Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Rynki wyceniają podwyżki stóp Fed i EBC w czerwcu. RPP nadal podzielona w kwestii obniżek stóp w 2023.

Wiadomości zagraniczne

Fed: Inflacja wyżej niż być powinna.

 • Prezes Fed Chicago Austan Goolsbee powiedział, że inflacja jest wciąż wyżej niż być powinna. Dodał, że w ramach podwójnego mandatu Fed (maksymalizacja zatrudnienia i stabilizacja cen), Fed ma dobre wyniki w tym pierwszym, ale inflacja jest za wysoka. Po danych z końca ubiegłego tygodnia (wydatki konsumentów i wzrost deflatora PCE w kwietniu), instrumenty rynkowe wyceniają 25pb podwyżkę na czerwcowym posiedzeniu FOMC z ponad 60% prawdopodobieństw4em.

EBC: Blisko końca cyklu zacieśniania, ale…

 • Prezes Banku Hiszpanii Pablo Hernandez de Cos powiedział, że EBC jest bliski docelowego poziomu stóp, ale ma jeszcze trochę do zrobienia, aby mieć inflację pod kontrolą. W tym tygodniu poznamy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej w strefie euro za maj. W kwietniu wyniosła 7%r/r. Konsensus zakłada spadek do 6,5% w maju.
 • Natomiast Prezes Banku Irlandii Gabriel Makhlouf stwierdził, że liczy jeszcze na dwie podwyżki stóp procentowych EBC, prawdopodobnie w czerwcu i lipcu. Według niego, EBC może osiągnąć cel inflacyjny bez recesji ze względu na solidny rynek pracy i generalnie umiarkowaną presję płacową w strefie euro, choć jest to problematyczne w niektórych krajach.

Dziś dane z rynku nieruchomości w USA.

 • Dziś poznamy odczyt indeksu cen nieruchomości S&P/Case-Shiller (nasza prognoza -0,2%m/m, konsensus -0,1%, poprzednio +0,1%) oraz indeksu cen domów jednorodzinnych FHFA za marzec. Zostanie opublikowany również indeks zaufania konsumentów Conference Board za maj (nasza prognoza 100pkt., konsensus 99,8pkt., poprzednio 101,3pkt.). Przewidziane jest także wystąpienie prezesa Fed Richmond T. Barkina.

Wiadomości krajowe

RPP: W 2023, a może i  w 2024 nie będzie miejsca na obniżki stóp – L. Kotecki.

 • Wydaje mi się, że w tym roku nie będzie miejsca na obniżkę stóp procentowych i boję się, że w 2024 może być podobnie – powiedział L. Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zdaniem Koteckiego w maju inflacja obniżyła się do ok. 13%, wg projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) do końca 2025 nie wraca do celu.

RPP: Rośnie prawdopodobieństwo obniżek stóp w 2023 – G. Masłowska.

 • Prawdopodobieństwo rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych staje się coraz większe, czemu pomaga umocnienie złotego – uważa G. Masłowska z RPP. Dodała, że pod koniec roku inflacja powinna się obniżyć poniżej 10%. Zdaniem Masłowskiej należy minimalizować koszty dochodzenia do celu inflacyjnego, a polityka pieniężna powinna być elastyczna.

W 2023 firmy zakładają utrzymanie inwestycji na poziomie z 2022.

 • W tym roku przedsiębiorstwa zakładają utrzymanie inwestycji na poziomie z roku ubiegłego – wynika z poszerzonego badania koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W zależności od badanego sektora na taki scenariusz wskazuje od 42,2% firm (przetwórstwo) do 59,5% przedsiębiorstw (handel hurtowy). Najbardziej pesymistyczne nastroje panują w budownictwie, gdzie 40,7% ankietowanych wskazuje na spadek poziomu inwestycji. GUS odnotował że w przypadku wszystkich sektorów gospodarki skłonność do inwestycji rośnie wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą pracujących.

BIEC: W maju koniunktura gospodarcza bez zmian względem kwietnia.

 • Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) utrzymał się w maju na poziomie z kwietnia – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). W ocenie BIEC oznacza to, że gospodarka utknęła w okolicach niskiego tempa wzrostu i nie widać obecnie impulsów odbicia. Podkreślono, że odbywa się to w warunkach bardzo wysokiej inflacji, która w najbliższym czasie będzie nadal ograniczała wzrost gospodarczy.

BGK odwołuje przetarg planowany na 31 maja.

 • Zaplanowany na 31 maja przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 został odwołany – poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Komentarz rynkowy

Spadki rentowności i €/US$.

 • Chociaż poniedziałek nie przyniósł większych zmian na €/US$, to dziś rano para przełamała się poniżej 1,07, tj. najniżej od połowy marca. To najprawdopodobniej efekt rosnących oczekiwań na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed. Skala spadku €/US$ nie byłą jednak na tyle duża, aby znów osłabić waluty CEE. Widzieliśmy nawet lekką korektę po wzroście €/PLN z piątku – para cofnęła się z 4,53 do 4,52.
 • Na bazowych rynkach długu nastąpiło umocnienie / korekta po zeszłotygodniowej przecenie. Amerykańska 10latka zyskała 6pb, ale 2latka zakończyła dzień praktycznie bez zmian. Na niemieckim rynku umocnienie było większe - mniej więcej 6-7pb na całej krzywej. W ślad za tym zyskały też SPW i to w relatywnie dużej skali. Np. rentowność 10latki spadła o 10pb.

€/US$ powinien hamować spadek, a złoty stopniowo zyskiwać.

 • Próby wyłamania się €/US$ poniżej 1,07 nastąpiły nawet szybciej niż zakładaliśmy. Para najprawdopodobniej utrzyma się blisko tych poziomów lub lekko niżej przez większą część tygodnia. Dolara wspierają rosnące oczekiwania na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed (w VI lub VII). Powinny je podtrzymać, lub nawet wzmocnić, publikowane w tym tygodniu dane z USA, m.in. payrolls. Nadal jednak uważamy, że w dalszej perspektywie €/US$ wróci do wzrostu, gdyż obniżki stóp Fed i tak nastąpią wcześniej niż EBC. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je wciąż podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-1,20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
 • Na razie złoty radzi sobie relatywnie dobrze mimo niewielkiego spadku €/US$. O ile umocnienie dolara faktycznie wyhamuje blisko obecnych poziomów, to €/PLN powinien dość szybko wrócić poniżej 4,50, choć raczej jeszcze nie w tym tygodniu.
 • Według naszych szacunków złoty nie jest już niedowartościowany. Krajową walutę wspiera jednak nadwyżka w bilansie obrotów bieżących. Uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych. W połączeniu z nadziejami szybkie odblokowanie środków z KPO po wyborach może to jednak ściągnąć €/PLN bliżej 4,40 pod koniec roku, szczególnie przed wyborami.

CPI z kraju może nasilić stromienie krzywej.

 • Najprawdopodobniej wczorajsze spadki rentowności okażą się krótkotrwałe. Nie powinny ich wspierać ani bieżące dane (np. piątkowe payrolls), ani przesuwające się oczekiwania na kolejne posunięcia Fed. Dotychczasowe dane nie potwierdzają, aby w związku z napięciami w amerykańskim sektorze bankowym następował credit crunch, a dane z głównych gospodarek wskazują, że dotychczasowe spowolnienie gospodarcze jest zbyt małe aby zapanować nad inflacją. Zniknęło też ryzyko przestoju w amerykańskim sektorze publicznym.
 • Uważamy, że długie SPW powinny śledzić zachowanie krzywej niemieckiej. W kolejnych dniach sugeruje to raczej umiarkowane wzrosty rentowności. Prawdopodobnie przyspieszą one w czerwcu, gdy poznamy kolejne zapowiedzi wydatków socjalnych ze strony rządu. Te ze strony opozycji są również wysokie.
 • W tym tygodniu wyklarują się oczekiwania na krajowe dane za maj. Prawdopodobnie nadal słabo wypadać będą wydatki gospodarstw domowych, wspierając zakłady na dezinflację. Spodziewamy się też nieco głębszego niż rynek spadku CPI niż konsensus (do 13%r/r). Może to wywołać dalsze, choć przejściowe, umocnienie krótkiego końca.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.