w takiej samej skali jak w marcu. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż wzrosła o 1,1% m/m. W strukturze sprzedaży nadal obserwowaliśmy głębokie spadki sprzedaży w kategorii „pozostałe” (-17,3%r/r), sprzedaży prasy i książek (-15,6%r/r), a także mebli oraz sprzętu RTV i AGD (-14,7%r/r). Utrzymuje się także dwucyfrowy spadek cen paliw. Wzrost sprzedaży odnotowano jedynie w przypadku odzieży i obuwia (+0,6%r/r). Dane z handlu potwierdzają pozytywne tendencje cenowe. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w kwietniu do 11,5%r/r z 13,1%r/r.
 • Z jednej strony w kwietniu nadal mieliśmy do czynienia z relatywnie wysoką bazą odniesienia, gdyż przed rokiem miała miejsce fala napływu uchodźców z Ukrainy, co podbijało sprzedaż dóbr pierwszej potrzeby. Z drugiej strony, utrzymująca się wysoka inflacja podkopała realną siłę nabywczą gospodarstw domowych, co przełożyło się na ograniczenie części wydatków konsumpcyjnych.
 • Wsparciem dla handlu w kwietniu była wysoka skala zwrotów z tytułu rocznego rozliczenia podatku PIT. Kasowe wpływy do budżetu z tego podatku po marcu były niższe niż po lutym, co mogło nieco podbić zakupy w kwietniu. Stopniowa dezinflacja w połączeniu z dwucyfrowym wzrostem płac nominalnych powinny stopniowo przyczynić się do odbudowy realnych dochodów do dyspozycji i poprawy konsumpcji gospodarstw domowych. Najbliższe miesiące mogą wciąż być trudne dla detalistów, chociaż w maju będą bardziej odczuwalne efekty wysokich zwrotów PIT w tym roku, co może przynieść poprawę.

Wzrost w budownictwie. Niemrawy początek 2kw23 w gospodarce.

 • W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 1,2%r/r, poniżej oczekiwań (+1,8%), po spadku o 1,5%r/r w marcu. Najsłabiej wygląda budowa budynków (spadek o 6,4%r/r). To konsekwencja ciągle trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Dane koniunkturalne oraz np. raporty notowanych deweloperów sugerują, że po fatalnym przełomie roku popyt na mieszkania się odbija. Problemem jest jednak duża liczba mieszkań w ofercie, których budowa rozpoczęła się jeszcze w 1poł22. Najprawdopodobniej nawet przy poprawie popytu pokryją go na około rok. Dlatego deweloperzy kończą już rozpoczęte projekty ale nie zaczynają nowych.
 • Lepiej wygląda natomiast budowa obiektów inżynierii lądowej (+4,8%r/r) oraz roboty specjalistyczne (+7,0%r/r). Tu najprawdopodobniej obserwujemy efekty kończenia inwestycji publicznych w ostatnim roku rozliczeniowym starego budżetu UE. Ogólny obraz branży budowlanej pozostaje niekorzystny. Na tym tle wybijają się jednak wybrane obszary, jak budowa centrów logistycznych i hal magazynowych.
 • Komplet miesięcznych danych za kwiecień (przemysł, handel, budownictwo) rysuje niemrawy obraz początku 2kw23. Jednocześnie wzrost PKB w 1kw23 zaskoczył nas pozytywnie. W całym roku wzrost gospodarczy szacujemy na ok. 1%.

NBP: Obietnice wyborcze PO bardziej proinflacyjne niż propozycje PiS.

 • Wpływ dotychczasowych propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na inflację to 0,1pp w 2024 i 0,3pp w 2025, a pomysłów Platformy Obywatelskiej (PO) to odpowiednio 0,3pp i 0,8pp – poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) A. Glapiński, powołując się na wyliczenia banku centralnego. NBP szacuje, że w latach 2024-25 propozycje PiS kosztowałyby sektor finansów publicznych PLN26-27mld (0,7% PKB), a pomysły PiS PLN88-93mld (2,4% PKB) rocznie.
 • Główne elementy zapowiedzi PiS to: (1) podniesienie świadczenia 500+ do PLN800 od początku 2024, (2) rozszerzenie od przyszłego roku programu bezpłatnych wybranych leków na dzieci i młodzież oraz osoby w wieku 65-75lat, (3) bezpłatne przejazdy autostradami dla pojazdów osobowych oraz (4) wsparcie zakupu pierwszego mieszkania przez państwo (kredyt 2%). Kolejne pomysły mają zostać przedstawione w czerwcu i wrześniu.
 • Propozycje PO obejmują: (1) podwojenie kwoty wolnej w PIT do PLN60tys., (2) waloryzację świadczenia 500+ już od 1 czerwca 2023, (3) szerszy zakres wsparcia polityki mieszkaniowej, (4) wprowadzenie świadczenia „babciowego” (dla matek dzieci do lat 3 wracających na rynek pracy) oraz (5) finansowanie całości absencji chorobowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

MF: Umocnienie PLN nie jest nadmierne.

