Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Porozumienie w sprawie limitu zadłużenia w USA. Dalszy spadek krajowej inflacji i powrót spekulacji o obniżkach stóp w 2023.

  • Demokraci i Republikanie osiągnęli podczas weekendu porozumienie w sprawie limitu zadłużenia. Prezydent Biden powiedział, że jest ono gotowe do głosowania w Kongresie. Porozumieniu przeciwna jest skrajna flanka Republikanów. Po jego zatwierdzeniu przez Kongres (głosowanie w środę), USA unikną ryzyka niewypłacalności. Wcześniej Departament Skarbu ostrzegł, że przy braku porozumienia, środków mogło wystarczyć do 5 czerwca.
  • Porozumienie przewiduje zamrożenie limitu zadłużenia do stycznia 2025 roku, ograniczenie wydatków budżetowych w latach 2024 i 2025, wykorzystanie funduszy na walkę z Covidem, przyspieszenie wydawania pozwoleń na niektóre projekty energetyczne i wprowadzenie warunków dotyczących pracy w programach pomocy żywnościowej dla ubogich.
  • Prognozujemy, że ceny konsumpcyjne (CPI) wzrosły o ok. 13%r/r po 14,7%r/r w kwietniu, przy dalszym spadku cen paliw i nośników energii (m/m) i nieznacznym wzroście cen żywności względem kwietnia. Według naszych szacunków maj przyniósł nieznaczny spadek inflacji bazowej (CPI z wyłączeniem cen żywności i energii).
  • Dostępne dane wysokiej częstotliwości sugerują, że 1kw23 przyniósł dalszy spadek konsumpcji w ujęciu rocznym, wciąż rosnące inwestycje, dodatni wkład wymiany handlowej z zagranicą i negatywny wpływ zmiany stanu zapasów. Według wstępnego szacunku GUS w 1kw23 PKB był o 0,2% niższy niż w 1kw22.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki