Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Spadek nastrojów gospodarczych w USA, strefie euro i Chinach. W kraju dziś majowy szacunek CPI i dane o strukturze PKB w 1kw23.

Wiadomości zagraniczne

USA: Ceny nieruchomości w fazie stabilizacji.

 • Indeks cen nieruchomości S&P/Case-Shiller w 20 największych miastach USA spadł w marcu o 1,2%r/r, po 0,4% spadku miesiąc wcześniej, lecz lekko powyżej konsensusu zakładającego spadek o 1,7%. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły jednak o 0,5%m/m po wzroście o 0,4% miesiąc wcześniej.
 • Natomiast indeks cen domów jednorodzinnych FHFA wzrósł w marcu o 0,6%m/m po 0,7% wzrostu w lutym (korekta w górę z 0,5%), również powyżej konsensusu (+0,2%).

USA: Konsumenci amerykańscy w gorszych, ale wciąż niezłych, nastrojach w maju.

 • Indeks zaufania konsumentów Conference Board sięgnął w maju 102,3pkt, wyraźnie powyżej oczekiwań analityków na poziomie 99pkt.. Był to odczyt nieco słabszy niż w kwietniu (103,7pkt.), lecz po korekcie w górę z 101,3pkt.

Strefa euro: Zaskakujące wyraźne pogorszenie nastrojów w gospodarce w maju.

 • Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro ESI, raportowany przez KE na podstawie badań wśród 25tys. firm, spadł w maju do 96,5pkt. z 99,0pkt. w kwietniu i przy konsensusie 98,8pkt. Był to najniższy odczyt od listopada 2022. Wartość indeksu była m.in. wypadkową:
  • słabych nastrojów konsumentów (-17,4pkt.), zgodnie z oczekiwaniami,
  • pogorszenia nastrojów w przemyśle (-5,2pkt.), oczekiwano -4,0pkt.,
  • osłabienia koniunktury w usługach (+7,0pkt.), oczekiwano 10,3pkt.
 • Słaba koniunktura w maju, po ujemnym wzroście PKB w 1kw23 (po ostatnich rewizjach danych dla Niemiec w dół), oznacza małe szanse na ożywienie w 2kw23, choć wspiera procesy dezinflacyjne w Europie oraz przybliża oczekiwania na nieodległy szczyt stóp procentowych EBC.

Chiny: Zaskakujące osłabienie PMI w maju.

 • W maju osłabiły się przemysłowe i usługowe PMI, raportowane przez biuro statystyczne i Federację Logistyki. PMI w przemyśle spadł do 48,8pkt. z 49,2pkt. miesiąc wcześniej i przy oczekiwaniach na 49,5pkt. Natomiast PMI w usługach spadł do 54,5pkt. z 56,4pkt. w poprzednim miesiącu i przy konsensusie 55,2pkt. PMI Composite osiągnął w maju 52,9pkt. po 54,4 pkt. w kwietniu.
 • Dzisiejsze dane wskazują na raczej stopniowe ożywienie gospodarcze w Chinach po zniesieniu restrykcji epidemicznych pod koniec 2022. Jest to negatywna informacja dla koniunktury w gospodarce światowej w br., lecz osłabia presję na globalne ceny surowców, w szczególności energetycznych – ropy i gazu ziemnego.

Dziś majowa inflacja z największych gospodarek europejskich.

 • Dziś poznamy wstępny odczyt inflacji CPI za maj we Francji, Włoszech, Niemczech (nasza prognoza dla Niemiec 0,2%m/m i 6,5%r/r po 0,4%m/m i 7,2%r/r w kwietniu). Spodziewane są też wystąpienia przedstawicieli Fed (Bowman, Collins, Harker, Jefferson), dane o wakatach wg JOLTS w USA za kwiecień (nasza prognoza 9,350mln po 9,590mln w ujęciu zanualizowanym w marcu).

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy szacunek majowej inflacji oraz strukturę PKB w 1kw23.

 • Tradycyjnie przełom miesiąca przyniesie szacunek CPI (flash). Ponadto poznamy szczegółowe dane o strukturze PKB w 1kw23.
 • O 10:00 GUS przedstawi wstępny szacunek majowej inflacji. Prognozujemy, że ceny konsumpcyjne (CPI) wzrosły o 13%r/r, przy dalszym spadku cen paliw i nośników energii (m/m) i nieznacznym wzroście cen żywności względem kwietnia. Według naszych szacunków maj przyniósł nieznaczny spadek inflacji bazowej z wyłączeniem cen żywności i energii.
 • Także dziś ukażą się dane o strukturze wzrostu PKB w 1kw23. Dostępne dane wysokiej częstotliwości sugerują, że ubiegły kwartał przyniósł dalszy spadek konsumpcji w ujęciu rocznym, wciąż rosnące inwestycje, dodatni wkład wymiany handlowej z zagranicą i negatywny wpływ zmiany stanu zapasów. Według wstępnego szacunku GUS w 1kw23 PKB był o 0,2% niższy niż w 1kw22.

RPP: I.Dąbrowski widzi przestrzeń do obniżek stóp pod koniec roku.

