Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Raczej spokojny tydzień na rynkach. RPP nie zmieni stóp, ale może złagodzić retorykę.

  • Najbliższy tydzień na rynkach bazowych zapowiada się spokojnie, po stabilizacji nastrojów w związku z kompromisem budżetowym w USA. W Europie poznamy ostateczne PMI, które nie mają zwykle większego znaczenia rynkowego, ale lekki powiew optymizmu mogą przynieść mocne zamówienia i produkcja z Niemiec za kwiecień. W tym tygodniu odbędą się posiedzenia Banku Australii (wtorek) i Banku Kanady (środa). Decyzje tego drugiego często wyprzedzały podobne kroki ze strony Fed. Analitycy zakładają pozostawienie głównej stopy procentowej BoC bez zmian na poziomie 4,5%.
  • W związku ze świętem w Polsce decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP) poznamy już we wtorek, a biuro prasowe banku centralnego zapowiedziało, że comiesięczne wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) A. Glapińskiego będzie miało miejsce w środę.
  • Sama decyzja nie przyniesie zmian parametrów polityki pieniężnej (stopa referencyjna pozostanie na poziomie 6,75%), natomiast można się spodziewać zmian w retoryce banku centralnego. Prezes Glapiński prawdopodobnie z satysfakcją odnotuje spadek inflacji CPI w maju do 13,0%r/r oraz fakt, że szczyt inflacji bazowej także prawdopodobnie mamy za sobą. Być może prezes NBP ogłosi formalne zakończenie cyklu podwyżek stóp, chociaż Rada przestała je podnosić jesienią ubiegłego roku. Ponownie w komunikacji powraca gotowość do rozważenia obniżek stóp procentowych przed końcem 2023. Chociaż na bazie obecnych tendencji makroekonomicznych i cenowych uważamy taki ruch jako ryzykowny, to oceniamy prawdopodobieństwo obniżki stóp przed końcem tego roku na 30-40%.
  • €/PLN wrócił poniżej 4,50 nawet szybciej niż zakładaliśmy, np. biorąc pod uwagę relatywnie niski €/US$. Popyt na złotego pozostaje solidny, gdyż wspierają go relatywnie wysokie stopy NBP, a także szybka poprawa bilansu handlowego. O ile €/US$ faktycznie ustabilizuje się w najbliższych dniach, to kurs €/PLN powinien pogłębić ostatnie dołki docierając w tym tygodniu do około 4,46 lub lekko poniżej. Decyzja RPP prawdopodobnie nie wpłynie istotnie na złotego. Inwestorzy raczej zakładają, że przekaz z RPP będzie łagodny, a Rada powinna te oczekiwania spełnić.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki