Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Odliczanie do 1 czerwca w USA. FOMC podzielony odnośnie dalszych podwyżek w USA. Wysoki wzrost inwestycji dużych polskich firm w 1kw23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Departamentowi Skarbu może zabraknąć środków już 1 czerwca.

 • Według Sekretarza Skarbu Janet Yellen w przypadku braku politycznego porozumienia budżetowego w USA skarbowi państwa może zabraknąć środków już 1 czerwca.
 • Yellen powiedziała, że nie widzi dużego prawdopodobieństwa, aby dostępne zasoby wystarczyły na obsługę wszystkich zobowiązań federalnych do połowy czy końca czerwca. Stwierdziła, że jej departament nie jest zaangażowany w planowanie scenariusza niewypłacalności. Yellen wkrótce poinformuje Kongres o stanie finansów federalnych.

Fed: Minutes z majowego posiedzenia wskazuje na podział wśród członków FOMC odnośnie dalszych podwyżek.

 • Protokół z posiedzenia Fed z 2-3 maja, na którym podniesiono stopy procentowe o 25pb, wskazuje na wyraźny podział wśród członków FOMC odnośnie konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych. Według Minutes decydenci podkreślali podwyższoną niepewność w gospodarce i  w kwestii perspektyw inflacji. Niektórzy wyrazili obawy o zbyt powolny spadek inflacji do celu 2%, m.in. z powodu wyższych od oczekiwań wydatków konsumpcyjnych i napiętego rynku pracy, co uzasadniałoby dodatkowe zaostrzenie polityki pieniężnej.
 • Jednakże kilku członków uznało, że dalsze zacieśnienie może nie być konieczne i należy ściśle monitorować napływające dane. Kilku członków wskazało na możliwe dalsze zaostrzenie warunków kredytowych przez banki, które będzie sprzyjać dochodzeniu rynków do równowagi. Towarzyszy temu jednak podwyższona niepewność. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Fed J. Powell, co sugeruje, że jest on w obozie opowiadającym się za pauzą w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.
 • Członkowie Fed uznali podniesienie limitu zadłużenia w USA jako kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej. Według członków FOMC, amerykański system bankowy pozostaje silny i odporny.
 • Najbliższe posiedzenie FOMC jest zaplanowane na 13-14 czerwca i zostanie wówczas opublikowana aktualizacja projekcji makroekonomicznych. Rynki finansowe wyceniają obecnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed w czerwcu na około 30%, ale mocno waha się ono w ostatnich tygodniach. Z kolei prawdopodobieństwo podwyżki w lipcu wyceniane jest na około 65%. Decyzje Fed będą zależeć od napływających w najbliższych tygodniach danych o inflacji, koniunkturze i kredycie.

Niemcy: Majowy Ifo poniżej oczekiwań.

 • Indeks wyprzedzający koniunktury Ifo spadł w maju do 91,7pkt. z 93,4pkt. w kwietniu i przy konsensusie 93pkt. Indeks sporządzany jest na podstawie badań 9tys. firm z różnych branż – przetwórstwa, usług i budownictwa. Obniżył się zarówno indeks oczekiwań (do 88,6pkt. z 91,7pkt. miesiąc wcześniej), jak i indeks ocen sytuacji bieżącej (do 94,8pkt. z 95,1pkt. w kwietniu).
 • Koniunktura gospodarcza w Niemczech pozostaje słaba, choć mocno zróżnicowana sektorowo – silna w usługach, bardzo słaba w przemyśle, co potwierdzają także dane PMI. Popyt wewnętrzny w Niemczech skupiony na usługach, a nie towarach, może być wyzwaniem dla polskich eksporterów.

Wiadomości krajowe

Wyniki finansowe przedsiębiorstw nadal korzystne.

 • Wynik finansowy brutto przedsiębiorstw niefinansowych w 1kw23 wyniósł PLN73,0mld i był o 1,0% wyższy niż w 1kw22. Przychody ogółem wzrosły o 18,0%r/r, jednak jeszcze wyższy wzrost odnotowano w przypadku kosztów, które były o 19,1%r/r wyższe niż przed rokiem. Wyniki na sprzedaży i operacjach finansowych pogorszyły się, natomiast poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Zwraca uwagę wyraźny wzrost strat netto (57,9%r/r). Wskaźnik poziomu kosztów wzrósł w 1kw23 do 94,5% przychodów z 93,6% w 1kw22. Pogorszyły się wskaźniki rentowności i płynności finansowej.
 • Punktem uwagi są jednak inwestycje, nakłady badanych przedsiębiorstw zwiększyły się o 7,2%r/r w ujęciu realnym, co pozwala optymistycznie patrzeć na początek 2023 w zakresie aktywności inwestycyjnej. Największy wzrost odnotowano w wydatkach na środki transportu (15,1%r/r), zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi zwiększyły się o 5,9%r/r, a nakłady na budynki budowle o 4,9%r/r.
 • Podobnie jak we wcześniejszych miesiącach wydatki inwestycyjne są skupione głównie w firmach wytwarzających energię (wzrost o 59,4%r/r) oraz sektor górniczy (wzrost o 55,0%r/r). Wyższy od spodziewanego wzrost inwestycji firm jest jednym z powodów wyższego od naszych prognoz wyniku PKB w 1kw23. Szczegółowe dane o strukturze wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale tego roku poznamy 31 maja.

KE rekomenduje Polsce pilne wypełnienie kamieni milowych KPO i ograniczenie wydatków w 2024.

