Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dzisiejsze payrolls w USA może przesądzić o podwyżce stóp Fed w czerwcu. PMI wskazuje na spadek kosztów i presji cenowej w polskim przetwórstwie.

Wiadomości zagraniczne

USA: Senat przegłosował ustawę o zawieszeniu limitu zadłużenia do stycznia 2025.

 • Wczoraj amerykański Senat przegłosował ustawę o zawieszeniu limitu zadłużenia do stycznia 2025, którą dzień wcześniej przyjęła Izba Reprezentantów, na bazie kompromisu politycznego wypracowanego podczas ostatniego weekendu. Ustawa zakłada cięcia niektórych wydatków socjalnych, na co naciskali Republikanie, ale z wyłączeniem wydatków zbrojeniowych. Ustawa została przegłosowana stosunkiem głosów 63:36, trafi teraz do podpisu przez prezydenta Bidena. Ustawa oddala ryzyko niewypłacalności USA.

USA: Bez większych zmian we wskaźnikach wyprzedzających.

 • Wczorajsze dane z gospodarki amerykańskiej miały stosunkowo małe znaczenie rynkowe, z odczytami bliskimi oczekiwaniom.
  • Indeks ISM w usługach spadł w maju do 46,7pkt. z 51,9pkt. w kwietniu, blisko konsensusu 47,0pkt. Finalny PMI w przemyśle (48,4pkt.) był bliski wartości wstępnej (48,5pkt.), poprzednio 50,2pkt.
  • W ostatnim tygodniu zarejestrowano nowych bezrobotnych przy konsensusie 235tys. i 230tys. w poprzednim tygodniu.
  • Liczba zapowiadanych zwolnień wyniosła wg firmy Challenger, Gray & Christmas wyniosła w maju 80,1tys. w porównaniu z 67tys. w poprzednim miesiącu. Była prawie 4-krotnie wyższa niż rok temu, głównie ze względu na niską bazę odniesienia.
  • Wczorajszy raport ADP o rynku pracy w oparciu o dane agencji zatrudnienia, przebił oczekiwania rynkowe – w maju powstało 278tys. nowych miejsc pracy przy konsensusie 170tys. Indeks niezbyt dokładnie wyprzedza zmiany w payrolls, jednak sugeruje raczej pozytywną niespodziankę.

Dziś payrolls za maj, który może przesądzić o podwyżce stóp Fed w czerwcu.

 • W dzisiejszym raporcie o rynku pracy payrolls w USA za maj prognozujemy, że powstało 195tys. nowych etatów w gospodarce poza rolnictwem, zgodnie z konsensusem, poprzednio 253tys. Dane ADP sygnalizują lepszy wynik.
 • Jeśli zrealizuje się lepszy odczyt od konsensusu, może to przechylić szalę na rzecz podwyżki stóp Fed w czerwcu. Po środowych komentarzach Jeffersona i Harkera z Fed o pauzie w cyklu podwyżek w czerwcu i ponownej ocenie w lipcu, instrumenty rynkowe wyceniają obecnie 25% prawdopodobieństwo na podwyżkę o 25pb w czerwcu.
 • Dzisiejsze dane payrolls mogą jednak łatwo zmienić te wyceny. Dodatkowo, dzień przed posiedzeniem FOMC 14 czerwca zostaną jeszcze opublikowane dane o inflacji CPI w USA, które również mogą wpłynąć na decyzję Komitetu.

Strefa euro: inflacja HICP i inflacja bazowa poniżej konsensusu. Prezes Lagarde nie widzi dowodów na przekroczenie szczytu inflacji bazowej.

 • Dosyć optymistyczne odczyty o dezinflacji w głównych krajach strefy euro, znalazły potwierdzenie w zbiorczym indeksie HICP dla całej strefy euro. Inflacja konsumencka spadła w maju do 6,1%r/r z 7,0% w kwietniu, poniżej konsensusu 6,3%. W ujęciu miesięcznym poziom cen się nie zmienił, konsensus zakładał wzrost o 0,2%m/m, po 0,6% wzroście w kwietniu. Inflacja bazowa wyniosła 5,3%r/r, poniżej konsensusu 5,5%, po 5,6% w kwietniu.
 • Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że wciąż brakuje dowodów, że inflacja bazowa w strefie euro minęła szczyt i podtrzymała opinię, że EBC ma jeszcze przestrzeń do podniesienia stóp procentowych do restrykcyjnych poziomów. Najbliższe posiedzenie EBC odbędzie się 14-15 czerwca, zostaną opublikowane wówczas nowe prognozy makroekonomiczne.

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do odwołania przewodnictwa Węgier w Radzie UE w 2poł24.

 • PE przyjął rezolucję wzywającą do pozbawienia Węgier rotacyjnego, półrocznego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2024. W rezolucji napisano m.in., że PE jest poważnie zaniepokojony dalszym pogorszeniem się sytuacji w zakresie praworządności i praw podstawowych na Węgrzech. Za przyjęciem rezolucji głosowało 442 deputowanych, przeciw 144, natomiast 33 wstrzymało się od głosu.
 • Rezolucja odzwierciedla napięcia polityczne między instytucjami unijnymi a władzami Węgier i źle rokuje na dla płynnego dostępu Węgier do funduszy unijnych.

Wiadomości krajowe

Poprawa PMI w polskim przetwórstwie w maju.

 • Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w maju do 47,0pkt z 46,6pkt. w kwietniu. Wskaźnik nadal pozostaje poniżej granicy 50pkt., co wskazuje na spadek aktywności krajowego przetwórstwa, ale w nieco wolniejszym tempie niż w kwietniu. Wolniej niż w poprzednim miesiącu spadały nowe zamówienia, które spadły 15 miesiąc z rzędu, oraz poziom produkcji. Odbiorcy wyrobów polskiego przetwórstwa nadal zmagają się z nadmiernymi zapasami. Ankietowane firmy nadal raportowały spadek zatrudnienia. Czas dostaw poprawił się w największym stopniu od dekady, a spadek cen wyrobów był najszybszy od początku historii opracowywania wskaźnika.
 • Managerowie logistyki wskazują na słabość popytu, co związane jest z kondycją europejskiego przemysłu i umocnieniem PLN. Jednocześnie pozytywne sygnały płyną ze strony podażowej. W szczególności wyraźnie skrócił się czas dostaw, spadły koszty i ceny, czemu sprzyjał mocniejszy złoty oraz niższe ceny surowców (metale, chemikalia, tworzywa sztuczne).

MFW: Potrzebne dalsze podwyżki lub dłuższa ich stabilizacja na obecnym poziomie.

 • Aby inflacja bazowa obniżyła się do celu NBP do końca 2025 potrzebne może być dalsze podniesienie stóp procentowych lub utrzymanie ich na szczytowym poziomie na dłużej – wynika z analiz modelowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

URE spodziewa się obniżek taryf na prąd i gaz w 2024.

 • W aktualnych okolicznościach można się spodziewać obniżek taryf na energię elektryczną i gaz na 2024 – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki R. Gawin. Niższe taryfy nie muszą oznaczać, że odbiorcy będą rozliczani po cenach taryfowych, gdyż regulacje zamrażające ceny są poza kompetencjami regulatora i nie wiadomo, czy zostaną utrzymane, czy zniesione.
 • Zatwierdzone przez URE taryfy na energię elektryczną dopuszczały wzrost cen prądu w 2023 o ok. 70%, przy czym działania ustawowe zamroziły ceny prądu dla gospodarstw domowych do określonych limitów zużycia. W efekcie nawet obniżenie taryf może skutkować podwyżkami cen prądu w 2024, jeżeli zostanie zniesiony mechanizm mrożący ceny prądu. W przypadku cen gazu obecne ceny rynkowe dają nadzieję na stabilizację cen detalicznych, ale jesienią sytuacja rynkowa może być mniej korzystna i decyzje taryfowe mogą zapadać w innych warunkach cenowych.

PFR będzie finansował KPO zwrotami subwencji.

 • Do czasu napływu środków europejskich Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie finansował Krajowy Program Odbudowy (KPO) ze środków pochodzących ze zwrotów nieumorzonych subwencji i spłat wsparcia finansowego w ramach Tarcz Finansowych PFR – wynika z raportu rocznego funduszu. Po wykorzystaniu tych środków PFR może dokonywać emisji obligacji na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych na finansowanie KPO. Dotychczas fundusz wypłacił PLN1,44mld na prefinansowanie projektów KPO z ok. PLN19mld przewidywanych na ten cel.

W kwietniu fundusze BGK wydatkowały PLN10,4mld.

 • W kwietniu wydatki funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyniosły PLN10,4mld – poinformowało Ministerstwo Finansów. Po 4 miesiącach 2023 wpływy wyniosły PLN36,1mld, a wydatki PLN28,8mld.