 • Nie mamy do czynienia ze zbyt dużą aprecjacją złotego – powiedziała minister finansów M. Rzeczkowska. Dodała, że kurs wraca do poziomów sprzed inwazji Rosji na Ukrainę, a Ministerstwo Finansów (MF) nie jest obecne na rynku walutowym.

BGK wyemituje dziś euroobligacje w JPY.

 • Na dziś Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapowiada emisję euroobligacji na rynku japońskim na kwotę JPY93mld, oprocentowanych w wysokości 1,11%. Środki z emisji mają zasilić Fundusz Pomocy, który ma finansować wsparcie dla Ukrainy w związku z inwazją Rosji.

Na jutrzejszej aukcji MF wyemituje obligacje za PLN4-7mld.

 • Na jutrzejszym przetargu Ministerstwo Finansów planuje zaoferować do sprzedaży papiery o wartości PLN4-7mld. W miesięcznym planie podaży deklarowano ofertę w wysokości PLN4-8mld. Sprzedawane będą 2-, 5- i 10-letnie benchmarki oraz jedna seria obligacji zmiennokuponowych.

Komentarz rynkowy

€/US$ znów niżej, ale €/PLN też.

 • Fatalne PMI z europejskiego przemysłu pomogły wczoraj znów sprowadzić parę €/US$ poniżej 1,08. Nie przeszkodziło to jednak w dalszym umocnieniu złotego, chociaż w niewielkiej skali. Para €/PLN dziś rano waha się przy 4,49.
 • Na amerykańskim rynku długu wczoraj miały miejsce spadki rentowności o 5-7pb. Mimo rozczarowania danymi z Europy, niemieckie obligacje zakończyły wtorek prawie bez zmian. Długie SPW osłabiły się wczoraj o około 5pb. Na krótkim końcu zmiany były minimalne mimo kolejnych słabych danych z kraju.

€/US$ powinien przejść w trend boczny, €/PLN kontynuować spadek.

 • Najważniejsze dane w tym tygodniu już za nami. Teraz rynek powinien skupić się na rozmowach o limicie zadłużenia w USA i ryzyku przestoju sektora publicznego. Naszym zdaniem €/US$ utrzyma się blisko obecnych poziomów jeszcze kilka dni i  w dalszej perspektywie powróci do wzrostu. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy również naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Oczekujemy, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je jeszcze podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej.
 • W drugiej połowie tygodnia para prawdopodobnie znów przetestuje tegoroczne dołki na 4,47-48. Po ostatnim umocnieniu PLN przestał być niedowartościowany, a pewien niepokój inwestorów może budzić zbliżająca się opinia TSUE ws kredytów frankowych czy kolejne rządowe obietnice wydatkowe. Nie można jednak wykluczyć, że uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych.

Rynki długu nadal liczą na szybkie porozumienie dot limitu zadłużenia w USA.

 • Rynek długu relatywnie dobrze zniósł słabe PMI z Europy. Inwestorzy nadal wierzą w szybkie porozumienie dotyczące limitu zadłużenia w USA. Dodatkowo ostatnie wzrosty rentowności postrzegamy jako sygnał, że rynki finansowe rozstają się ze scenariuszem credit crunchu i recesji. W drugiej połowie tygodnia powinno to podtrzymać rentowności w USA i Niemczech blisko obecnych poziomów. Umocnienie długu może przyspieszyć gdyby okazało się, że rozmowy nad limitem zadłużenia w USA przeciągną się, ale w warunkach wojny jaką prowadzi USA możliwe jest szybsze porozumienie niż w 2011.
 • Po dwóch dniach przerwy presja na SPW powróciła. Sytuacja na rynkach bazowych powinna krajowy dług stabilizować, ale w przyszłym miesiącu poznamy jednak kolejne zapowiedzi wydatków socjalnych ze strony rządu. Dlatego w najbliższych tygodniach krajowy dług powinien przeciętnie radzić sobie gorzej niż krzywa niemiecka.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.