 • Komisja Europejska (KE) rekomenduje Polsce redukcję deficytu przez wycofanie wsparcia związanego z energią, a także ograniczenie nominalnego wzrostu wydatków pierwotnych netto w 2024 do maksymalnie 7,8% - wynika z oceny polskiego Programu Konwergencji na 2023. Komisja wzywa także do pilnego wypełnienia kamieni milowych Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

MF: Założenia makro do budżetu spójne z APK.

 • Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu na 2024 nie będą się mocno różnić od tych, które zostały przedstawione w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) – powiedział wiceminister finansów A. Soboń. We wspomnianym dokumencie założono wzrost PKB w 2024 na poziomie 2,9% i wzrost cen konsumenckich (CPI) o 6,5%. Nasze aktualne prognozy na 2024 to odpowiednio 2,4% (PKB) i 6,7% (CPI).

Poprawa nastrojów konsumenckich i dalszy spadek oczekiwań inflacyjnych.

 • Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) poprawił się w maju do -29,9pkt z -32,2pkt w kwietniu, a wskaźnik wyprzedzający (WWUK) do -15,3pkt. z -19,7pkt miesiąc wcześniej. Nadal wyraźnie obniża się wskaźnik oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych. W maju wskaźnik oczekiwanej w ciągu najbliższych 12 miesięcy inflacji wyniósł 14,5pkt., wobec 18,9pkt w kwietniu. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do +100. Dodatnia wartość oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen na tymi, którzy oczekują ich spadku.

Podaż pieniądza wzrosła w kwietniu o 6,7%r/r.

 • Podaż pieniądza (M3) zwiększyła się w kwietniu o 6,7%r/r (ING: 6,8%; konsensus: 6,6%), po wzroście o 6,5%r/r w marcu. W ujęciu transakcyjnym (po wyeliminowaniu zmian z tytułu wyceny) wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,5%r/r, a depozytów firm o 13,8%r/r, wobec odpowiednio 9,4% i 12,5% w marcu. W tym samym ujęciu wartość portfela kredytów dla gospodarstw domowych skurczyła się o 4,7%r/r, a kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 4,2%r/r, wobec odpowiednio -5,0% i +7,3% miesiąc wcześniej.

Komentarz rynkowy

€/US$ kontynuuje spadek, €/PLN znów powyżej 4,50.

 • Kurs €/US$ dotarł wczoraj do 1,0750. Dolar kontynuuje umocnienie po ostatnich PMI z Europy, sugerujących dalsze pogorszenie koniunktury w przemyśle. Mocniejszy dolar nie zahamował spadku €/PLN, który wczoraj testował poziomy niższe od 4,50, chociaż ostatecznie para nie odsunęła się od 4,50 znacząco i dziś rano jest na 4,51.
 • Na amerykańskim rynku długu nastąpiły wzrosty rentowności o 5-8pb (więcej na krótkim końcu). Bund zakończył dzień praktycznie bez zmian, a niemiecka 2latka 3pb wyżej. Za to uspokoiła się sytuacja na SPW – na całej krzywej zmiany rentowności były minimalne.

Spadek €/US$ powinien hamować.

 • Coraz bardziej realne jest przeciągnięcie się rozmów nad limitem zadłużenia w USA. Powinno to zahamować spadek €/US$, szczególnie, że najważniejsze w tym tygodniu dane z głównych gospodarek są już za nami. Naszym zdaniem €/US$ utrzyma się blisko 1,0750-1,08 jeszcze kilka dni i  w dalszej perspektywie powróci do wzrostu. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy również naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je nadal podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
 • Wczorajszy wzrost na €/PLN prawdopodobnie nie potrwa długo. Para już kilkakrotnie wracała ponad 4,50 ale za każdym razem gdy tylko €/US$ się stabilizował, to powracała do spadku. Dlatego na przełomie tygodnia para prawdopodobnie znów przetestuje tegoroczne dołki na 4,47-48. Po ostatnim umocnieniu PLN przestał być niedowartościowany, a pewien niepokój inwestorów może budzić zbliżająca się opinia TSUE ws kredytów frankowych, czy kolejne rządowe obietnice wydatkowe. Możliwe jednak, że uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych, wciąż widać napływ kapitału do Polski który może mieć charakter spekulacyjny związany z wyborami, ale również mogą to być środki przedsiębiorstw związane z lokowanie inwestycji na wschodniej flance Nato. Nie widzimy nowego kapitału na rynku długu.

Wzrosty rentowności powinny hamować.

 • Na przełomie tygodnia wzrosty rentowności w USA i Niemczech powinny wyhamować. Ostatnie dane z Europy rozczarowują, a optymizm co do szybkiego porozumienia dotyczącego limitu zadłużenia w USA powinien gasnąć. Inwestorzy przestają jednak obawiać się credit crunchu i recesji. Dlatego na większe umocnienie długu nie liczymy. Umocnienie długu może przyspieszyć gdyby okazało się, że rozmowy nad limitem zadłużenia w USA przeciągną się, ale w warunkach wojny jaką prowadzi USA możliwe jest szybsze porozumienie niż w 2011.
 • Uważamy, że sytuacja na rynkach bazowych powinna stabilizować krajowy dług w najbliższych dniach. W połowie czerwca poznamy jednak kolejne zapowiedzi wydatków socjalnych ze strony rządu, te opozycyjne są również wysokie. Dlatego w najbliższych tygodniach krajowy dług powinien przeciętnie radzić sobie gorzej niż krzywa niemiecka, wciąż nie widzimy napływu kapitału na rynek długu pomimo umocnienia PLN.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.