W kwietniu stopa bezrobocia LFS wyniosła 2,7%.

 • Stopa bezrobocia wg metodologii europejskiej (LFS) wyniosła w kwietniu 2,7% (po odsezonowaniu) i nie zmieniła się względem marca – poinformował Eurostat. Najniższe stopy bezrobocia w Unii Europejskiej mają Polska i Czechy.

Moody’s: Komisja ds. rosyjskich wpływów może pogorszyć relacje Polski z UE.

 • Powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich pogorszy już napięte relacje na linii Warszawa-Bruksela i zagrozi dostępowi do znacznej ilości środków europejskich – ocenia agencja ratingowa Moody’s. Zdaniem agencji istnieją niewielkie szanse na porozumienie odblokowujące fundusze z KPO przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Zupełny brak tych środków obniżyłby realny PKB w Polsce do 2027 o 0,4-1,0pkt. proc. – uważa Moody’s.

Komentarz rynkowy

€/US$ odsuwa się od ostatnich dołków, lekki spadek €/PLN.

 • €/US$ odsunął się wczoraj od ostatnich dołków, para wzrosła z niecałych 1,07 do 1,0770. Wsparło to waluty CEE, w tym złotego. Kurs €/PLN obniżył się z niecałych 4,53 do nieco ponad 4,51.
 • Na bazowych rynkach długu trwały spadki rentowności, choć w niewielkiej skali. Amerykańska i niemiecka krzywa przesunęły się w dół o 2-3pb. Krajowa 10latka zyskała nieco więcej, bo 7pb, ale już 2latka zakończyła dzień praktycznie bez zmian.

Payrolls mogą pomóc dolarowi.

 • W naszej ocenie na przełomie tygodnia €/US$ znów zbliży się do okolic 1,07. Spadło natomiast ryzyko, ze w najbliższych dniach para pogłębi ostatnie dołki. Kluczowe będą publikowane dziś dane z amerykańskiego rynku pracy (payrolls). W naszej ocenie solidny wynik wzmocni oczekiwania na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed. Nadal też uważamy, że w dalszej perspektywie €/US$ wróci do wzrostu, gdyż obniżki stóp Fed i tak nastąpią wcześniej niż EBC. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
 • Nie zmieniamy naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je wciąż podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-1,20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
 • Zachowanie €/PLN na przełomie tygodnia będzie najprawdopodobniej zależne od kierunku na €/US$. Jeżeli dolar zyska po danych z USA, to prawdopodobnie również €/PLN wróci do wzrostu. Na razie poziomem docelowym są ostatnie lokalne szczyty w okolicach 4,55 i ew. w dalszej kolejności 4,57. W ciągu 2-3 tygodni, gdy spadek na €/US$ powinien się już zakończyć, liczymy na powrót €/PLN poniżej 4,50.
 • Według naszych szacunków złoty nie jest już niedowartościowany. Uspokojenie na rynkach będzie nadal premiować waluty państw o wysokich stopach procentowych. W połączeniu z nadziejami na szybkie odblokowanie środków z KPO po wyborach może to jednak ściągnąć €/PLN bliżej 4,40 pod koniec roku.

Spadki rentowności powinny się kończyć.

 • Oczekujemy, że dzisiejsze dane z USA zatrzymają spadki rentowności na rynkach bazowych. Solidna kondycja amerykańskiego rynku pracy powinna wzmocnić oczekiwania, że Fed jeszcze raz podniesie stopy, choć komentarze z FOMC sugerują, że nie w czerwcu. Ryzykiem wydaje się dalsze pogorszenie nastrojów np. na rynkach akcji i przepływ kapitału na dług. Perspektywy gospodarki USA na 2poł23 poprawiają się jednak, więc nie zakładamy, aby obecne spadki miały przemienić się w głębszą korektę na wycenach spółek.
 • Na przełomie tygodnia rentowności długich SPW powinny wzrosnąć, w ślad za rynkami bazowymi. Na krótkim końcu nie spodziewamy się dużych zmian, gdyż ostatnie dane wspierają wyceniane przez rynek obniżki stóp NBP jeszcze w tym roku. Kolejne przedwyborcze obietnice wydatkowe (zapowiedziane na połowę miesiąca) mogą dodatkowo rozszerzyć asset swapy w dalszej części czerwca.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.