 • W ocenie I. Dąbrowskiego z RPP jeżeli obecne procesy utrzymają się, to pod koniec roku może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp. Uważa on także że w maju inflacja mogła spaść poniżej 13% r/r.
 • Z kolei I.Duda z RPP uważa, że decyzję w sprawie obniżek stóp procentowych będzie można podjąć, gdy będzie widać trwały spadkowy trend inflacji i perspektywę szybkiego jej powrotu do celu Zdaniem Dudy inflacja bazowa powinna na koniec roku spaść na jednocyfrowe poziomy. Zwróciła również uwagę na spadek oczekiwań inflacyjnych konsumentów i firm, a także spadki cen producenta. Członkini RPP nie wskazuje na konkretny termin kiedy obniżki stóp mogłyby się rozpocząć.
 • W naszej ocenie przestrzeni do większych obniżek stóp w najbliższych miesiącach nie ma. O ile pierwszy z przedstawionych przez I. Dudę warunek (trwały spadkowy trend inflacji) może być spełniony, to zdecydowanie trudniej będzie o spełnienie drugiego, czyli perspektywę szybkiego powrotu inflacji do celu. Inflacja CPI co prawda spadnie najprawdopodobniej na jednocyfrowe poziomy, ale głownie przez trendy globalne. Powiązana z sytuacją krajową inflacja bazowa najprawdopodobniej utrzyma się na podwyższonym poziomie na długo. Nie wykluczamy jednak, że RPP może zdecydować się na kosmetyczne obniżki stóp pod koniec roku.

KE: Spadek nastrojów gospodarczych i wzrost oczekiwań inflacyjnych w maju.

 • Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) poprawił się w maju do 93,3pkt z 91,4pkt w kwietniu. Jednocześnie wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów wzrósł w maju do 26,7pkt z 22,1pkt w kwietniu.

Komentarz rynkowy

Gorsze nastroje na rynkach, €/PLN kontynuuje wzrost.

 • Kurs €/US$ utrzymał się wczoraj przy 1,07, ale zmienność pary wrosła. Prawdopodobnie pojawili się krótkoterminowi gracze liczący na korektę po sporym spadku €/US$, ale nie mieli siły aby przesunąć kurs wyżej. Znów jednak negatywnie odbiło się to na złotym – kurs €/PLN dotarł dziś rano do 4,5450, najwyżej od ponad tygodnia.
 • Na rynkach długu wtorek przyniósł spadki rentowności. Skala była nieco większa jak dzień wcześniej. Niemieckie obligacje zyskały od 7pb na długim końcu do 10pb na krótkim. W USA umocnienie było większe, od 10pb na długim końcu do 15pb na krótkim. Popyt na SPW nie był jednak tak mocny. Długie obligacje krajowe zakończyły dzień bez dużych zmian, krótkie 5pb mocniej.

€/US$ nadal w trendzie bocznym, €/PLN powinien się także stabilizować.

 • €/US$ utrzymał się wczoraj blisko 1,07 mimo pozytywnego dla dolara pogorszenia nastrojów na rynkach. Najprawdopodobniej krótkoterminowi inwestorzy próbują grać na korektę / wzrost pary, ale nie wspierają tego fundamenty (tj. oczekiwania na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed). Kurs powinien utrzymać się przy obecnych okolicach co najmniej do końca tygodnia, gdyż dolara wspierać powinny m.in. solidne payrolls. Nadal jednak uważamy, że w dalszej perspektywie €/US$ wróci do wzrostu, gdyż obniżki stóp Fed i tak nastąpią wcześniej niż EBC. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je wciąż podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-1,20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
 • Na razie na złotym odbija się ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach. Ale €/US$ jak na razie nie jest w stanie kontynuować spadku niżej. Sugeruje to, że ostatni wzrost €/PLN powinien okazać się krótkotrwały. Para najprawdopodobniej utrzyma się jednak powyżej 4,50 co najmniej do końca tygodnia.
 • Według naszych szacunków złoty nie jest już niedowartościowany. Krajową walutę wspiera jednak nadwyżka w bilansie obrotów bieżących. Uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych. W połączeniu z nadziejami szybkie odblokowanie środków z KPO po wyborach może to jednak ściągnąć €/PLN bliżej 4,40 pod koniec roku, szczególnie przed wyborami.

Rentowności wkrótce powrócą do wzrostów.

 • Nadal uważamy, że ostatnie umocnienie na rynkach długu będzie krótkotrwałe. Głównym powodem zakupów długu wydaje się ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach i odpływ środków z akcji. Dalszego umocnienia długu nie powinny też wspierać ani bieżące dane (np. piątkowe payrolls), ani przesuwające się oczekiwania na kolejne posunięcia Fed.
 • Słabsze zachowanie SPW z wczoraj to prawdopodobnie pokłosie ogólnego pogorszenia nastrojów na rynkach. Kiedy sytuacja unormuje się, SPW powinny znów śledzić sytuację na rynkach bazowych. W przypadku długiego końca sugeruje to stopniowy powrót do wyższych rentowności. Ten prawdopodobnie przyspieszy w czerwcu, gdy poznamy kolejne zapowiedzi wydatków socjalnych ze strony rządu. Te ze strony opozycji są również wysokie.
 • Dziś poznamy dane o PKB i CPI z kraju. Spodziewamy się nieco głębszego niż rynek spadku inflacji niż konsensus (do 13%r/r). W połączeniu z ogólnym pesymizmem co do sytuacji w krajowej gospodarce, szczególnie konsumpcji, powinno to wspierać umocnienie krótkiego końca.

 

Według wstępnego szacunku inflacja CPI spowolniła w maju do 13,0%r/r z miesiąc wcześniej, poniżej konsensusu (13,3%) z 14,7% w kwietniu. Stoi za tym przede wszystkim hamowanie cen

 

Prognozujemy, że ceny konsumpcyjne (CPI) wzrosły o 13%r/r, przy dalszym spadku cen paliw i nośników energii (m/m) i nieznacznym wzroście cen żywności względem kwietnia. Według naszych szacunków maj przyniósł nieznaczny spadek inflacji bazowej z wyłączeniem cen żywności i energii.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.