Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Porozumienie budżetowe w USA bliżej. Rynki długu bardziej przejęte inflacją niż spowolnieniem gospodarczym na świecie.

Wiadomości zagraniczne

USA: Wciąż brak porozumienia w sprawie podniesienia limitu zadłużenia, ale jest postęp rozmów i szanse na ponadpartyjne głosowanie wbrew opiniom skrajnych frakcji we własnej partii.

 • Negocjatorom Partii Republikańskiej i Białego Domu nadal nie udało się zawrzeć porozumienia o podniesieniu pułapu zadłużenia – poinformował przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA K. McCarty. Jednak jest postęp rozmów i szanse na kompromis.
 • O ile strony nie dojdą do porozumienia do 1 czerwca, to kraj może stanąć w obliczu ryzyka bankructwa, gdyż agencje federalne nie będą miały środków na regulowanie bieżących zobowiązań.
 • Prezydent J. Biden zapewnił, że do niewypłacalności nie dojdzie, a rozmowy z Republikanami „są produktywne”. Republikanie domagają się głębokich cięć wydatków budżetowych, w tym na programy socjalne, na co nie chce się zgodzić administracja prezydenta.
 • Porozumienie idzie m.in. w kierunku wyłączenie z limitów długu wydatków na cele militarne ale też utrzymania niektórych wydatków socjalnych w najbliższym czasie.

USA: Rewizja w górę szacunku PKB za 1kw23. Niższy od oczekiwań poziom nowych wniosków o zasiłek w ostatnim tygodniu.

 • PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w 1k23 o 1,3%kw/kw w ujęciu zannualizowanym, wobec szacowanego wcześniej wzrostu o 1,1%kw/kw. W 4kw22 odnotowano wzrost o 2,6%kw/kw. W 1kw23 konsumpcja prywatna wzrosła o 3,8%kw/kw.
 • Natomiast liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wyniosła 229tys., wobec 242tys. tydzień wcześniej (po korekcie) i konsensusu na poziomie 245tys. Amerykański rynek pracy pozostaje napięty.

USA: Liczba umów na sprzedaż domów bez zmian w kwietniu.

 • Liczba umów na sprzedaż domów nie zmieniła się w kwietniu w USA wobec marca, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 1,0%m/m. W marcu odnotowano spadek o 5,2%m/m. Kondycja rynku pracy poprawiła się w stosunku do końca 2022 roku, co zmniejsza obawy recesyjne.

Dziś inflacja PCE w USA za kwiecień.

 • Dziś poznamy dochody i wydatki konsumentów w USA oraz inflację PCE za kwiecień (nasza prognoza jest zgodna z konsensusem 0,4%m/m wzrostu konsumpcji oraz 0,3%m/m wzrost bazowego PCE, podobnie jak w marcu). Zostaną opublikowane również zapasy hurtowników i zamówienia na dobra trwałe za kwiecień.
 • Ogólny obraz amerykańskiej gospodarki w 2kw23 jest lepszy od oczekiwań z przełomu roku. Spodziewane silne spowolnienie / recesja wywołana problemami w sektorze bankowym, czy wcześniejszymi podwyżkami stóp Fed nie materializuje się na razie. Dlatego rynek zaczął wyceniać jeszcze jedną podwyżkę stóp (w lipcu) na ponad 60%.

Węgry: Blokada środków z UE nie ma limitu czasowego.

 • Unijny komisarz ds. budżetu Johannes Hahn stwierdził, że procedura praworządności, w wyniku której Komisja Europejska wstrzymuje miliardy euro z unijnych funduszy dla Węgier, nie ma ograniczeń czasowych i może zostać zakończona nawet później niż po powołaniu nowej KE po europejskich wyborach w 2024.

UE przedłuża zwolnienie ukraińskich produktów rolnych z ceł na kolejny rok.

 • Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj porozumienie, które wydłuża do czerwca 2024 zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do UE, w tym na produkty rolne. Propozycja została poparta przez wszystkie kraje członkowskie z wyjątkiem Węgier, które wstrzymały się od głosu. Przedłużono także ramy prawne, które pozwalają na uruchomienie klauzuli bezpieczeństwa, aby utrzymać zakaz importu na pszenicę, kukurydzę, rzepak i ziarno słonecznikowe.

Turcja: Trzecie kolejne posiedzenie bez zmian stóp.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 8,5%. Także podczas dwóch poprzednich posiedzeń stopy również pozostały bez zmian. Trzy posiedzenia wcześniej bank centralny obniżył stopy o 50pb, a  w 2poł22 łącznie o 500pb.
 • Bank centralny podał w komunikacie, że nastawienie w polityce monetarnej jest obecnie adekwatne do otoczenia makro po trzęsieniu ziemi. W komunikacie dodano, że warunki finansowe powinny pozostawać wspierające. Punktem uwagi rynków finansowych są niedzielne wybory, w przypadku reelekcji obecnego prezydenta ewentualne zmiany w banku centralnym i ministerstwach gospodarczych.

Wiadomości krajowe

Głębszy od oczekiwań spadek stopy bezrobocia w kwietniu.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w kwietniu do 5,2% (ING i konsensus: 5,3%) z 5,4% w marcu. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy obniżyła się o 25tys. osób. Skala spadku liczby bezrobotnych była w ubiegłym miesiącu zbliżona do naszych oczekiwań, natomiast głębszy od szacunków spadek stopy bezrobocia wynikał z większej liczby osób aktywnych zawodowo.
 • Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 1kw23 stopa bezrobocia wyniosła 2,9% tj. tyle samo co w 4kw23, pozostając na jednym z najniższych poziomów w krajach Unii Europejskiej (UE). Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 58,4%, wobec 58,2% w ostatnim kwartale ubiegłego roku, a wskaźnik zatrudnienia podniósł się do 56,7% z odpowiednio 56,5%.

RPP: Obniżki stóp NBP możliwe w listopadzie lub grudniu – I. Dąbrowski.

 • Pod koniec roku, w listopadzie lub grudniu, może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych – uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) I. Dąbrowski. Dodał, że decyzja nie będzie pochopna, a kluczowe będą dane, które spłyną po wakacjach. Członek Rady zwrócił uwagę (podobnie jak my), że spadek inflacji z 18% do 7-8% jest dużo łatwiejszy niż z 8% do 3,5%, dlatego na spadek inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) potrzeba będzie do ośmiu kwartałów.
 • Odnosimy wrażenie że banki centralne innych krajów komunikują odwrotne podejście, tj. większą od oczekiwań uciążliwość wysokiej inflacji i konieczność utrzymania a nawet podwyżek stóp ponieważ obecnie spowolnienie gospodarcze jest zbyt małe aby pozwolić zapanować nad długoterminowym zagrożeniem inflacyjnym, np. krzywa dochodowości w USA wycenia 60% szans na podwyżkę w lipcu, czeski bank centralny komunikuje, że obecnie zakres wybory to podwyżka albo niezmienione stopy, a krzywa dochodowości w UK po danych inflacyjnych ponownie wycenia podwyżki stóp, w obu krajach tj. UK i Czechach recesja konsumpcji trwa znacznie dłużej niż w Polsce a obraz inflacyjny jest wciąż niezadowalający dla banków centralnych.

MF: Po kwietniu deficyt budżetu państwa wynosi PLN10mld.

 • W okresie styczeń-kwiecień 2023 deficyt budżetu państwa w ujęciu kasowym wyniósł PLN10mld. Po marcu deficyt wynosił PLN11,8mld, co oznacza, że w kwietniu budżet zamknął niewielką nadwyżką. W pierwszych 4 miesiącach br. dochody z VAT wzrosły o 6,4%r/r (PLN5,1mld), a  z CIT o 2,0%r/r (0,4mld), natomiast dochody z PIT spadły o 36,2% (PLN9,2mld) z powodu podwyższonych zwrotów podatkowych w rozliczeniu rocznym.

Utrzymuje się popyt na POLGBs na rynku pierwotnym.

 • Na wczorajszym przetargu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o wartości PLN7,4mld, przy popycie na poziomie PLN8,2mld. Największy udział w sprzedaży miały 5-letnie benchmarki. Po wczorajszej aukcji stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych w 2023 wzrósł do 85%.

Rząd planuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

 • Ministerstwo zdrowia zwiększa finansowanie służby zdrowia o PLN15mld rocznie, z czego PLN7mld zostanie przeznaczone na wzrost minimalnych wynagrodzeń – powiedział minister A. Niedzielski.

Komentarz rynkowy

€/US$ i €/PLN w trendzie bocznym, osłabienie długu.

 • Kurs €/US$ wczoraj kontynuował umocnienie poniżej 1,0750. Dziś rano para wróciła jednak prawie do otwarcia przy tym poziomie. Stabilizujący się dolar wyhamował też presję na wzrost €/PLN. Wczoraj para wahała się lekko ponad 4,50.
 • Na rynkach długu trwały wczoraj wzrosty rentowności. Krzywa Treasuries podniosłą się o 6pb na długim końcu i aż 15pb na krótkim. Odbyło się to mimo ciągłego braku porozumienia dotyczącego limitu zadłużenia w USA, chociaż rosną szanse na kompromis. W Niemczech wzrosty rentowności były mniejsze, mniej więcej równolegle o 6-7pb. W ślad za krzywą niemiecką osłabiły się również SPW, także w podobnej skali.

€/US$ powinien przejść w trend boczny.

 • W naszej ocenie przeciąganie się rozmów nad limitem zadłużenia w USA powinno to zahamować spadek €/US$, przynajmniej na przełomie tygodnia. Publikowane dziś dane z USA są raczej drugorzędne, a  w poniedziałek na szeregu ważnych rynków, w tym USA, jest święto. Naszym zdaniem, €/US$ utrzyma się blisko 1,0750-1,08 jeszcze kilka dni i  w dalszej perspektywie powróci do wzrostu. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je nadal podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-1,20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
 • Wzrost na €/PLN na razie wyhamował. Para €/PLN już kilkakrotnie wracała ponad 4,50, ale za każdym razem gdy tylko €/US$ się stabilizował, to powracała do spadku. Dlatego w przyszłym tygodniu kurs prawdopodobnie znów przetestuje tegoroczne dołki na 4,47-4,48. Po ostatnim umocnieniu PLN przestał być niedowartościowany, a jakiś niewielki niepokój inwestorów może budzić zbliżający się werdykt TSUE ws kredytów frankowych, czy kolejne rządowe obietnice wydatkowe, chociaż te bardziej szkodzą rynkowi długu niż PLN. Możliwe jednak, że uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych. Inwestorzy mogą też mieć nadzieje na zmianę rządu po wyborach i szybkie odblokowanie KPO.

SPW na razie w ślad za Bundem, ale ryzyka wydatkowe pozostają.

 • Na przełomie tygodnia wzrosty rentowności szczególnie w Niemczech powinny wyhamować. Ostatnie dane z Europy rozczarowują. Inwestorzy przestają jednak obawiać się credit crunchu i recesji a dane inflacyjne z gospodarek rozwiniętych wskazują, że dotychczasowe spowolnienie gospodarcze jest zbyt małe aby zapanować nad inflacją. Dlatego na większe umocnienie długu nie liczymy. Umocnienie długu może przyspieszyć, gdyby okazało się, że rozmowy nad limitem zadłużenia w USA się przeciągną.
 • Krajowy rynek powinien w najbliższych dniach śledzić zachowanie Bunda. Najważniejsze dane krajowe z tego miesiąca są już za nami. W połowie czerwca poznamy jednak kolejne zapowiedzi wydatków socjalnych ze strony rządu, te ze strony opozycji są również wysokie. Dlatego w najbliższych tygodniach krajowe obligacje powinny radzić sobie gorzej niż krzywa niemiecka, wciąż nie widzimy napływu kapitału na rynek długu pomimo umocnienia PLN.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.